Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПідготовка файлу до друку креслення на плоттері з кольоровим оформленням

При виконанні файлу креслення у AutoCAD використання різних кольорів безумовно допомагає розпізнавати, аналізувати, креслити, редагувати згруповані об’єкти. Угрупування об’єктів тут здійснено за їх функціональним призначенням у шарах. Кожен шар несе інформацію не тільки про колір, зображених у ньому об’єктів, а також про тип та товщину (вагу) ліній, Печать (вивід елементів шару на друк під час друку файлу) тощо. Кольори шарів підібрано так, щоб їх елементи були добре видимі на екрані на чорному робочому полі вікна креслення, який найменше напружує та подразнює зір під час роботи.

Креслення у відповідності до вимог СПДБ повинно бути виконано на білому ватмані чорними лініями.

Підготовка файлу до друку креслення на плоттері для отримання твердої копії складається з наступного.

8.1. Зробіть копію Вашого файлу за допомогою команди Сохранить как з уточненням його імені до ПЦБ-12-1_Сердюк_4.dwg. Подальшу підготовку до друку рекомендується проводити саме в ньому.

8.2. Змініть у вікні Диспетчер свойств слоев однойменної команди для всіх шарів колір на Белый при чорному робочому полі або Черный - при білому полі. Простежте за тим, щоб Печать було включено для всіх шарів, де це можливо. Наприклад, шар Defpoints не виводиться до друку.

8.3. Змініть колір робочого поля на білий у відповідності до кольору паперу за допомогою команди Настройка на закладці Экран включіть кнопку Цвета. У вікні Цветовая гамма окна чертежа задайте Белый.

8.4. Уважно продивіться кольори елементів і у разі необхідності з’ясуйте причини невідповідності та виправте їх. Файл підготовлено до друку, але.

8.5. Кольорове оформлення креслення. Допускається фасад розфарбовувати у кольори будівельних та оздоблювальних матеріалів для збільшення реалістичності і виразності архітектурно-будівельного креслення. Тут пропонується один з багатьох можливих варіантів. Рекомендується застосування команди Штриховка, вікна Штриховка и градиент,рядка Образец: SOLID, рис. 8.1, з вікна Палитра образцов штриховки, рис. 8.2. Наносити кольори на елементи будинку можна у довільному порядку. Пропонується почати з тих, що вже мають певну штриховку: покрівля та цоколь.

Рис. 8.2
Рис. 8.1 Рис. 8.3

8.5.1. Зробіть поточним шар Штриховка.

8.5.2. Нанесіть колір 151 на покрівлю, рис. 1. Для цього викличте команду Штриховка. Відкриється вікно Штриховка и градиент на закладці Штриховка, рис. 8.1. Зніміть “галочку” у області Настройка у стрічці Ассоциативная. Оберіть рядок Образец: та натисніть кнопку . Відкриється вікно Палитра образцов штриховки, де на закладці Другие стандартные оберіть SOLID, рис. 8.2. Колір слід обрати у рядку Цвет:, натиснувши кнопку і у падаючому меню обрати рядок Выбор цвета. Відкриється вікно Выбор цвета, у якому потрібно знайти підходящий за видом та номером колір, рис. 8.3. Доведіть команду Штриховка до логічного кінця, зафарбувавши один замкнений контур (покрівля без труб).

8.5.3. Фарбування зображується на передньому плані і покриває виконану раніше штриховку, що імітує черепицю. Перенесіть його на задній план, щоб черепицю було видно. Для цього оберіть фарбування лівою кнопкою миші. Потім натисніть праву кнопку і у контекстному меню оберіть рядок команди Порядок прорисовки та опцію На задний план.

8.5.4. Поновіть команду Штриховка та нанесіть сірий колір 254 на цоколь, рис. 1, аналогічно пп. 8.5.2 та 8.5.3. Обирати слід чотири замкнених контури.

8.5.5. Нанесіть колір 31 на стіну та вентиляційні труби, рис. 1, аналогічно п. 8.5.2.

8.5.6. Нанесіть колір 141 на віконне скло, рис. 1, аналогічно.

8.5.7. Нанесіть колір 23 на вхідні двері та колір 13 на заповнення вхідної двері, рис. 1, аналогічно.

8.5.8. Нанесіть колір 252 на вимощення, рис. 1, аналогічно.

8.5.9. Нанесіть кольори 253 та 255, відповідно, на торець та скат козирка, рис. 1, аналогічно.

8.5.10. Нанесіть колір 255 на торець карнизу, рис. 1, аналогічно.

8.6. Для кольорового оформлення деяких елементів фасаду можливо використання команди Градиент. Це дозволяє виконувати фарбування однієї замкненої області або об’єкту з плавним переходом відтінків на основі одного або двох обраних кольорів.

8.7. Вивід файлу креслення до друку здійснюється командою Печать на плоттер на аркуш формату А1 або принтер, якщо дозволяє його формат. Автоматично відкривається вікно Печать – Модель, що означає вивід до друку графічної інформації з простору Модели, рис. 8.4. Задайте наступне.

8.7.1. Ім’я плоттеру. У комп’ютерних класах академії, як правило, немає підключення до плоттеру або принтеру. Тому оберіть у рядку Имя: зі стандартного переліку рядок DWF6ePlot.pc3 для подальшої роботи. У рядку Плоттер: з’явиться DWF6ePlot - DWF ePlot - by Autodesk, рис. 8.4. Подальша підготовка до друку залежить від зробленого вибору.

8.7.2. Якщо Ваше робоче місце має доступ до плоттеру або принтеру, то у рядку Имя: до переліку входить його назва. Оберіть її для подальшої роботи і у рядку Плоттер: вона автоматично з’явиться.

8.7.3. Оберіть у області Формат рядок ISO A1 (841.00*594.00 mm), який відповідає розміру та орієнтації Вашого креслення. У області Принтер/плоттер він відобразиться у рядку Описание, рис. 8.4.

8.7.4. Оберіть у Области печати рядок Лимиты, рис. 8.4, який означає вивід до друку зображень у межах Лимитов чертежа 841.00, 594.00, закладених у шаблоні “СПДБ.А1. Горизонтальний. dwt ”.

8.7.5. Включіть у області Масштаб печати рядок Вписать, рис. 8.4.

8.7.6. Включіть у області Смещение... рядок Центрировать, рис. 8.4.

8.7.7. Включіть у області Ориентация... рядок Альбомная, рис. 8.4.

8.7.8. Включіть активну кнопку Просмотр, рис. 8.4. Це дає

Рис. 8.4

можливість побачити на екрані те, що буде надруковано на аркуші паперу плоттером, рис. 8.5. Вихід з режиму попереднього огляду і повернення до діалогового вікна Печать для подальшого уточнення параметрів друку за необхідністю може здійснюватися: [ Esc ], [ Enter ], з контекстного меню рядок Выход, рис. 8.5. Рядок Печать виводить зображення до друку, але.

8.7.9. Поверніться до діалогового вікна Печать – Модель тому, що у даному випадку плоттер відсутній і включіть кнопку Отмена для відміни команди Печать.

 

9. Завдання на самостійну роботу

Виконати у середовищі системи AutoCAD архітектурно-будівельне креслення проекту двоповерхового житлового будинку на форматі А3 у масштабі 1:100 за індивідуальним варіантом з [11]. Рекомендується застосування технології, що наведена у цих методичних вказівках, або її основних положень. Склад роботи: план поверху, поперечний розріз, фасад, план поверху між певними осями (сходова клітка), план покрівлі (М1:200). Номер варіанту до 28 включно надає викладач за списком студентів у журналі. Студент самостійно або на консультації з викладачем з’ясовує вихідні дані за таблицею “Варіантна частина” з додатку 5 [11]:

- № завдання (с. 29 - 42);

- номер поверху для виконання повного плану за наданою схемою;

Рис. 8.5
- номер поперечного розрізу за наданою схемою; - фасад між осями 1 - n або n - 1; - план поверху між певними осями (сходова клітка); - схему покрівлі будинку (с. 24) для виконання плану.

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкренична Т. М. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

2. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна графіка: Підручник. / За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2008. – 272 с.

3. Полещук Н. Н. AutoCAD 2011. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 752 с.: ил.

4. Жарков Н. В. AutoCAD 2011: официальная русская версия. Эффективный самоучитель. – СПб.: Наука и Техника, 2011. – 624 с.

5. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Чинний від 2010.01.01. Видавництво “Державне підприємство “Укрархбудінформ”. – К., 2009.

6. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Чинний від 2010.01.01. Видавництво “Державне підприємство “Укрархбудінформ”. – К., 2009.

7. Справочник по инженерно-строительному черчению / Н. Л. Русскевич, Д. И. Ткач, М. Н. Ткач. - 2 изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1987. – 264 с.: ил. Библиогр.: с. 260.

8. Методичні вказівки. Комп’ютерна графіка у середовищі AutoCAD до лабораторних занять та самостійної роботи студентів різних спеціальностей. / Укл.: С. О. Недодатко, В. С. Бодня, Р. М. Булава. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 116 стор. – рос. мовою.

9. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей по використанню шаблонів САПР AutoCAD при виконанні будівельних і машинобудівних креслень та схем, текстових документів. / Укладачі: В. О. Бараненко, С. О. Недодатко, О. О. Кушвід. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 20 с.

10. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” за темою “Виконання архітектурно-будівельного креслення плану житлового будинку у AutoCAD ” / Укладачі: Недодатко С. О, Середа С. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2013. - 43 с.

11. Методичні вказівки “Графічне оформлення проекту будинку” до самостійного виконання розрахунково-графічної роботи / Укладач: Т. В. Улітіна. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2007. - 50 с.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.