Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВикреслювання елементів розрізу

3.3.1. Виконання віконних прорізів у зовнішніх стінах.

3.3.1.1. Створіть копію віконного прорізу на плані будинку, що знаходиться у спальні між осями 2 і 3.

3.3.1.2. Оберніть копію віконного прорізу на кут 90° проти годинникової стрілки.

3.3.1.3. Установіть висоту віконного прорізу рівну 1460 мм. Для цього оберіть його і включіть значок , рис. 3.8. З клавіатури введіть 7.3 величину нижньої половини висоти вікна. Потім включіть значок і введіть 7.3 - для верхньої, рис. 3.9.

Рис. 3.8 Рис. 3.9

3.3.1.4. Вставте віконний проріз на першому поверсі у зовнішню стіну по осі А відповідно висотній позначці підвіконня +0,850 м. Для цього оберіть команду Копировать. На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку 1, рис.3.9. Натисніть [ Shift ] (або [ Ctrl ]) і, не відпускаючи її, натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню прив'язки об'єкту. Потім оберіть прив’язку . На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку М, рис. 3.10, перетину внутрішньої грані стіни з лінією чистої підлоги. Вкажіть напрям побудови - вгору від точки М та при появі запиту < Смещение> з клавіатури введіть 8.5.

3.3.1.5. Вставте віконні прорізи на другому та третьому поверхах по осі А за допомогою команди Копировать. На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку М та виконайте дві копії з точками вставки у точках N, P, рис. 3.10.

Рис. 3.10 Рис. 3.11

3.3.1.6. Зайві частки ліній стіни, що накладаються на лінії віконних прорізів, обріжте за допомогою команди Обрезать. На запит у командному рядку Выберите объекты: натисніть по черзі на верхню та нижню лінії віконних прорізів. Об’єкт обрізки оберіть за допомогою січної рамки. Зображення прорізів повинні виглядати згідно рис. 3.11.

3.3.1.7. Створіть дві копії віконного прорізу у зовнішній стіні по осі А та розташуйте їх ближче до зовнішньої стіни по осі В.

3.3.1.8. Установіть висоту віконного прорізу рівну 3000 мм аналогічно п. 3.3.1.3.

3.3.1.9. За рис. 1 верху вікон у зовнішніх стінах по осям А та В знаходяться на одній позначці +8,310 м. Тому через верх віконного прорізу по осі А побудуйте горизонтальну пряму за допомогою команди Прямая з панелі Рисование, використавши при цьому опцію Гор, рис. 3.12.

3.3.1.10. Вставте віконний проріз висотою 3000 мм у зовнішню стіну по осі В за допомогою команди Перенести з Базовой точкой в точці 1. Другу точку під час переносу задайте в точці К, рис. 3.12.

3.3.1.11. Установіть висоту віконного прорізу на другій копії рівну 850 мм аналогічно п. 3.3.1.3.

3.3.1.12. За рис. 1 верх вікна першого поверху у зовнішній стіні по осі А та низ вікна у зовнішній стіні по осі В знаходяться на одній позначці +2,310 м. Тому через верх вікна по осі А побудуйте горизонтальну пряму за допомогою команди Прямая з панелі Рисование, використавши при цьому опцію Гор, рис. 3.12.

3.3.1.13. Вставте віконний проріз висотою 850 мм у зовнішню стіну по осі В за допомогою команди Перенести с Базовой точкой в точці 2. Точку вставки задайте в точці L, рис. 3.12.

3.3.1.14. Зайві частки ліній стіни, що накладаються на лінії віконних прорізів, обріжте за допомогою команди Обрезать аналогічно п. 3.3.1.6.

Рис. 3.12

3.3.1.15. Видаліть горизонтальні прямі, що були побудовані у п. 3.3.1.9, 3.3.1.12 з розрізу будинку.

3.3.2. Виконання дверного прорізу у зовнішній стіні по осі В.

3.3.2.1. Зробіть поточним шар 0.

3.3.2.2. Вставте динамічний блок прорізу з доповненої електронної бібліотеки [10] у файл креслення. Для цього відкрийте: вікно Центру Проектування (DesignCenter), папку “Будівельні конструкції. Умовні зображення”, файл “Прорізи (віконні) за ДСТУ Б А.2.4-7-2009 (дблоки). dwg ”, блоки, рис. 3.13, і “перетягніть” динамічний блок “Проріз у М1:200 і менше в плані” на робоче поле ближче до стіни по осі В розрізу.

Рис. 3.13

3.3.2.3. Зменшить його зображення у 100 разів за допомогою команди Масштаб з панелі Редактирование.

3.3.2.4. Оберніть зображення прорізу на кут 90° проти стрілки.

3.3.2.5. Установіть товщину прорізу рівну товщині зовнішньої стіни 510 мм. Для цього оберіть проріз і включіть значок . Він стане червоним і з’явиться список значень товщини стіни. Оберіть 510 мм.

3.3.2.6. Установіть висоту прорізу 2370 мм. Для цього включіть значок і з клавіатури введіть 11.85 - нижня половина висоти. Потім включіть значок і введіть 11.85 - верхня.

3.3.2.7. Вставте динамічний блок прорізу у зовнішню стіну по осі В розрізу будинку. Для цього оберіть команду Перенести с Базовой точкой в точці 1, рис. 3.14. Натисніть [ Shift ] (або [ Ctrl ]) і, не відпускаючи її, натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню прив'язки об'єкту. Потім оберіть прив’язку . На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку R, рис. 3.14. Вкажіть напрям побудови прорізу - вниз від точки R та при появі запиту < Смещение> з клавіатури введіть 12, що відповідає висотному рівню низу дверного прорізу -1,200 м.

Рис. 3.14 Рис. 3.15

3.3.2.8. Зайві ділянки ліній стіни, що накладаються на лінії дверного прорізу, обріжте за допомогою команди Обрезать аналогічно п. 3.3.1.6, рис. 3.15.

3.3.2.9. Розбийте блок дверного прорізу за допомогою команди Расчленить з панелі Редактирование.

3.3.2.10. Обріжте зайві ділянки прямих ліній, як показано на рис. 3.15, за допомогою команди Обрезать.

3.3.2.11. Накресліть контур ганку будівлі у шарі 0, рис. 3.15.

3.3.2.12. Перенесіть контур цоколя будівлі по осі В у шар Оборудование, рис. 3.15.

3.3.3. Виконання контурів дверей. Для цього у поточному файлі креслення створіть статичний блок “Двері однополотні_1” та використовуйте його.

3.3.3.1. Для створення блоку зробіть поточним шар Оборудование.

3.3.3.2. Зобразіть контур дверей ближче до зовнішньої стіни по осі В розрізу будинку у масштабі 1:100. Для цього накресліть прямокутник шириною 10 мм і висотою 23.7 мм, що відповідає контуру двері з натуральними розмірами відповідно 1000 мм та 2370 мм, рис. 3.16.

3.3.3.3. Створіть новий блок за допомогою команди Создать з панелі Блок вкладки Главная. Ім’я блоку – “Двері однополотні_1”, базова точка вставки – точка 1, рис. 3.16, обрано один об’єкт, рис. 3.17.

Рис. 3.16 Рис. 3.17
Рис. 3.18 Рис. 3.19
     

3.3.3.4. Вставте блок “Двері однополотні_1” на підлогу першого поверху на відстані 200 мм від точки Q, рис. 3.16. Для цього оберіть команду Вставить з панелі Блок. У полі Масштаб задайте по X коефіцієнт 0.9 (зменшуємо ширину двері до 900 мм), { ОК }, рис. 3.18. На запит у командному рядку Точка вставки: натисніть [ Shift ] (або [ Ctrl ]) і, не відпускаючи її, натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню прив'язки об'єкту. Потім оберіть прив’язку . На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку Q, рис. 3.16. Вкажіть напрям побудови двері - вправо від точки Q та при появі запиту < Смещение> з клавіатури введіть 2.

3.3.3.5. Вставте однополотні вхідні до квартир дверіна другому та третьому поверхах за допомогою команди Копировать. На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Конточка точку Т та виконайте дві копії. Точки вставки зафіксуйте за допомогою прив’язки Нормаль послідовно на другому та третьому поверхах, рис. 3.19.

Рис. 3.20

3.3.3.6. Аналогічно п. 3.3.3.4 вставте однополотні двері шириною 800 мм на відстані 1110 мм від точки S на підлозі першого поверху, рис. 3.20.

3.3.3.7. Аналогічно п. 3.3.3.5 зробіть дві копії дверей шириною 800 мм та вставте їх на другому та третьому поверхах будинку, рис. 3.20.

3.3.3.8. Видаліть вихідний блок.

3.3.4. Виконання сходової клітки між осями Б і В на розрізі будинку, рис. 1. Відповідно до [6] сходові марші у масштабі 1:100 і менше зображуються умовно без викреслювання сходинок.

3.3.4.1. Проведіть лінію рівня проміжної сходової площадки на позначці +1,500 м. Для цього виконайте зміщення лінії на позначці +0,000 м вгору на відстань 15 мм за допомогою команди Смещение, рис. 3.21.

3.3.4.2. Аналогічно - на позначці +4,500 м зміщенням лінії на позначці +3,000 м вгору на відстань 15 мм, рис. 3.21.

3.3.4.3. Відкладіть від внутрішньої грані внутрішньої стіни по осі Б ширину сходових площадок поверхів 1410 мм. Для цього побудуйте вертикальну пряму у шарі Оборудование за допомогою командою Прямая, використавши при цьому опцію Вер, рис. 3.21.

Рис. 3.21 Рис. 3.22

3.3.4.4. Відкладіть відстань між площадками поверхів та проміжними площадками 2700 мм за допомогою команди Смещение, рис. 3.21.

3.3.4.5. Видаліть горизонтальні лінії стелі першого та другого поверхів за допомогою команди Стереть, рис. 3.22.

3.3.4.6. Докресліть ділянки внутрішньої стіни по осі Б, рис. 3.22.

3.3.4.7. Обріжте зайві ділянки ліній підлог поверхів та ліній проміжних площадок, як показано на рис. 3.22.

3.3.4.8. Накресліть контур підлоги тамбуру за допомогою команди Отрезок у шарі 0, рис. 3.22.

3.3.4.9. Накресліть перегородку тамбуру у шарі Перегородки на відстані 1300 мм від внутрішньої грані дверного прорізу, рис. 3.22.

3.3.4.10 Накресліть лінії сходових маршів у шарі Оборудование. Для цього з’єднайте крайні точки площадок поверхів та проміжних за допомогою команди Отрезок, рис. 3.22.

3.3.4.11. Перенесіть лінію сходових маршів, через які пройшла січна площина, у шар 0, рис. 3.22.

3.3.4.12. Накресліть контур огороджувальних конструкцій висотою 850 мм сходових маршів у шарі Оборудование, рис. 3.22.

3.3.5. Виконання контурів вентиляційних труб та козирка.

3.3.5.1. Контур труби між осями Б та В, зобразіть за допомогою команди Отрезок у шарі Оборудование, відповідно до рис. 3.22. Розміри 1780 мм та 3110 мм визначаються за планомтретього поверху між осями 2 - 3 та Б - В, виконання якого наведено розділі 6 цих методичних вказівок.

3.3.5.2. Дзеркально відобразіть контур вентиляційної труби у лівій частині розрізу між осями А та Б за допомогою команди Зеркало.

3.3.5.3. Контур козирка зобразіть приблизно для того, щоб зберегти наочність, за допомогою команди Отрезок у шарі 0, як показано на рис. 3.22, та обріжте зайву ділянку зовнішньої грані стіни по осі В.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.