Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМаршрутизація i таблиці взаємозалежностей стрілок, сигналів i маршрутів

 

Маршрутизація поїзних i маневрових переміщень розробляється на основі прийнятої спеціалізації колій i технологічного процесу роботи станції.

На малих станціях при ЕЦ маневрові маршрути, як правило, проектуються по всій довжині напіврейсу: з колії на витяжку, в тупик за стрілку i т.д. i назад - з витяжки, з тупика, від стрілки і т.д.

На великих станціях маршрутизація ведеться за принципом ви-користання елементарних маршрутів, з яких складаються поїзні i маневрові маршрути будь-якої довжини i конфігурації. Усі маневровi переміщення проектуються за маневровими світлофорами без залишкових пробігів, щоб не створювалось додаткової ворожості маршрутів i створювалась можливість одночасних переміщень piзними коліями. Границі маневрових маршрутів визначагються такими умовами (див. рис. 2.1):

1) маршрут починається від світлофора, яким слідує рухомий склад (від М2, М4, М6, М8, М10, HI, Н2, НЗ, Н4, М1, МЗ, М7, П1, П2, ПЗ, М9, М11);

2) маршрут закінчується на приймально-відправній колії (від М14 на II колію, aбo на 4 колію);

3) маршрут закінчується біля першого попутного світлофора;

4) при відсутності попутного світлофора маршрут закінчується за останнім світлофором зустрічного напрямку або упором тупика, витяжки або біля границі станції (від М10 за М2, за М4 або зa М6).

Як маневрові, так i поїзні маршрути при ЕЦ великих станцій передбачаються за всіма варіантами, які можливі зa колійним розвитков станції.

Ворожими вважаються такі маршрути:

1) приймання на одну колію зустрічних маршрутів;

2) зустрічні маршрути приймання та маневровий на одну колію;

3) зустрічні маневрові маршрути на безстрілочну ділянку ко­лії в горловині станції незалежно від її довжини;

4) попутні маршрути приймання на колію та надвига на гірку з цієї колії;

5) попутні або зустрічні маршрути, якщо один а маршрутів є частиною іншого;

6) маршрут приймання на колію та місцеве упразління стрілками в другій горловині;

7) маршрути приймання в парк та попутнi маршрути відправлення по груповому вихідному світлофору беа маршрутного покажчика.

Неворожими маршрутами вважаються:

1) попутні маршрути приймання i відправлення по одній колії, якщо один з маршрутiв є продовженням іншого;

2) попутні маршрути прймання i маневрові по одній колії в різних горловинах;

3) попутний маневровий маршрут вслід відправленому поїзду;

4) маршрути відправлення з однієї коліїi в різні сторони;

5) зустрічні маневрові маршрути на одну приймально-відправну колію, сортувальну або пакгаузну колію з протилежних горловин;

6) зустрічні маневрові маршрути в горловині станції в напрямках світлофорів, які встановлені в створі.

Таблиці залежностей для малих станцій, обладнаних ЕЦ, складаються за ворожістю маршрутів, коли кожен маршрут порівнюється з yсімa іншими (таблиця 2.3.).

Для великих станцій, обладнаних БМРЦ iз секціюванням маршрутів, таблиця взаємозалежностей стрілок, сигнаів i маршрутів оформляється у вигляді альбому з окремих таблиць:

1) основних поїзних маршрутів з указанням ycix стрілок, які входять в маршрут i контролюються;

2) варіантних поїзних маршрутів;

3) маневрових маршрутів з указанням стрілок, які визначають маршрут;

4) варіантів місцевого управління стрілками i немаршрутизованих маневровх переміщень, які проводяться з проїздом централізованих стрілок при постійно відкритих меневрових світлофорах;

5) негабаритних ізольованих ділянок і стрілок, які не вико-ристовуються але контролюються в маршрутах;

6) взаємозалежності показань світлофорів;

7) маршрутів, які виключені з центрального управління.

У таблицях взаємозалежності великих станцій застосовується неперервна порядкова нумерація основних поїзних маршрутів, варіантів місцевого управяіння стрілками i немаршрутизованих маневрових переміщень, крім маршрутів, які виключені з централізованого управління.

У графі "Ворожі сигнали" показується ворожість cвітлофорів маршруту, який розглядається. Ворожість між маршрутами, яка визначається положенням стрілок, у таблиці не вказується.

Якщо маневровому маршруту ворожі не всі варіанти поїзного або маневрового маршрутів по зустрічному світлофору, то цьому світлофору вказується не повна, а часткова ворожість - положення i номер однієї стрілки, яка визначає ворожий варіант маршруту..

Графі "Місцеве управління" - виділяється в таблицях при наявності на станції місцевого управління стрілками. При цьому в графу "Найменування маршрутів" эаносяться номери стрілок, які передаються на місцеве управління по групам, i номери маневрових колонок; у графу "Осигналізування" - yci світлофори в даному районі маневрових робіт, які мають довільне показання; у графу "Стрілки" заносяться охоронні стрілки у відповідному положенні, а у графу "Ворожі сигнали" заносяться ворожі сигнали.

Графа "Зустрічні маршрути" заповнюється тільки для маршрутів на колію i містить ворожість зустрічних (лобових) маршрутів на цю ж колію з другої горловини станції або з іншого поста централізації. Ворожість поїзних i маневрових маршрутів відмічається окремо номерами колій, на які забороняється встановлювати ворожі маршрути.


 

 

 

Таблиця 2.3 – Таблиця ворожостi маршрутів

 

 


 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.