Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУстановления станційних світлофорів

 

Світлофори на станціях установлюються у відповідності до ПТЕ, Інструкції по сигналізації i альбому РУ-30.

На станціях передбачаються світлофори: вхідні, вихідні, маневрові та інші. При поздовжньому або напівпоздовжньому розміщенні колій (колійних парків) для дозволу або заборони переміщень з одного парку в інший в межах станції встановлюються маршрутні світлофори, які на головних коліях, на маршрутах приймання noїздів мають таку саму сигналізацію, що й вхідні, а на коліях відправлення поїздів - сигналізацію вихідних світлофорів.

Вхідні, вихідні та маршрутні світлофори на головних коліях та коліях, якими передбачається беззупинковий пропуск поїздів, встановлюються тільки щоглові; решта світлофорів можуть бути як щогловими, так i карликовими. Маневрові світлофори встановляються, як правило, карликові, за винятком світлофорів із депо, витяжок, колій відстою поїздів, з віток примикання та гуртових маневрових світлофорів.

Станційні світлофори нумеруються в залежності від напрямку руху: вхідні парні - П, непарні - Н; при двох підходах до букв П або Н додається перша буква назви підходу - ПА або НБ. Вихідним світлофорам у залежності від напрямку присвоюється буква Н або П з індексом - номером колії. Маршрутні світлофоори позначаються відповідно ПМ або НМ з добавленням номера колії. Маневрові світ-лофори позначаються буквами М з порядковими номерами - парними в парній горловині й непарними - в непарній горловині станції (пар­ку).

Вхідні світлофори встановлюються на відстіані не менше 50 мпри автономній тязі й 300 м при електричній тязі (для секціювання контактної мережі перегону i станції повітряним проміжком), рахуючи від гостряка вхідної протишерсної або граничного стовпчика пошерсної стрілки.

У разі відсутності маневрової витяжки в горловині станції вхідний світлофор може бути віддалений від вхідної стрілки, для проведення маневрів по головній колії без виїзду на перегон, на відстань до 400 м.

Вихідні i маневрові світлофори встановлюють з урахуванням максимального використання корисної довжини колій на мінімальній безпечній відстані від першої стрілки в маршруті. При цьому можливі три випадки встановлення вихідних, маршрутних і маневрових

світлофорів (рис. 2.1):

1) світлофори щоглові й карликові перед протишерсними стрілками встановлюються в створі зі стиком рамної рейки, тобто на відстані виступу рамної рейки m від гостряків стрілки (див. таблицю 1,1); перед гостряками стрілок з подвійним управлінням передбачається запобіжна передстрілочна ділянка, а світлофори та ізолюючі стики відносяться від стрілки на одну ланку 12,5 м або на дві ланки 25 м - для спареної стрілки з'їзду, яка переводиться останньою (рис, 2.1 а, б);

2) світлофори щоглові i карликові перед пошерсними стрілками в різних міжколійях з граничним стовпчиком колії встановлюються в отворі з ізолюючим стиком, тобто на відстані 3,5 м від граничного стовпчика в бік колiї (рис.2.1 в);

3) світлофори перед пошорсними стрілками, які розміщені в одних міжколійях з граничними стовпчиками, установлюються згідно до габариту на такій відстані від гостряків стрілочного переводу, де ширина міжколійя дорінює:

для світлофорів щоглових з драбиною - 5200 мм,

для світлофорів щоглових без драбини - 5040 мм,

для світлофорів карликових подвоєних - 4500 мм,

для світлофорів карликових одиноких - 4200 мм.

При цьому допускається зміщення світлофорів відносно ізолюючих стиків за напрямком руху не більше 2 м, а проти напркмку руху -до 40м; для вхідних світлофорів - не більше 2 м в обох напрямках.

При визначенні ординат світлофорів відстані від гостряків стрілочних переводів до світлофорів вибираються за таблицями 2.1 і 2.2.

Маневрові світлофори великих станцій за призначенням i місцезнаходженням розподіляються на такі групи (рис. 2.2);

1) світлофори, які огороджують горловину станції з боку колій i при наявності вихідних або маршрутних світлофорів, поєднуються з ними (HI, Н2, НЗ, Н4, М8, М10, П1, П2, ПЗ, М9, М11);

 

Таблиця 2.1 - Границі встановлення ізолюючих стиків та світлофорів

 

Відстань між осями суміжніх колій,м Відстань від початку гостряка до ізолюючого стику,м Відстань від початку гостряка до світлофора на залізобетонних і металевих щоглах з похилими драбинами, м
1/9 Р50 1/11 Р65 1/11 Р65 1/9 Р50 1/11 Р65 1/11 Р65
                   
4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 
 


Таблиця 2.2 - Границі встановлення ізолюючих стиків та свiтлофорів

 

Відстань між осями суміжних колій,м Відстань від початку гостряка до світлофорів на металевих щоглах із складними драбинами,м Відстань від початку гостряка до карликових світлофорів, м Відстань від початку гостряка до подвійних карликових світлофорів, м
1/9 Р50 1/11 Р65 1/18 Р50 1/9 Р50 1/11 Р65 1/9 Р50 1/11 Р65
                         
4,2 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -   -

+

2) світлофори, які огороджують горловину станції з боку гілок примикання, тупиків, маневрових витяжок та інших колій (М2, М4, М6, M1, МЗ, М7);

3) світлофори для руху поїздів у бік парку при кутових заїздах з колій на іншу колію;

4) свитлофори, які поділяють складні маршрути великої відстані на елементарні і дають можливість проводити одночасно декілька переміщень.

При виділенні в горловині станції безстрілкових ізольованих ділянок довжиною не менше 50 м з них, як правило, в обидві сторони встановлюються маневрові світлофори.

На малих станиціях, обладнаних ЕЦ, як правило, установлюються маневрові світлофори тільки першої та другої груп, тому що довжина маршрутів не велика і ділити її не треба.

 

2.2 Рейкові кола, однонитковий план станцій

 

Рейковими колами при ЕЦ обладнуються yсi приймально-відправні колії i централізовані стрілки, а також ходові колії для локо-мотивів та безстралкові ділянки в горловині. Кожна приймально-відправна колія виділяється в самостійне рейкове коло, а стрілки о6'єднуються не більше трьох поодиноких абo двох перехресних в одну ізольовану ділянку.

Розподіл станції на ізольовані колійні та стрілочні ділянки, виконаний на однонитковому плані станції, дотримується на двонит-ковому плані i апараті управління.

При розставленні ізолюючих стиків слід дотримуватись таких норм:

1) ізолюючі стики установлюються, як правило, у створі зі світлофорами;

2) на приймально-відправних коліях ізолюючі стики розміщуються на відстані 3,5 м від граничних стовпчиків у бік колій (таблкця 2.1);

3) ізолюючі стики, що розміщені в горловині станції на меншій відстані, ніж вказано в таблиці 2.1, вважаються негабаритними - біля них світлофори не передбачаються.

Рекомендуеться додержуватись такого порядку розміщення ізолюючих стиків:

1) ізолюючі стики розміщуються біля всіх станційних світлофорів, у тому числі на всіх приймально-відправних коліях;

2) ізолюючі стики розміщуються на з'їздах та між стрілками, які розміщені хрестовинами одна до одної і по яких можливі одночасні переміщення з установленням паралельних маршрутів;

3) по кожній паралельній колії в горловині станції при необхідності роэміщуються додаткові ізолюючі стики для об'єднання в одну ізолюючу ділянку не більше трьох одиноких стрілок або двох перехресних стрілочних переводів.

Mіж вхідним світлофором і першою стрілкою, не залежно від наявності маневрового світлофора біля стрілки, виділяється ізольована ділянка довжиною не менше 50 м при автономній тязі i не менше 300 м - при електричній тязі поїздів.

На однонитковому плані станції показують: нормальне положення стрілочних переводів, спеціалізацію колій, значність i тип світлофорів, ізолюючі стики, пости централізації i стрілочні пости, маневрові колонки, номери колій, стрілок i світлофорів, ординати гостряків стрілок, світлофорів, маневрових колонок та інших o6'єктів рахуються від осі станції абo поста ЕЦ у бік перегонів.

Ординати стрілок i сигналів (рис.2.1) отримані при довжині 5К - 1000 м, ширині міжколійя - 5,3 м та мінімальному радіусі перевідної кривої.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.