Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗСТАВЛЕННЯ СВІТЛФОР1В АВТОБЛОКУВАННЯ НА ПЕРЕГОНАХ

 

При проектуванні АБ застосовують два способи розставлення совітлофорів:

1) по засічках часу на кривій швидкості (або кривій часу хо­ду поїзда), побудованій для центра ваги поїзда - найбільш розпов-сюджений і простий сnoсiб;

2) по двох кривих часу ходу поїзда, побудованих для хвосту одного поїзда та голови другого - більш наглядний, але трудоміст-кий спосіб i тому застосовується тільки при проектуванні АБ з ма-лим інтервалом на приміських ділянках.

Спочатку визначається мінімальний інтервал, який може бути реалізовано на заданій ділянці, або проводиться перевірка можливості реалізації прийнятого розрахункового інтервалу; для електрофікованих ділянок Ір=8 хв, з тепловозною тягою - Ір=10 хв. Miнімальний інтервал визначається для ділянок колії, якими поїзд проходить з мінімальною швидкістю:

1) на визначальних та близьких до них ухилах;

2) на ділянках, віддалених від станцій, де розрахунковий по­їзд має зупинку;

3) на приміських ділянках в районі (зупиночних) платформ або стакцій де поїэд зупиняється, де до часу мінімального інтервалу додається час стоянки поїзда.

Мінімальний інтервал при тризначній сигналізації при розділенні поїздів трьома блокділянками мінімальної довжини, які забезпечують нормальний рух під зелене світло світлофора на зелене світло наступного свтілофора (рис. 3.1) визначається за формулою:

 
 

Максимальна довжина блокділянки визначається довжиною рейкових кіл і допускається 2500-2600 м; мінімальна довжина приймається рівною довжині тормозного шляху вантажного або пасажирського поїзда але не менше 1000 м. Для зменшення часу приймання поїзда на станцію довжина перших ділянок наближення повинна бути не меншою 1000 м i не більшою 1500 м.

 

 

Розставлення світлофорів проводиться з урахуванням переїзної сигналізації, а на ділянках безстикової колії - з урахуванням розміщення стиків.

З метою досягнення найбільшої спареності допускається встановлення додаткових світлофорів, але не більше одного на перегоні в кожному напрямку. При триблочному розділенні для спареності світлофорів допускається відхилення ординати від розрахункового інтервалу в межах ± 1 хв, а при двоблочному - тільки в бiк зменшення інтервалу на 0,5 хв.

На однопутних ділянках перший світлофор по віддаленню від станції встановлюється не ближче передвхідного світлофора протиілежкого напрямку.

Світлофори можна встановлювати на будьякому профілі. При цьому слід уникати ix розміщення на підйомах, які долаються поїз­дом sa рахунок розбігу.

Світлофори рекомендується встановлювати:

1) на прямих дфлянках колії на початку кривих;

2) при наявності тунелів, великих мостів та інших штучних споруд - перед цими спорудами або за ними на відстані, не меншій за довжину поїзда;

3) на приміських ділянках - по можливості зa платформою по ходу поїзда (для зручнсоті посадки i висадки пасажирів у разі зупинки поїзда біля закритого світлофора).

Приклад розставлення прохідних світлофорів. Вихідні дані: розрахунковий інтервал попутного слідування Ір-8хв, розділення зa 3 блок-ділянки, план перегону (див. додаток А).

1. Підтверджується можливясть реалязації розрахункового iнтервалу (8 хв) тому, що при мінімальній швидкості поїзда на підйомі від 74 км до 76 км забезпечується триблочне розділення при інтервалі, меншому за 8 хв.

2. За діючими нормами на станціях головними коліями встановлюються вхідні i вихідні світлофори; на ст. А з поздовжнім розміщенням парків установлений маршрутно світлофор по відправленню ПМ2 i вихідний - П2.

3. Установлюється перший світлофор 1 сepiї у хвості раніш відправленого поїзда на ординаті 10,1 хв, коли на станції А перед вихідним світлофором П2 стоїть готовий до відправлення другий поїзд, центр ваги якого відповідає ординаті часу 2,6 хв, а центр ваги першего буде на ординаті 2,6+8-10,6 хв.

4. Установлюють перші світлофори другої і третьої серій, для цього час ходу поїзда від вихідного світлофора П2 до першего прохідного 1 сepiї ділиться на 3 piвнi частини (10,1-3,2):3-2,3 хв, на ординаті 3,2+2,3-5,5 хв намічається місце для встановлення світлофора 3 сepiї, а на ординаті 5,5+2,3-7,8 хв - місце для світлофора 2 сepiї.

5. Установлюють наступні світлофори 1, 2 i 3 cepій на всьому перегоні аналогічно тому, як були установлені перші відповідні світлофори.

6. У такому ж порядку за кривими швидкості ходу розрахункового поїзда з хвилинними відмітками встановлюються прохідні cвітлофори протилежного напрямку БА.

7. Після теоретичного визначення місць встановлення світлофорів проводиться коректування для приведення факитчної довжини блок-ділянок до встановлених норм (1000-2600 м); для максимального спарювання світлофорів обох напрямків та забезпечення необхіднoї видимості світлофор 3 сepії винесено з глибокої виїмки вперед i встановлено в створі зi світлофором 1; перший світлофор 2 cepiї зміщено з розрахункового місця i встановлено за пасажирською платформою В; другий світлофор 3 третьої серії зміщено вперед i викоркистано як вхідний світлофор П на ст. Б; тому, що відстань від попереджувального світлофора до вхідного П дорівнює 2900 м при нормі не більше 1500 м, ця блок-ділянка поділена на дві шля­хом установлення додаткового світлофора в створі з світлофором 7; для зустрічкого напрямку встановлено без розрахунків додатковий світлофор 3.

8. Після коректування проводиться нумерація світлофорів порядковими арабсьркими парними або непарними цифрами (в залежності від напрямку руху), починаючи від вхідного світлофора назустіч руху поїздів.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.