Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозташування, обов’язкові опції, число опцій.

 

Меню в додатку може створюватись наступними способами:

1. організацію меню у вигляді меню дій, спадаючого і спливаючого меню.

2. використання форм з кнопками дій команд або переходу на продовження діалогу.

3. за допомогою декількох закладок, кожна з яких призначена для розв’язування окремої великої задачі.

 

Мал 80. Меню дій з спадаючим меню.

Мал 81 Використання форм з кнопками

 

 

Мал 82 Організація меню у вигляді закладок.

 

Найбільш поширена організація це меню дій, спадаюче меню, спливаюче меню.

Мал 83. Один із видів організації головного меню.

 

Меню дій розташоване на окремій формі, яка займає всю площину екрану причому може містити додаткову інформацію щодо фону. Наприклад, малюнок, що відображує область дії додатку, його призначення або результат вирішення задач. Корисно зробити елемент настроювання таким чином, щоб на перших етапах роботи додатку з’являвся малюнок, а при подальшому звертанні був робочий фон приємний для користувача.

Меню дій

Мал 84 Організація меню дій із малюнком.

 

Меню дій розташовується в верхній частині екрану чи форми і містить список функцій додатку, ці функції називаються опціями або пунктами. Назва опції або пункту повинна відображати або назву безпосередньої дії щодо виконання великої задачі, або дієслово, яке одночасно позначає і майбутню дію щодо виконання задачі і містять назву групи виконуваних задач. Тут слово “дія” означає те, що користувач після прочитання цього слова одержує інформацію про те, що буде після того, як він обере цю опцію, тобто в меню дій повинні бути перераховані всі найбільш важливі або глобальні задачі додатку. Серед всіх опцій головного меню є 2, які безпосередньо не мають відношення до задач додатку, але служать як допоміжний засіб: опції “допомога”, “вихід”. 

 

Мал 85 Меню з наявністю обов’язкових опцій “Допомога” ”Вихід”.

 

“Допомога” повинна містити всю інформацію щодо головної мети створення додатку, виконуваних функцій, отримання результатів, засобів передачі інформації і способи взаємодії з іншими додатками і середовищем, структуру вирішення задач, деталізація алгоритму, інформацію about – стисла інформація про додаток (заголовок, версія, засоби зв’язку з розробником, стисла характеристика, іконка, що відображає мету створення додатку).

Мал 86 Опція “Допомога”

 

Мал 87 Опція “Про програму”.

 

Опція “Вихід” є засобом закінчення роботи з додатком і переходу в середовище з якого цей додаток був викликаний.

Опція “Вихід”

Мал 88 Опція “Вихід”

 

Вибір будь-якої опції головного меню приводить до появи випадаючого меню. Випадаюче меню містить список опцій другого рівня, тобто це деталізація підзадач або сукупність задач яка поіменована назвою опцій головного меню. Тобто кожна з цих задач виконує тільки окрему функцію, яка може бути повністю закінченою або мати продовження. Перехід на третій рівень деталізації де поява випадаючого меню 2-го рівня. Як правило, при проектуванні деталізація більше трьох загальних рівнів не проводиться.

Мал 89 Поява випадаючого меню другого рівня.

 

Вибір опції може привести до:

1. Виконання команди (наприклад команди вихід).

2. Виконання процедури (тобто з’являється форма, послідовність форм згідно алгоритма вирішення задач), закінчення якої приведе до повернення в точку виклику, тобто до меню.

3. Виконання дії по зв’язку додатку з іншими додатками, інстументальними засобами середовища, локального комп’ютера, локальної мережі або глобальної мережі.

 

При виконанні дій пов’язаної з командою, що подається безпосередньо з меню, результатом є вивід інформації безпосередньо на форму, де розташовується меню, таким чином , щоб не закривати опції головного меню.

Мал 90 Поява інформації безпосередньо на форму, таким чином, щоб не закривати опції головного меню.

 

При виконанні дій пов’язаних з викликом процедури, з'являється перша форма згідно алгоритму, при чому форма з меню зникає і вся увага користувача зосереджується на компонентах цієї форми. Якщо ця форма тільки одна, після виконання операції вводу, вибору, виведення даних на форму, користувач за допомогою кнопки “Вихід” повертається на форму головного меню.


 

Мал 91 Поява форми з меню.

 

При виборі одного із пунктів меню з’являється форма, яка закриває форму з меню і зосереджує увагу користувача на інформацію, що розміщена в цій формі.

Мал 92. При натисненні “Відміна” відбувається повернення на форму з меню.

 

Якщо, згідно алгоритму потрібно виконати послідовність дій, пов’язаних з опрацюванням декількох форм, то перехід між ними відбувається після завершення роботи кожної форми і натисненні кнопок типу “далі” або кнопок з іншими назвами логіки, яких достатньо для отримання інформації про перехід. Якщо задача була перервана (незакінчена) і користувач повернувся знову до головного меню, то на формі головного меню повинне з’являтися повідомлення щодо незакінченого виконання задачі з питанням до користувача, чи потрібно зберігати інформацію, що була введена оброблена до точки припинення опрацювання задачі.

Мал 93 Поява повідомлення для користувача.

 

Якщо виклик опцій в роботу пов’язаний тільки щодо зв’язку або виклику іншого інструментального засобу щодо середовища або додатку, то на екрані повинна бути пуста форма з заголовком додатку з якого був організований виклик, а вся інша площа повинна додатку повинна бути представлена для інформації, що викликається. Після роботи треба мати засіб повертання додатку автоматично після виходу з викликаного додатку або штучно шляхом призупинення роботи в середовищі чи за допомогою своїх засобів (кнопки, клавіші, мишка), робота з котрими повертає користувача в свій додаток.

 
 

 


Розташування опцій в головному меню повинно виходити із критеріїв:

 

1. Якщо вони всі майже однорідні і незалежні, то першою в переліку (лівою) повинна бути задача на рівні головної і далі задачі розташовуються по мірі спаду задач в цьому переліку.

Мал 94. Розташування опцій у головному меню (критерій 1)

 

2. Якщо задачі залежні інформаційно, то першою повинна бути задача від вирішення якої залежать всі інші.

 

Мал 95. Розташування опцій у головному меню (критерій 2)

 

Цей порядок може змінюватись: в першому випадку, якщо користувач більш частіше розв’язує деяку задачу з переліку задач, то після декількох сеансів роботи додатку опція з назвою цієї задачі повинна стати першою; для другого випадку послідовність задач не змінюється окрім послідовності вирішення задач в випадаючому меню.

Мал 96. Зміна послідовності розташування опцій у головному меню.

 

Краще за все, щоб увесь рядок опцій головного меню був заповнений, тобто незалежно від кількості всю довжину форми повинні заповнювати опції меню. Для того, щоб можна було заповнити весь рядок при обмеженій кількості опцій треба використовувати пробіги, при проектуванні треба мати на увазі, що кількість глобальних задач не може бути великою, тобто всі пункти меню повинні займати один рядок.

Мл 97. Розташування опцій головного меню на всю довжину форми.

 

Мал 98. Зображення спливаючого меню.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.