Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоле вибору: визначення, стан, типи.

Поле вибору – це узагальнене визначення набору взаємозв’язаних об’єктів. Об’єктами можуть бути: слово, піктограма або їх сполучення.

Повідомлення додатка користувачу, що поле вибране

Мал.51. Поля вибору.

 

Коли користувач вибрав об’єкт, то додаток повинен про це довідатись, а також відзначити для користувача, що об’єкт вибрано і він (додаток) про це знає, тобто працює зворотній зв’язок з боку додатку до користувача щодо повідомлення про знання дій користувача. Це може бути забезпечено спеціальними засобами виділення: кольором, підсвіченням символу або повідомленням. Перші два засоби безпосередньо відносяться до виділення, а інший до покажчика.

Всі об’єкти поля вибору можуть знаходитись в одному із 4-х станів:

1. незазначений і не обраний;

2. зазначений і не обраний;

3. незазначений і обраний;

4. зазначений і обраний.

Об’єкт зазначений і необраний
Об’єкт незазначений і обраний
Об’єкт зазначений і обраний
Об’єкт незазначений і необраний

Мал.52. Стани полів вибору.

 

Тут слово зазначений визначає те, що курсор знаходиться на об’єкті поля вибору, а обраний, що об’єкт відзначений користувачем.

Цей стан передається різними способами вказівки: кольором, фоном, контуром і контрастністю. Всі поля можуть бути наступних типів:

1. поле однозначного вибору, тут користувач повинен вибрати один об’єкт явно;

2. поле багатозначного вибору, тут користувач може вибрати декілька об’єктів або не вибрати жодного;

3. поле розширеного вибору:

а) вибрано один об’єкт, коли поле знаходиться в первинному стані;

б) вибрано два чи більше об’єкти, тобто розширення кількості

об’єктів.5. поле автовибору, коли система надає користувачеві тільки один варіант – одне поле вибору і користувач може погодитись з цією пропозицією, тобто по замовчуванню обрати цей об’єкт.

 

Поле багатозначного вибору
Поле однозначного вибору

Поле Розши- рен- ного вибору
Мал.53. Типи полів вибору.

Мал.54.Використання поля розширенного вибору

 

Кожні поля вибору різних типів можуть представлятися полями, такими, що протягуються (із скролінгом). Може бути таке, що всі запропоновані додатком варіанти для вибору, користувачеві не підходять, тоді серед об’єктів вибору обов’язково повинен міститися об’єкт з позначкою “НІЯКИЙ”, або пусте поле з позначкою “НІЯКЕ”.

Не обраний жоден з варіантів

Мал.55. Об’єкт, коли не вибран жодний з варіантів.

 

Поле вибору: представлення об’єктів,

Ідентифікація поля.

 

Всі об’єкти поля вибору можуть представлятися трьома способами:

1. по стовпцях, що вирівняні вліво;

2. по стовпцях і рядках;

3. по одному рядку.

Представлення поля вибору по стовбцях, що вирівняні вліво

Мал. 56.Представлення поля вибору по стовбцях, що вирівняні вліво.

Представлення поля вибору по стовбцях та рядках

Мал.57. Представлення поля вибору по стовбцях та рядках.

Представлення поля вибору по рядку

Мал.58. Представлення поля вибору по рядку.

 

Кожне поле вибору може бути ідентифіковане:

1. заголовком поля;

2. заголовком стовпця або групи

3. заголовком форми або вікна, що містять тільки одне поле – поле

автовибору.

4. заголовком поля вибору, що протягується.

Заголовок поля

Мал.59. Заголовок поля.

Заголовок групи полів

Мал. 60.Заголовок групи полів.

Мал.61. Заголовок форми, що містить одне поле автовибору

Заголо- вок поля , що протя- гується

Мал. 62. Заголовок поля, що протягується.

Об’єкти можуть представлятися одним або декількома стовпцями чи піктограмами. Якщо використовуються стандартні компоненти або піктограми, або графічні символи чи покажчики, то використовуються назви об’єктів для ідентифікації кожного поля вибору. Назва об’єкту повинна супроводжувати піктограму, графічний образ чи символ, і бути допоміжним засобом, щодо ідентифікації поля вибору. Назви розташовуються зліва, справа або знизу піктограми образу чи символу, або всередині спеціального компонента, тобто кнопки меню списку.

Піктограма, що супроводжує назву групи об’єктів

Мал. 63.Супроводження назва групи об’єктів піктограмою.


Питання про розташування назви вирішуються загальними умовами: якщо користувач з великою частотою звертається до цих полів, майже запам’ятав їх розташування, причому набір і черговість розташування кожного поля в переліку полів не змінюється, то всі пояснюючі надписи полів треба розташовувати праворуч від піктограм, символів або образів. Якщо для розтлумачення значення піктограми образу чи символу потрібно декілька слів для кожного поля з набору або зміст цих слів має характер вказівки, то розташувати ці назви треба праворуч від переліку полів. Взагалі краще користуватись якомога меншою кількістю слів (1 чи 2) для визначення поля.

 
 

 

 


Відстань дорівнює 1/3 довжини найдовшого снапису

Мал 64 Розташування пояснюючих написів

 

Назва під об’єктом вибору використовується тільки у випадку рядкового порядкування всіх об’єктів вибору. У назву об’єкту перше слово повинно бути написано з великої літери, за винятком, коли слово-абревіатура і використовуються всі великі літери.

Мал 65 Використанна великих літер в полях вибору.

 

Якщо розробник дає скорочення в назві, то вони повинні бути зрозумілі користувачу і написані з великої літери. Якщо після назви об’єкту проставлено 3 крапки (...), то це означає, що буде продовження діалогу щодо деталізації.

 
 

Мал 66. Наявність трьох крапок в назвіоб’єкту. Продовження діалогу з користувачем.

 

Інші позначки можуть використовуватись щодо виклику спеціальних інструментальних засобів (побудівник виразів). В цьому випадку між (...) і словом не повинно бути пробілів, а між словом і спеціальним символом повинен бути пробіл.

 

Мал 67. Пробіл між словом і спеціальним символом.

 

Взагалі в назвах об’єктів (включаючи і меню) нумерація об’єктів не проводиться. Можливе застосування впорядкувань типу зверху вниз, деталізації назви або причетності і приналежності по ієрархії зверху вниз. (назва . назва . назва).

Батьківска назва

 

 


 
Дочірня назва

Мал. 68. Впорядкування об’єктів, впорядкуваня типу зверху вниз .

 

Винятком щодо застосування нумерації є варіант додатку, який призначений для побудови різних звітів з додержанням вимог держстандарту, в цьому випадку обрана нумерація об’єктів переноситься в звіт.

Якщо вибір поля вибору здійснюється за допомогою клавіатури, то можливе використання підкреслення в назвах об’єктів. В цьому випадку повинні виконуватись правила:

1. Намагатися підкреслити для виклику чи обрання першої літери назви.

2. Використання приголосних літер більш привабливе ніж голосних.

 
 

Мал. 69. Використання підкреслення в назвах об’єктів.

 

3. У випадку співпадання перших літер в назвах в кожній наступній обирають іншу літеру, якої ще не було в попередньому списку підкреслених літер.

 
 

Мал 70. Співпадання літер в назвах. Обрання наступної приголосної.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.