Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПринципи проектування екранів.

Принципи проектування екранів однаково відносяться і для випадку проектування форм і вікон. Основна ідея полягає в тому, щоб досягти максимально стимулюючої дії при мінімальному відволіканні. Фірма Microsoft запропонувала 6 основних принципів проектування екранів, форм, вікон:

1. Можливість читання і послідовність.

2. Структурованість і збалансованість

3. Взаємовідношення елементів.

4. Сфокусованість та акценти.

5. Інформаційна ієрархія

6. Єдність та інтегрованість.

1. Можливість читання і послідовність.Цей принцип вимагає такої організації екрану, щоб основні ідеї передавались користувачу без перешкод з максимально інформаційною віддачею. При проектуванні інтерфейсу розроблювач повинен ставити собі наступні питання:

1. Чи представляється загальна ідея роботи додатку для користувача найбільш ясним способом.

Мал.172. Головна форма додатку розкриває його загальну ідею

 

2. Чи може користувач завжди ясно усвідомити собі роботу додатку; проходження по тій чи іншій ланці алгоритму, результати вирішення задач, мету впровадження і реалізації того чи іншого діалогу.

Мал.173. Пояснення додатком кожного кроку алгоритму вирішення задачі

 

3. Чи усі компоненти вікна, форми, що є в додатку розміщені там по праву.

4. Чи не забуває користувач при роботі з окремим вікном при реалізації діалогу загальну мету, яку треба опанувати додатку.

5. Чи не забуває розроблювач, що погляди на реалізації діалогів та задач в додатку можуть відрізнятися від поглядів на це користувача.

 

Всі діалоги повинні проходити послідовно згідно алгоритму вирішення задач додатку. при переході від однієї форми до другої повинна зберігатись читабельність, тобто спроможність без зайвих затрат оволодіти користувачем інформацією для усвідомлення прийняття рішень, тому для реалізації цих принципів розроблювач повинен орієнтуватись на спроможність середнього користувача сприймати інформацію, що буде виведена на екран.Мал.174. Зрозумілість інформації для користувача

 

2. Структурованість і збалансованість.Проектування додатку повинно проводитись на основі чіткої співпідпорядкованості цих елементів, підсистем і складових БД. Для можливої подальшої модифікації майбутнім розроблювачам потрібно швидко розібратись, що зробив їх попередник і за короткий термін часу провести зміни, які необхідні новим вимогам користувача, так як зміни можуть стосуватись будь-якої частини додатку, то цей принцип повинен бути виправданим до всіх частин.

Принцип збалансованості припускає:

а) Рівномірний розподіл навантаження по введенню, вирішенні задач і представлення результатів для всіх етапів роботи користувача з додатком.

б) Рівномірне співвідношення розташованих компонентів на формі, що виконують різні задачі або служить виконанню якихось функцій (введення даних, вирішення обчислювальних задач, представлення результатів переходу на попередні і наступні форми, використання компонент навігації, прогресій та ін.)

в) Передбачається, що послідовність розташування форми, розміри тих компонентів, які розміщуються на формі панелі або екрані повинні бути логічно обґрунтовані. Наприклад, якщо використовуються кнопки для навігації, то повинно бути поле чи ряд полів, де буде змінюватися інформація. Якщо використовується якась піктограма, малюнок або графічний образ, то їх, семантика повинна співпадати з метою діалогу, суцільністю походження задачі або давати обґрунтування навколишній інформації.

Мал.175. Структурованість і збалансованість всіх єлементів форми додатку

 

3. Взаємовідношення елементів. Взаємне відношення компонентів всередині форми повинно бути субпідрядним загальній ідеї роботи додатку. Якщо задача, що може вирішуватись з форми може бути розбита на ряд підзадач, пов’язана загальною ідеєю, то доцільно використовувати різноманітні компоненти-об’єднувачі для кожної з підзадач (лінії розмежування та ін.) якщо велика задача вирішується шляхом виконання ряду послідовних форм, то кожна форма повинна мати позначки, що вона є частиною цієї задачі, і кожна форма повинна мати елементи однорідні кожній формі. Послідовне розміщення груп компонентів повинна бути відповідна вирішенню задач, а для однієї форми – принцип читабельності: зліва направо, зв.ерху вниз.

Мал.176. Послідовне розміщення груп компонентів відповідно вирішенню задачі додатку

 

4. Сфокусованість та акценти. Поняття сфокусованості означає наявність деякої центральної схеми, яка впливає на всю композицію екрану. Акцентування припускає вибір ключових компонентів теми та їх виділення щодо інших компонентів форми, панелі або екрану, тобто користувач повинен бачити і розуміти, що виділений компонент є основним при вирішенні підзадачі або задачі, тому фокус уваги користувача повинен направлятися на ключові компоненти, які беруть участь у вирішенні підзадачі або цієї задачі. Для надання сфокусованості і акцентування використовується:

1. Елементи виділення.

2. Елементи групування.

3. Розміри компонентів і шрифтів.

4. Гами кольорів.

Мал.177. Акцентування уваги до головної задачі додатку за допомогою ліній та зміни шрифта

 

5. Інформаційна ієрархія.При розробці додатку необхідно представити інформаційний зміст у вигляді окремих залежних один від одного інформаційних об’єктів. Тут використовується принцип: вихідні дані – обробка даних – отримання результатів. Користувачеві повинно бути зрозумілим, яка інформація є первинною, де і як її можна одержати (запит до БД, введення передача інформації із (в) інші джерела), як її можна представити для огляду на екрані і як вона буде перетворюватись у вихідний результат. Користувач повинен розуміти, яка інформація є найважливіша, важлива, а яка другорядна. При вирішенні задач треба акцентувати увагу на найбільш важливу інформацію, тобто, як правило введення цієї інформації повинно бути спочатку всього діалогу, а при отриманні результату спочатку теж повинна виводитись найбільш важлива інформація. Розроблювач повинен розподілити всі інформаційні потоки по джерелах одержання, збереження і представлення інформації. Таким чином повинна бути сформована ієрархічна підпорядкованість всіх інформаційних потоків, що дає змогу для користувача досягти ясного розуміння всіх етапів перетворення інформації і одержання результатів.

Мал.178. Інформаційна ієрархія при вирішенні задачі додатку

 

6. Єдність та інтегрованість.Цей принцип припускає, що ніяка із форм додатку не повинна випадати з загального ряду усіх форм додатку з якими користувач має справу при вирішенні задач. Це відноситься і до компоновки і до використання компонентів: вводу, виведення, представлення інформації, а також компонентів групування та видалення. Якщо в попередніх формах були застосовані компоненти для якихось дій діалогу з користувачем, то ті ж самі компоненти повинні бути використані у всіх інших формах. Користувач не повинен зустрічати якусь нову схему розташування компонентів десь всередині додатку, якщо аналогічна схема уже застосовувалась на початку вирішення задач. Інтегрованість допускає, що розроблювач додатку буде використовувати компоненти форми, екрану, що не будуть різко відрізнятися від тих наборів компонент форм, екранів, що користувач зустрічає і бачить в інших середовищах і додатках.

Мал.179. Єдність та інтегрованість форм додатку.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.