Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2.4 Податкове право країн Америки та Канади

План лекцій (2 години):

Загальна характеристика податкового права США. Становлення податкової системи США. Податкове законодавство США. Федеральні податки, податки штатів та органів місцевого самоврядування. Служба внутрішніх доходів Міністерства фінансів США як основний орган, що здійснює фінансову та податкову політику. Податкові реформи США. Порівняння податкової системи США із вітчизняною.

Особливості податкового права Канади. Правове забезпечення податкової системи Канади. Федеральні податки. Провінційні та муніципальні податки. Фіскальний федералізм і сучасна податкова політика в Канаді. Порівняльний аналіз елементів податкової системи Канади з Україною.

Питання на семінарське заняття (2 години):

1. Структура системи федеральних податків в США.

2. Система податків штатів та органів місцевого самоврядування.

3. Податкові реформи в США 80-х років.

4. Структура та завдання Служби внутрішніх доходів Міністерства фінансів США.

5. Податкове право Канади, та її правове забезпечення.

6. Податкові джерела бюджетів канадських провінцій.

7. Податкові органи та їх компетенція.

Питання до самостійної роботи (7 годин):

1. Особливості оподаткування в Бразилії.

2. Система оподаткування та її правові основи в Аргентині.

Питання на індивідуально-консультативне заняття (3 години):

1. Схематично відобразіть позитивні та негативні ознаки правового регулювання та податкової системи України по відношенню до податкових систем Канади і США.

2. Дайте загальну характеристику податкового процесу в США та окремо в Канаді.

3. Відмітьте особливості відповідальності за порушення податкового законодавства в США та Канаді.

Літератур а: [1, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 26, 31, 41, 45, 47, 51]

ЛЕКЦІЯ № 12

(2 години)

Тема 2.4 Податкове право країн Америки та Канади

Загальна характеристика податкового права США

Сполучені Штати Америки в усіх можливих вимірах – економічному, політичному, воєнному, науково-технологічному – найбагатша і наймогутніша країна сучасного світу, єдина супердержава. Важливо нагадати, що виникнення американської держави безпосередньо пов’язане з податком.

1. Федеральні податки 2. Податки штатів 3. Місцеві податки
1 Індивідуальний прибутковий податок 2 Податок на прибуток корпорацій 3 Податок на спадкування і дарування 4 Акцизи 5 Мита 6 Податок на соціальне страхування 1. Індивідуальний прибутковий податок 2. Податок на прибуток корпорацій 3. Акцизи 4. Податок на спадкування та дарування 5. Податок з продажу 6. Майнові податки 7. Податок з власників автотранспорту   1. Індивідуальний прибутковий податок 2. Податок на прибуток корпорацій 3. Акцизи 4. Податок на спадкування та дарування 5. Податок з продажу 6. Майнові податки 7. Екологічні податки  

 

Індивідуальний прибутковий податок

(personal income tax),

Забезпечує близько 49% податкових надходжень до федерального бюджету, обсяг якого у 2002/2003 фінансовому році досяг 2 трильйонів доларів.

Об’єкт оподаткування. Найперша проблема прибуткового податку – визначення оподатковуваного доходу як бази оподаткування. Важлива деталь: податковий кодекс США не дає визначення доходу. Згідно поправки до Конституції про запровадження індивідуального прибуткового податку, “Конгрес наділяється правом вводити і збирати податки на доходи з будь-яких джерел”, тобто чіткий перелік конкретних видів доходів не передбачений.

У фінансовій теорії існує два підходи до визначення доходу: концепція суми джерел і концепція приросту чистої вартості споживання. На світанку розвитку прибуткового податку Б. Ф’юстінг (1907 р.) запропонував визначення доходу як суми доходів у грошовій і товарній формах, що надходять платнику з постійних джерел, тим самим нехтуючи податковою платоспроможністю, що походить із тимчасових джерел. Цей спосіб став теоретичною підставою для визначення оподатковуваного доходу в Англії та Німеччині.

В США Роберт Хейг і Генрі Сімонс запропонували інше визначення доходу: дохід – це грошова вартість чистого приросту реальної вартості індивідуального споживання протягом певного періоду. Другими словами, дохід підсумовує вартість фактичного споживання плюс чистий приріст потенційного споживання (багатства, капіталу, заощаджень) даної особи за певний час.

Отже, за способом Хейга-Сімонса дохід включає всі джерела як фактичного, так і потенційного споживання, незалежно від грошової чи товарної форми споживання. В той же час, даний спосіб передбачає скорочення доходу на суму зменшення потенційного споживання. З такого погляду, платоспроможність – це приріст економічного потенціалу платника, що передбачає плюсування всіх вхідних потоків доходів, які підвищують рівень індивідуального споживання, та вилучення всіх зменшень споживання, а також витрат, пов’язаних із одержанням доходу. Наприклад, якщо валовий дохід зубного лікаря з усіх джерел за рік дорівнює 100 тис. дол., а витрати на обладнання зуболікарського кабінету склали 95 тис. дол., то обсяг реально можливого індивідуального споживання лікаря – всього 5 тис. дол., які і підлягають оподаткуванню.

Розрахунок оподатковуваного доходу демонструє наступна схема.

СУМА ВАЛОВОГО ДОХОДУ З УСІХ ДЖЕРЕЛ

(заробітна плата, проценти, рента, дивіденди, підприємницький прибуток, реалізація майна, соціальні допомоги, пенсії з приватних пенсійних фондів, доходи в не грошовій формі та ін.)

М і н у с

ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

(видатки на придбання та утримання капітальних активів: земельних ділянок, будівель і приміщень, обладнання, - вартості всього, завдяки чому виникає сама можливість одержувати дохід)

СКОРЕГОВАНИЙ ВАЛОВИЙ ДОХІД

М і н у с

ПОДАТКОВІ СКИДКИ

(неоподатковуваний мінімум, стандартна скидка, благодійні внески, витрати на лікування, штатний прибутковий податок, майнові податки, проценти по іпотечних кредитах під індивідуальне житло, збитки від нещасних випадків)

ОПОДАТКОВУВАНИЙ ЧИСТИЙ ДОХІД

(нарахування податку за шкалою податкових ставок)

м і н у с

ПОДАТКОВІ КРЕДИТИ

(на зароблений дохід для малозабезпечених, витрати на утримання дітей, на навчання у вузах, витрати у зв’язку з доглядом за хворими та інвалідами)

ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Неоподатковуваний мінімум (personal and dependency exemption) складає 6000 дол. на кожного члена сім’ї у рік (дані 2004 р.), стандартна скидка (basic standard deduction) за даними 2002 р. – 7850 дол. на подружжя (при подачі спільної декларації). Крім того, по відношенню до деяких категорій платників діє додаткова стандартна скидка (each additional standard deduction) у розмірі 900 дол. на сім’ю, 1150 дол. – на самітних, а також на подружжя при подачі окремих декларацій. (Для довідки: межа бідності для сім’ї з чотирьох чоловік складає 14335 дол.; середня величина сімейного доходу дорівнює близько 40 тис. дол.).

Платники індивідуального податку діляться на чотири категорії:

– самотні фізичні особи;

– подружні пари, які сплачують податки спільно;

– члени сімей, які виплачують податок самостійно;

– глави домогосподарств.

Ставки

Поріг доходу для застосування максимальної ставки для всіх категорій платників єдиний, а для мінімальної ставки різний. У найбільш непривілейованому становищі знаходяться неодружені, що, можливо, є ознакою певної демографічної політики, здійснюваної через фіскальні заходи.

Максимальні ставки індивідуального прибуткового податку мають тенденцію до зниження: 1954–1961 рр. – 91%; 1962–1981 рр. – 70%; з 1982 р. – 50%; 1986 р. – 39,6%; 2001 р. – 30,1%; 2002 р. – 38,6%. Мінімальна ставка з 1986 р. знаходилася на рівні 14–15%, в 2002 р. знижена до 10%. З 1998 р. для всіх категорій платників діяла п’ятиступенева прогресія, в 2002 р. установлена шестиступенева шкала оподаткування. Коли нагадати, що до 1986 р. діяла 14-ти розрядна шкала, вочевидь значне спрощення адміністрування податку. Чинні з 2002 р. шкали оподаткування прийняли такий вигляд:Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.