Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2.3. Податкове право країн Східної та Південної Європи

План лекцій (2 години):

Правові основи та особливості системи оподаткування Болгарії. Результати проведення в Болгарії податкових реформ. Синхронізація болгарського податкового законодавства із західноєвропейським. Характеристика податку на прибуток та єдиного річного (патентного) податку в Болгарії. Різновиди прямих та непрямих податків. Особливості справляння акцизів, податку побутові відходи, дорожнього податку, прибуткового оподаткування, та інших.

Податкове право Турції. Загальна характеристика системи оподаткування в Турції та її правове регулювання. Майнові та прибуткові податки. Податки на товари і послуги. Податки на зовнішню торгівлю. Особливості справляння ПДВ та податків на споживання нафтопродуктів. Вплив інвестицій на пониження оподаткування частини доходу. Стягнення корпоративного податку та його диференційовані ставки.

Питання на семінарське заняття (2 години):

1. Охарактеризуйте правове регулювання та структурні особливості податкових систем Румунії, Угорщини та Болгарії.

2. Проаналізуйте податкове право Кіпру та Мальти по відношенню до України.

3. Спільні та відмінні риси податкових систем Турції та України та їх правове регулювання.

4. Організаційно-правові особливості систем оподаткування Чехії та Словаччини.

Питання до самостійної роботи (6 годин):

1. Загальна характеристика податкового права Румунії.

2. Податкове право Кіпру та Мальти. Режим пільгового оподаткування.

3. Податкове право Угорщини, та його специфічні особливості.

4. Порівняйте податкове право Чехії та Словаччини.

5. Загальна характеристика податкового права Болгарії.

6. Загальна характеристика системи оподаткування в Турції.

Питання на індивідуально-консультативне заняття (3 години):

1. Визначте та проаналізуйте відмінні та тотожні риси в податкових системах країн Східної та Південної Європи з Україною.

2. Дайте загальну характеристику податкового процесу в країнах Східної та Південної Європи.

3. Відмітьте особливості відповідальності за порушення податкового законодавства в країнах Східної та Південної Європи.

Літератур а: [5, 10, 11, 14, 18, 19, 25, 31, 50]

 

ЛЕКЦІЯ № 11

(2 години)

Тема 2.3. Податкове право країн Східної та Південної Європи

Правові основи та особливості системи оподаткування Болгарії

Основним завданням податкової реформи в Болгарії в 90-ті роки стало формування податкової системи, яка б відповідала вимогам законодавства країн Європейського Союзу.

В 1990 – 1993 роках здійснювався перехід від планово-адміністративної до ринкової економіки, а основний акцент було зроблено на стимулювання молодого приватного бізнесу.

На наступному етапі з 1994 року до липня 1997 року відбувалась синхронізація болгарського податкового законодавства з західноєвропейським. В цей період було введено ПДВ та податок на прибуток. Було відмінено податкові преференції у приватному секторі.

Наступним етап з 1 липня 1997 року – було введено “ валютний борд ”, відповідно з яким усі зобов’язання Центрального Банку країни повинні повністю забезпечуватись золотовалютними резервами. У цих умовах можливості фінансування бюджету за рахунок не неподаткових надходжень стали обмеженими. В зв’язку з цим, головним завданням податкової системи було забезпечення високих стабільних надходжень в держбюджет.

З 2001 року на 2% було зменшено податок на особисті доходи, тобто верхній рівень цього податку був зменшений з 40% до 38%.

Також відбулися зміни в непрямому оподаткуванні. Скоротилась кількість ставок по податку з обороту. До реформи було 43 ставки.

Контроль у сфері оподаткування здійснюється податковими адміністраціями, що діють згідно із Законом від 1993 року «Про податкову адміністрацію» та «Про податкове провадження». Даний орган функціонує при Міністерстві фінансів та включає Головне управління, ряд Територіальних управлінь, а також мережу місцевих податкових служб (Бюро). Контроль за доходами та витратами бюджетних коштів здійснює також Рахункова Палата.

Процедура податкових перевірок, права та обов’язки контролюючих органів та платників податків деталізовані Розпорядженням від 1995 року «Про податкові перевірки та ревізії».

Справляння податків також регламентоване Законом «Про збір платежів на користь держави», а також Податково-процесуальним кодексом.

Основними податками на сьогоднішній день є: єдиний річний (патентний податок); ПДВ; податок на прибуток; акцизи; податок на нерухоме майно; податок за побутові відходи; податок на транспортні засоби; дорожній збір; прибутковий податок із заробітної плати; соціальні та пенсійні збори та ін.

Податок на додану вартість

Платник податку: СПД з оборотом за останні 12 місяців не менш 50000 лв. Ці фірми зобов'язані зареєструватися як платники ПДВ у податковій службі.

Об’єкт оподаткування: операції з реалізації товарів, робіт, послуг.

Ставка податку: 20% - базова; для туроператорів і готелів - 7%.

Податок на прибуток юридичних осіб

Платники податку: фірми, що не підпадають під патентний податок. Вноситься в республіканський бюджет.

Об’єкт оподаткування: прибуток.

Ставка податку складає 23,5%.

Податок вноситься авансом кожен місяць до 15 числа в розмірі 1/12 прибутку за попередній рік. За підсумками року по фактичному прибутку провадиться корекція:

- якщо прибуток більше торішньої - вноситься різниця,

- якщо прибуток нижче торішньої, те зайво внесена сума йде в залік майбутніх оплат з нарахуванням відсотка по ставці Національного банку.

Нові фірми і фірми, що мали збитки торік, щомісячні відрахування проводять на базі фактичного прибутку за попередній місяць. Це деякою мірою приблизно, тому за результатами року теж провадиться корекція. 1/12 частина прибутку коректується на інфляцію.

Акцизи

Платники: виробники та імпортери підакцизних товарів. Виробники й імпортери акцизних товарів у 14-денний термін з моменту початку діяльності зобов'язані зареєструватися в податковій службі.

Об’єкт оподаткування: Податки нараховуються на товари і послуги місцевого виробництва відповідно до списку, а також на деякі імпортовані товари.

Непрямий податок оплачується два рази на місяць:

- до 28 числа - сума акцизу, що повинна бути нарахована в перші 15 днів місяця;

- до 14 числа наступного місяця - сума акцизу, що повинна бути нарахована за дні, що залишилися до кінця місяця.

Організатори азартних ігор вносять акциз попередньо на початку кварталу - до 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня.

Ставки акцизу на деякі товари і послуги:

- спиртні напої - 0,05 лв./градус;

- пиво - 0,055 - 0,085 лв./л.;

- кава і чай - 30%;

- імпортні автомобілі потужністю двигуна від 120 до 150 кВт - 35 лв./кВт., понад 150 кВт - 50 лв./кВт.;

- бензин - 400 - 600 лв./т. у залежності від октанового числа;

- азартні гральні автомати, за квартал - 300 лв./шт.;

- рулетка в казино, за квартал - 18000 лв./гральний стіл.

Такса за побутові відходи

Платники: власники будинків та орендарі.

Об’єкт оподаткування: балансова вартість чи вартість (для приватних) будинків. Taкса встановлюється місцевою владою. На житлові будинки - пропорційно балансової вартості або звичайної вартості в залежності від кількості відходів. На нежилі будинки - у залежності від виду і кількості контейнерів для збору відходів. У випадку, коли на кожен окремий будинок неможливо визначити вид і кількість контейнерів, такса встановлюється пропорційно балансової вартості будинку. Вноситься одночасно з податком на нерухоме майно.

Ставки податку: Такса однакова для фізичних і юридичних осіб. Приватне житло обкладається виходячи з її вартості, установленої для податку на нерухоме майно.

Щорічно до кінця січня кожному власнику нерухомості податкова служба відправляє повідомлення про суму податку на нерухоме майно і про таксу за побутові відходи. Розрахунки, що містяться в ньому, дозволяють платникові податків перевірити вірогідність даних і правильність суми.

Наприклад, розмір такси по деяких містах:

Варна - 0,15%, Пловдив - 0,21%, Бургас - 0,25%, Софія - 0,325%.

Приклад: податкова оцінка майна - 40000 лв., такса в Пловдиве - 40000:100x0,21=84 лв.

Дорожній податок

Платники: власники транспортних засобів.

Об’єкт оподаткування: автомобілі, автобуси, причепи, спеціалізовані будівельні машини, колісні трактори й ін. самохідні машини.

Розмір податку складає 10 лв за кожну повну чи неповну тонну загальної маси транспортного засобу. Вноситься в терміни і на умовах, визначених для податку на транспортні засоби.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.