Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиди відрахувань (для визначення чистого доходу):

– усі виробничі витрати, що забезпечили доходи.

– витрати на утримання старих батьків і на добродійність.

Ставки прогресії - від 0 до 56,8% у залежності від доходів. Щорічно шкала уточнюється, дозволяючи врахувати інфляційні процеси.

Порядок нарахування:

Для розрахунку податку чистий доход родини розподіляється на частини. Потім визначається сума податку по відповідних ставках на кожну частину. Загальний розмір податку визначається додаванням сум податку по кожній частині. Така схема дозволяє пом'якшити податковий тягар і створити пільги багатодітним родинам. Після розрахунку величини він може бути скорочений на 25% суми витрат, пов'язаних з утриманням дітей у дошкільних установах, наданню допомоги старим, сплатою відсотків за кредит, страхуванням життя, покупкою акцій."

Податок на прибуток корпорацій

Податок на прибуток корпорацій (10% всіх податкових надходжень) є основним податком, який стягується з доходів промислових компаній. Платники податку: юридичні особи, які створені у формі акціонерного товариства:– резиденти– нерезиденти – компанії, які мають головний офіс та керівні органи поза межами території Франції сплачують податок з доходів, отриманих на території Франції як від своєї діяльності, так і в результаті співпраці з резидентами Франції. Об’єкт оподаткування: чистий доход від всіх видів діяльності, який визначається шляхом відрахування і з всього отриманого доходу поточних витрат.

Ставки:

– 34% - на нерозподілений прибуток

– 42% - на розподілений прибуток

– 25% - на прибутки від продажу нерухомості

– 15 % - на прибутки від довгострокових капіталовкладень

Порядок сплати:

Сплата податку здійснюється за допомогою чотирьох внесків і остаточного платежу. Внески виплачуються регулярно протягом року: в березні, червні, вересні і грудні у розмірі 10 або 11% від рівня торішнього доходу, оподатковуваного податком. Остаточний платіж, що є різницею між нарахованою за поточний рік сумою податку і що виплатили раніше внесками, повинен бути здійснений не пізніше за 3,5 місяці після закінчення чергового року.

Провідною ланкою бюджетної системи Франції виступає податок на додану вартість. Також до непрямих податків належать податкові надбавки на бензин, на тютюн і сірники та інші податки.

Податок на додану вартість забезпечує 45% усіх податкових надходжень. Він стягується методом часткових платежів. Існує 4 види ставок ПДВ:

18,6% - нормальна ставка на усі види товарів і послуг;

33,33% - гранична ставка на предмети розкоші, машини, алкоголь, тютюн;

5,5% - на товари і послуги першої необхідності (харчування, за винятком алкоголю і шоколаду; медикаменти, житло, транспорт).

Зараз спостерігається тенденція до зниження ставок і переходу до двох ставок - 18,6% і 5,5%.

Законами Франції передбачено два види звільнення від ПДВ:

1. Від сплати ПДВ звільняється три види діяльності: 1) медицина і медичне обслуговування; 2)освіта; 3) діяльність суспільного і благодійного характеру. Так само звільняються усі види страхування, лотереї, казино.

2. Існує список видів діяльності, де передбачене право вибирати між ПДВ і прибутковим податком: 1) здача в оренду приміщень для будь-якого виду економічної діяльності; 2) фінанси і банківська справа; 3) літературна, спортивна, артистична діяльність, муніципальне господарство.

У Франції 3 мільйони платників ПДВ. Розрахунок ведеться самими підприємствами; при спрощеному обліку - податковою службою. Малі підприємства (з товарообігом менше 3 мільйонів франків і менше 0,9 мільйонів франків у сфері послуг) можуть заповнювати декларацію протягом року. ПДВ вноситься щомісяця на основі декларації. Підприємства надають у податкові центри декларацію і чек про сплату податку. Існують квартальні і річні терміни сплати ПДВ в залежності від товарообігу. Відшкодування ПДВ при експорті товарів відбувається щомісяця. Для інших видів діяльності - щокварталу. Пільги по ПДВ мають підприємства, які роблять інвестиції. Вони полягають у відрахуванні з ПДВ сум, що направляються на інвестиції. Важлива особливість французького ПДВ - це можливість його зменшення на суму, спрямовану на інвестиції.

Розглядаючи цей податок з погляду світової податкової гармонізації, потрібно відзначити позитивну тенденцію до його зниження, тобто переходу від використання 4-х ставок до 2-х.".

Місцеві податки і збори

Земельний податок на забудовані ділянки стягується з обладнаних ділянок. Податок стосується всієї нерухомості - будинку, спорудження, резервуарів і т.д., а так само ділянок, призначених для промислового або комерційного використання. Оцінка землі під забудовою визначається за її орендною вартістю, яка переглядається кожні шість років. До уваги приймаються витрати на управління власністю, страхування, амортизація, догляд, ремонт.

Оподатковувана частина дорівнює половині кадастрової орендної вартості ділянки.

Від даного податку звільняється державна власність; будинки, що знаходяться за межами міст і призначені для сільськогосподарського використання. Звільнені від цього податку фізичні особи у віці старше 75 років, а також особи, що одержують спеціальну допомогу із суспільних фондів, або допомогу по інвалідності.

Податок на незабудовані ділянки стосується поля, лугу, лісу, кар'єру, болота, солончаку, ділянки під забудову і т.д. Від податку звільнені ділянки, що знаходяться в державній власності. Можуть тимчасово звільнятися від податку штучні лісонасадження, ділянки, призначені під розвиток сільськогосподарського виробництва.

Податок на житло стягується як із власників житлових будинків, так і з орендарів.

Малозабезпечені особи можуть бути звільнені цілком або частково від сплати даного податку в частині їхнього основного місця приживання.

Професійний податок вноситься юридичними і фізичними особами, що постійно здійснюють професійну діяльність, що не винагороджується заробітною платою. Для розрахунків податку береться сума двох елементів, помножена на встановлену місцевими органами влади податкову ставку. Ці два елементи:

- орендна вартість нерухомості, якою володіє платник податку для потреб своєї професійної діяльності;

- деякий відсоток заробітної плати (звичайно 18%), що виплачується платником податку своїм співробітникам, а також отриманого їм доходу (звичайно 10%).

Розрахований по цих елементах розмір податку не повинен перевищувати 3,5 % утвореної доданої вартості. Це законодавче обмеження.

Окрім досить значних податків, описаних вище, місцеві органи стягують і дрібні податки:

- спеціальний податок на обладнання;

- спеціальний регіональний податок на право реєстрації;

- податок на видачу реєстраційних посвідчень;

- податок на прибирання території;

- мито за утримання сільськогосподарської плати, що стягується понад податок на незабудовані ділянки з тої ж бази;

- мито на утримання торгово-промислової палати, що вноситься тими, хто сплачує промисловий податок;

- мито на утримання Палати ремесла: сплачується підприємствами, які повинні бути включені в реєстр підприємств і ремесел;

- місцеві збори на освоєння шахт і родовищ;

- збори на встановлення електроосвітлення;

- податок на продаж будівель, що переказуються в бюджети департаментів;

- мито на автотранспортні засоби;

- податок на перевищення допустимого ліміту густоти забудови;

- податок на перевищення межі зайнятості площі;

- податок на озеленення, що вноситься в бюджети департаментів.

Існують і деякі інші податки і збори.

Отже, розглянувши основні податки Франції, можна відмітити особливості та недоліки.

Особливість полягає в тому, що на відміну від інших країн, у Франції існує суворий поділ податків, що надходять до бюджетів.

Також перевагою є те, що основна ставка ПДВ 18,6%. Це порівняно мала ставка проти інших країн і, все одно, бюджет має найбільші надходження від цього виду податків.

Основні недоліки податкової системи:

- наявність численних перехідних видів податків;

- нераціональна структура.

Податкове право Польщі

Податкова система Польщі складається з 11 видів податків. Доходи гмін (органів місцевого самоврядування) також охоплюють чотири види зборів, які не мають всіх ознак податків згідно з положеннями про податкові обов’язки. Квазіподатки, так звані внески (перш за все внески у фонд соціальної безпеки), також є елементами польської податкової системи.

Податки в Польщі поділяють на прямі й непрямі.

Прямі податки стосуються персонального доходу, прибутків чи майна. Головні прямі податки:

– податок на доходи фізичних осіб;

– податок на доходи юридичних осіб;

– податок зі спадщини та дарування;

– сільськогосподарський податок;

– податок на лісове господарство;

– податок на нерухомість;

– транспортний податок;

– податок з власників собак.

Місцеві податки і збори (складають доходи гмін):

– Податок зі спадщини та дарування,

– сільськогосподарський податок,

– податки на лісове господарство i на нерухомість,

– транспортний податок

– податок з власників собак є місцевими податками.

Непрямі податки включаються до ціни товарів або послуг. Їх платниками є продавці, але фактично податковий тягар лежить на споживачах. У межах цієї категорії можна назвати:

податок на товари та послуги (ПДВ);

акцизний збір;

податок з ігор.

У 1999 році податковий дохід досягав 118342,8 млн. злотих — близько 94% бюджетного доходу. Більшу частину (74567,1 млн. злотих) складали непрямі податки, або 59,22% загального доходу, включаючи ПДВ у цілому — 48811,5 млн. злотих (38,76%) та загальний акцизний збір у цілому — 25208,1 млн. злотих (20,02%). До бюджету надійшли також кошти від прямих податків i податків на доходи фізичних та юридичних осіб — 23115,2 млн. злотих (18,36%) i 15060,4 млн. злотих (11,96%) відповідно.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.