Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЭМА 19. БССР у 1945 - сярэдзіне 1980-х гг.

 

1. Кіраўніком дэлегацыі БССР на ўтаноўчай сесіі ААН быў:

а) А. Жэбрак;

в) В. Перцаў;

с) Ф. Шмыгаў;

d) Г. Байдукоў;

e) К. Кісялёў.

2. Новая канстытуцыя БССР была зацверджана з:

а) 1977 г.;

в) 1976 г.;

с) 1979 г.;

d) 1978 г.;

e) 1975 г.

 

3. Да 1988 г. улады не згаджаліся на партыйную рэабілітацыю:

а) З. Жылуновіча;

в) М. Гікалы;

с) В. Кнорына;

d) М. Галадзеда;

e) А. Крыніцкага.

 

4. Першы пасляваенны з'езд КПБ адбыўся ў:

а) 1945 г.;

в) 1950 г.;

с) 1947 г.;

d) 1946 г.;

e) 1949 г.

 

5. У сярэдзіне 1960-х гадоў доля прамысловасці ў нацыянальным даходзе БССР складала:

а) 43,8%;

в) 50,7 %;

с) 37,2%;

d) 61,6%;

e) 73,5 %.

6. БССР уступіла ў ЮНЕСКА ў:

а) 1944 г.;

в) 1967 г.;

с) 1954 г.;

d) 1951 г.;

e) 1963 г.

 

7. Карткавая сістэма адмяняецца ў:

а) 1945 г.;

в) 1947 г.;

с)1949 г.;

d) 1950 г.;

e) 1953 г.

 

 

8. Эканамічныя рэформы сярэдзіны 1960-х гадоў прадугледжвалі:

а) павелічэнне закупачных цэн на сельскагаспадарчую прадукцыю;

в) ліквідацыю міністэрстваў і аднаўленне саўнаргасаў;

с) павелічэнне паставак тэхнікі калгасам і саўгасам;

d) давя ддз енне планаў нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыі на адзін год;

e) пашырэнне гаспадарчай самастойнасці прадпрыемстваў.

 

9. Дзяржаўны тэатр музкамедыі БССР адчыніўся ў:

а) 1980 г.;

в)1957 г.;

с) 1971 г.;

d) 1961 г.;

e) 1969 г.

 

10. Адзначце самую паспяховую пяцігодку за ўсю гісторыю БССР:

а) 1956-1960 гг.;

в) 1966-1970 гг.;

с) 1971-1975 гг.;

d) 1976-1980 гг.;

e) 1981-1985 гг.

11. Першым сакратаром ЦК КПБ з 1956-1965 гг. з'яўляўся:

а) М. Патолічаў;

в) П. Машэраў;

с) Ц. Кісялёў;

d) К. Мазураў;

e) П. Панамарэнка.

 

12. У БССР рэабілітацыю атрымалі:

а) 5000 чалавек;

в) 100 тыс. чалавек;

с) каля 50 тыс. чалавек;

d) 80 тыс. чалавек;

e) каля 30 тыс. чалавек.

13. Першая грузавікі на МАЗе выпусцілі ў:

а) 1955 г.;

в) 1946 г.;

с) 1950 г.;

d) 1947 г.;

e) 1949 г.

14. Аўтарамі мемарыяльнага комплекса "Хатынь" былі:

а) А. Заспіцкі;

в) Ю. Градаў;

с) В. Занковіч;

d) Л. Левін;

e) С. Селіханаў.

15. У выніку міліарацыі ў 1960-х гадах фонд ворыўных зямель на Беларусі павялічыўся на:

а) 34%;

в) 21%;

с) 10%;

d) 15%;

e) 25%.

 

16. БССР разам з СССР і УССР падпісала Статут ААН:

а) 3 ліпеня 1944 г.;

b) 26 чэрвеня 1945 г.;

c) 1 верасня 1945 г.;

d) 8 снежня 1991 г.;

е) 30 лютага 1948 г..

 

17. Аднаўленне народнай гаспадаркі пасля другой сусветнай вайны Беларусі адбылося ў:

а) 1945 г.;

b) 1950 г.;

c) 1955 г.;

d) аднаўленне працягваецца;

е) 1959 г.

 

 

18. Масавая калектывізацыя ў Заходняй Беларусі пачалася:

а) у 1929 г.;

b) 1945 г.;

c) 1949 г.;

d) не праводзилася;

е). 1952 г.

 

19. Для прамысловага развіцця СССР 70-х – пачатка 80-х гг. ХХ ст. было характэрна:

а) актыўнае укараненне ў вытворчасці дасягненняў навукі і тэхнікі;

b) зніжэнне росту прадукцыйнасці працы;

c) хуткае паляпшэнне якасці прадукцыі;

d) захаванне высокай долі ручной працы;

е) будаўніцтва свінакомплексаў.

 

20. Самай адсталай галіной народнай гаспадаркі БССР у 1960-1980 гг. з’яўлялася:

а) лёгкая;

b) сельская гаспадарка;

c) машынабудаванне;

d) хімічная;

е) транспарт.

 

21. Тэлевізійныя трансляцыі з Мінска і Масквы ахапілі ўсю тэрыторыю Беларусі ў:

а) 1953 г.;

b) 1960 г.;

c) 1974 г.;

d)1980 г.;

е)1981 г..

 

22. У 1950-1960-я гады ў Беларусі пабудавалі гарады:

а) Новы Быхаў;

b) Наваполацк;

c) Светлагорск;

d) Магнітагорск;

е) Рэчыцу.

23. Ліквідацыя МТС і перадача тэхнікі ў калгасы адбылася ў:

а) 1949 г.;

b) 1953 г.;

c) 1956 г.;

d)1958 г.;

е) 1960 г.

 

24. Першая тралейбусная лінія ў Мінску ўводзіцца ў эксплуатацыю ў:

а) 1960 г.;

b) 1952 г.;

c) 1969 г.;

d) 1956 г.;

е)1979 г.

 

25. Пасля лютаўска-сакавіцкага пленума ЦК КПСС на засваенне цаліны з Беларусі накіравалі:

а) 35 000 чалавек;

b) 100 000 чалавек;

c) 200 000 чалавек;

d) 50 000 чалавек;

е) 67 000 чалавек.

ТЭМА 20. Беларусь у канцы 1980-х - 2008 гг.

 

1. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 1994 г. не з'яўляліся:

а) С. Шушкевіч;

в) С. Шарэцкі;

с) В. Кебіч;

d) М. Грыб;

e) З. Пазняк.

2. Пагадненне аб утварэнні СНД было падпісана:

а) 9 верасня 1991 г.;

в) 8 cнежня 1991 г.;

с) 25 снежня 1991 г.;

d) 14 лістапада 1991 г.;

e) 25 лістапада 1991 г.

3. Старшынёй Вярхоўнага Савета РБ у 1991-1993 г. з'яўляўся:

а) М. Грыб;

в) С. Шарэцкі;

с) А. Лукашэнка;

d) С. Шушкевіч;

e) В. Кебіч.

4. Сталіцай СНД з'яўляецца горад:

а) Кіеў;

в) Масква;

с) Астана;

d) Мінск;

e) Магілёў.

5. Аўтарства п'есы "Князь Вітаўт" належыць:

а) Л. Пракопчыку;

в) У. Бутрамееву;

с)А. Дудараву;

d) С. Салаўёву;

e) І. Пташнікаву.

6. Візіт прэзідэнта ЗША Біла Клінтана ў Беларусь адбыўся ў:

а) 1996 г.;

в) 1993 г.;

с) 1998 г.;

d) 1994 г.;

e) 1995 г.

7. Устаноўчы сход Беларускага народнага фронту "Адраджэнне" прайшоў у 1989 г. у:

а) Мінску;

в) Гродна;

с) Маскве;

d) Віцебску;

e) Вільні.

8. "Пагоня" была дзяржаўным гербам Рэспублікі Беларусь у:

а) 1990-1996 гг.;

в) 1991-1995 гг.;

с) 1992-1994 гг.;

d) 1991-1996 гг.;

e) 1991-1997 гг.

 

9. Ядзерная зброя была выведзена з тэрыторыі Беларусі ў:

а) 1992 г.;

в) 1994 г.;

с) 1996 г.;

d)1998 г.;

e) 1991 г.

10. "Славянскі базар" у Віцебску пачаў сваю гісторыю з:

а) 1992 г.;

в) 1990 г.;

с) 1993 г.;

d) 1991 г.;

e) 1994 г.

11. У 1994 г. за рысай мінімальнага спажывецкага бюджэту ў Беларусі знаходзілася:

а) 80 % насельніцтва;

в) 30 % насельніцтва;

с) 40 % насельніцтва;

d) 50 % насельніцтва;

e) 60 % насельніцтва.

12. Закон аб мовах у БССР быў прыняты:

а) 26 студзеня 1990 г.;

в) 4 сакавіка 1990 г.;

с) 25 жніўня 1991 г.;

d) 27 ліпеня 1990 г.;

e) 11 верасня 1991 г.

13. Незалежнасць Рэспублікі Беларусь першай прызнала:

а) Германія;

в) Турцыя;

с) Польшча;

d) Літва;

e) Фінляндыя.

14. Кніга ўспамінаў "Доўгая дарога дадому" належыць беларускаму пісьменніку:

а) В. Быкаву;

в) Я. Брылю;

с) М. Адамчыку;

d) А. Пашкевічу;

e) І. Шамякіну.

15. Дагавор аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі быў падпісаны:

а) 2 сакавіка 1996 г.;

в) 8 cнежня 1991 г.;

с) 25 снежня 1998 г.;

d) 8 снежня 1999 г.;

e) 26 студзеня 2000 г.

 

 

16. Асноўнымі рысамі эканамічнага развіцця ў Беларусі ў 1991-1995 гг. сталі:

а) рост грамадскай вытворчасці;

b) скарачэнне дэфіцыту дзяржаўных фінансаў;

c) падзенне каштоўнасці беларускага рубля;

d) рост інфляцыі

е) рост прыбыткаў насельніцтва.

 

 

17. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь была прынята Вярхоўным Саветам:

а) 27 ліпеня 1990 г.;

b) 15 сакавіка 1994 г.;

c) 10 ліпеня 1994 г.;

d) 24 лістапада 1996 г.

е) 2 красавіка 1997 г.

 

 

18. Асноўнымі рысамі рэформы школы ў Беларусі з 90-х гг. ХХ ст. з'яўляліся:

а) арыентацыя на агульначалавечыя каштоўнасці;

b) павышэнне якасці адукацыі;

c) добрае матэрыяльнае забеспячэнне;

d) стварэння ўмоў для раскрыцця талентаў вучняў;

е) кампутарызацыя.

19. Дагавор аб саюзе Расіі і Беларусі быў напісаны:

а) 1 ліпеня 2006 г.;

b) 2 жніўня 1998 г.;

c) 2 красавіка 1997 г.;

d) 5 лютага 1995 г.;

е)15 сакавіка 1996 г.

20. На момант распаду СССР на тэрыторыі Беларусі размяшчалася вайсковая групоўка ў памеры:

а) 300 тыс. чалавек;

b) 500 тыс. чалавек;

c) 100 тыс. чалавек;

d) 250 тыс. чалавек;

е) 150 тыс. чалавек.

21. Абмежаванне кантактаў кіраўніцтва РБ з краінамі Еўрасаюза пачынаецца:

а) 1991 г.;

b) 1994 г.;

c) 1996 г.;

d) 1998 г.;

е) 2004 г.

20. На момант распаду СССР на тэрыторыі Беларусі размяшчалася вайсковая групоўка ў памеры:

а) 300 тыс. чалавек;

b) 500 тыс. чалавек;

c) 100 тыс. чалавек;

d) 250 тыс. чалавек;

е) 150 тыс. чалавек.

21. Абмежаванне кантактаў кіраўніцтва РБ з краінамі Еўрасаюза пачынаецца:

а) 1991 г.;

b) 1994 г.;

c) 1996 г.;

d) 1998 г.;

е) 2004 г.

22. У 1990-я гады на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі наступныя канфесіі:

а) праваслаўная;

b) іўдзейская;

c) каталіцкая;

d)уніяцкая;

е) грэка-каталіцкая.

23. Сацыяльна арыянтаваная рыначная эканоміка прадугледжвае:

а) поўнае панаванне прыватнай уласнасці;

b) большую ступень удзелу дзяржавы ў эканоміцы;

c) забарона плюралізма форм уласнасці;

d) рэгуляванне прыбыткаў насельніцтва;

е) харчразвёрстку ў сельскай гаспадарцы.

24. Парламент Рэспублікі Беларусь называецца з 1996 г.:

а) Вярхоўны Савет;

b) Усенародны Сход;

c) З'езд народных дэпутатаў;

d) Нацыянальнае сабранне;

е) Савет міністраў.

25. Па колькасці вернікам буйнейшак канфесіяй Беларусі з'яўляецца:

а) праваслаўная;

b) іўдзейская;

c) каталіцкая;

d) уніяцкая;

е) грэка-каталіцкая.

Учебное издание

 

Голубович Виталий Владимирович

Барабаш Виталий Васильевич

 

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

ТЭСТЫ

 

 

Учебно-методическое пособие

 

 

Компьютерная верстка: И.М.Шикуть

 

 

Подписано в печать апрель 2008.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать Riso. Усл.печ.л. 3,73. Уч.-изд.л. 3,90.

Тираж 100 экз. Заказ №1417.

 

Учреждение образования

«Гродненский государственный аграрный университет»

Л.И. № 02330/0133326 от 29.06.2004.

230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28.

 

 

Отпечатано на технике издательско-полиграфического отдела

Учреждения образования «Гродненский государственный

аграрный университет».

230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.