Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВикористання робочого часу на підприємстві

Використання робочого часу є одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці. Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.

Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є статистична форма 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік)».

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує тривалість робочого періоду в днях (дні виходів на роботу). На цей показник впливають такі фактори: втрати робочого часу, в тому числі прогули; невиходи з дозволу або з ініціативи адміністрації; масові невиходи на роботу (страйки); кількість днів чергової відпустки; кількість вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з навчанням.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від таких факторів: величина нормативно встановленого робочого тижня; час надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни, що зафіксований в обліку; неповний робочий час (скорочений робочий день, тиждень); час інших скорочень робочого дня (зміни), передбачених законодавством (для матерів-годувальниць, підлітків).

Кількість годин, відпрацьованих в середньому одним робітником, є інтегральним показником, який характеризує загальну величину ефективного фонду робочого часу одного робітника.Величина фонду робочого часу (Фрч) залежить від чисельності робітників ЧР, кількості відпрацьованих одним робітником днів (Д) у середньому за звітний період та середньої тривалості (Т) робочого дня (зміни). Ця залежність виражається формулою:

Фрч = ЧР • Д • Т. ( 4.7 )

Фрч = 350 * 20 * 9 = 63 000 год.

(Дані для розрахунку взято з додатку №4)

Можна зробити висновок, що в цілому по підприємстві час використовується досить ефективно.

4.3. Показники оплати праці та планування заробітної плати на підприємстві

Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати.

Фонд заробітної плати — цe загальна сума грошових коштів, спрямована на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за певний обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.

До додаткових видів заробітної плати відносять: доплату за роботу в нічний час; надбавка міліціонерам-водіям; надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови; матеріальну допомогу, оплату щорічних відпусток, виплату відшкодування шкоди.

Місячний (річний) фонд — це весь фонд заробітної плати, який складається з денного фонду заробітної плати, оплати чергових і додаткових відпусток, оплати за час виконання державних і громадських обов'язків, доплати за вислугу років і вихідної допомоги, заробітної плати працівників, відряджених на інші підприємства або на навчання. Для визначення цього фонду можна скористатися формулою:

( 4.8 )

де Дм — доплати до денного фонду.

ФОПд – денний фонд заробітної плати

Суми доплат, надбавок, премій обчислюють відповідно до вимог чинного законодавства, положень про преміювання та з урахуванням фінансових можливостей зростання ФОП.

Розміри чергових і додаткових відпусток розраховують відповідно до показників фонду денної заробітної плати та середньої тривалості відпустки.

Розмір оплати часу виконання державних і громадських обов'язків визначається на основі середньогодинної заробітної плати і загальної кількості невиходів на роботу з цієї причини.

На таблиці 4.1 показано середню зарплату підприємств по місту Самбір. З цього можна зробити висновок, що підприємство ТзОВ «ЕМБАВУД Україна», порівняно з іншими підприємствами, виплачує досить непогану зарплату своїм працівникам. У 2013 р. середня зарплата на підприємстві становила 2825,6 грн., що на 652,5 грн. більше ніж у 2012 році.

 

Таблиця 4.1

Середня зарплата підприємств по м. Самбір (2012 – 2013 роки)

Підприємство 2012 рік * 2013рік* 2013 до 2012р. %
  Середньо- облікова чис-ть Серед-ня з/плата Середньо- облікова чис-ть серед-ня з/плата Середня з/плата
Підприємство Самбірської виховної колонії 2272,4 2429,3 106,9
ТзОВ «Завод Сигнал» 2617,0 1882,4 71,9
ТзОВ « Молокозавод Самбірський» 1714,5 1867,3 108,9
ПАТ ДЕМЗ 1210,0 -  
ПрАТ Завод Омега 2046,1 2279,9 111,4
КП «Самбірська друкарня» 1247,0 1358,7 108,9
ТзОВ Самбірська міська друкарня 1100,00 1528,7 139,0

Продовження таблиці 4.1Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.