Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВикористання робочого часу на підприємстві

Використання робочого часу є одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці. Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат.

Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є статистична форма 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік)».

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує тривалість робочого періоду в днях (дні виходів на роботу). На цей показник впливають такі фактори: втрати робочого часу, в тому числі прогули; невиходи з дозволу або з ініціативи адміністрації; масові невиходи на роботу (страйки); кількість днів чергової відпустки; кількість вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з навчанням.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від таких факторів: величина нормативно встановленого робочого тижня; час надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни, що зафіксований в обліку; неповний робочий час (скорочений робочий день, тиждень); час інших скорочень робочого дня (зміни), передбачених законодавством (для матерів-годувальниць, підлітків).

Кількість годин, відпрацьованих в середньому одним робітником, є інтегральним показником, який характеризує загальну величину ефективного фонду робочого часу одного робітника.

Величина фонду робочого часу (Фрч) залежить від чисельності робітників ЧР, кількості відпрацьованих одним робітником днів (Д) у середньому за звітний період та середньої тривалості (Т) робочого дня (зміни). Ця залежність виражається формулою:

Фрч = ЧР • Д • Т. (4.7)

Фрч = 350 * 20 * 9 = 63 000 год.

(Дані для розрахунку взято з додатку №4)

Можна зробити висновок, що в цілому по підприємстві час використовується досить ефективно.

4.3. Показники оплати праці та планування заробітної плати на підприємстві

Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати.

Фонд заробітної плати — цe загальна сума грошових коштів, спрямована на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за певний обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.

До додаткових видів заробітної плати відносять: доплату за роботу в нічний час; надбавка міліціонерам-водіям; надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови; матеріальну допомогу, оплату щорічних відпусток, виплату відшкодування шкоди.

Місячний (річний) фонд — це весь фонд заробітної плати, який складається з денного фонду заробітної плати, оплати чергових і додаткових відпусток, оплати за час виконання державних і громадських обов'язків, доплати за вислугу років і вихідної допомоги, заробітної плати працівників, відряджених на інші підприємства або на навчання. Для визначення цього фонду можна скористатися формулою:

(4.8)

де Дм — доплати до денного фонду.

ФОПд – денний фонд заробітної плати

Суми доплат, надбавок, премій обчислюють відповідно до вимог чинного законодавства, положень про преміювання та з урахуванням фінансових можливостей зростання ФОП.

Розміри чергових і додаткових відпусток розраховують відповідно до показників фонду денної заробітної плати та середньої тривалості відпустки.

Розмір оплати часу виконання державних і громадських обов'язків визначається на основі середньогодинної заробітної плати і загальної кількості невиходів на роботу з цієї причини.

На таблиці 4.1 показано середню зарплату підприємств по місту Самбір. З цього можна зробити висновок, що підприємство ТзОВ «ЕМБАВУД Україна», порівняно з іншими підприємствами, виплачує досить непогану зарплату своїм працівникам. У 2013 р. середня зарплата на підприємстві становила 2825,6 грн., що на 652,5 грн. більше ніж у 2012 році.

 

Таблиця 4.1

Середня зарплата підприємств по м. Самбір (2012 – 2013 роки)

Підприємство 2012 рік * 2013рік* 2013 до 2012р. %
  Середньо- облікова чис-ть Серед-ня з/плата Середньо- облікова чис-ть серед-ня з/плата Середня з/плата
Підприємство Самбірської виховної колонії   2272,4   2429,3 106,9
ТзОВ «Завод Сигнал»   2617,0   1882,4 71,9
ТзОВ «Молокозавод Самбірський»   1714,5   1867,3 108,9
ПАТ ДЕМЗ   1210,0   -  
ПрАТ Завод Омега   2046,1   2279,9 111,4
КП «Самбірська друкарня»   1247,0   1358,7 108,9
ТзОВ Самбірська міська друкарня   1100,00   1528,7 139,0

Продовження таблиці 4.1

ВП «Самбірський хлібокомбінат ПАТ Хлібпром»   1670,0   1715,0 102,7
ТДВ «Самбірська швейна фабрика»   1617,5   1916,5 118,5
ТзОВ «Пальмира»   2010,7   1524,0 75,8
ТДВ «Агротехмаш»   1223,7   1295,0 105,8
ТзОВ «Ембавуд Україна»   2173,1   2825,6 111,6


Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.