Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСучасні технології визначення та аналізу можливих наслідків НС

Останнім часом значних змін зазнали технології визначення та аналізу можливих наслідків небезпечних явищ і ситуацій. У першу чергу це відноситься до таких важливих показників систем, що їх утворюють, як оперативність (практично приведена до режиму реального часу); висока інформативність і наочність, що досягаються шляхом відбиття об’єктів на картах і космічних знімках високої детальності в 2D і 3D режимах; аналітичних можливостей, доступних сьогодні будь-якому окремому користувачеві. А головне – впровадження сучасних геоінформаційних технологій, що рішучим чином перебудувало інформаційне забезпечення системи прийняття рішень.

Ключовими технологічними рішеннями, котрі визначили успішність розробки даної проблеми, стало впровадження технології Geodatabase, що означає перехід передових виробників геоінформаційних систем (ГІС) до керування просторовою інформацією засобами стандартних систем управління базою даних (СУБД), які серед інших переваг забезпечили необхідний рівень як інтеграції інформації розподілених джерел різного плану, так і клієнт-серверних відносин в умовах багатокористувальницького доступу. А також підвищення актуальності даних за рахунок застосування засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

Дані технологічні рішення докорінно змінили роль ГІС і ДЗЗ на етапі підтримки управлінських рішень у надзвичайних ситуаціях України. Тепер відповідні аналітики та керівники без спеціальної підготовки і установки на робоче місце користувача спеціалізованого програмного забезпечення можуть не тільки побачити поточні НС, хвилиною раніше введених операторами в регіонах, але й самостійно провести аналіз ситуації. Наприклад, оцінити які населені пункти, ділянки доріг або комунікацій адміністративно територіальних одиниць (АТО), об’єктів економіки потрапили до зони ураження, скласти списки постраждалого населення, сформувати картосхему зони НС і передати ці дані до системи документообігу. Крім того, кожний користувач має доступ до самих актуальних даних про місцевість, обновлюваним по даним ДЗЗ централізовано. Так сьогодні за даними космічних знімків оновлена інформація про зміни геометрії водних об’єктів і дорожньої мережі 5 найбільш підданих НС областей України. Фрагменти знімків у форматі GeoTIFF можуть бути доступні користувачам також для візуальної оцінки обстановки на карті.

Розробку та підтримку зведеної електронної оперативної карти на базі даної технології було включено Кабінетом Міністрів України до програми розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи України (УІАС) з НС на 2006-2010р. Дана УІАС призначена, насамперед, для міжвідомчої інформаційної взаємодії та забезпечення аналітичної підтримки прийняття рішень на основі використання сучасних методів просторового аналізу і моделювання процесів розвитку та прогнозування наслідків НС.

Вона містить блок збору даних, аналітичний та блок підтримки управлінських рішень. Завдання блоку збору даних – оперативне отримання та систематизація даних з метою їхньої необхідної організації для наступного аналізу. Це організація базових електронних карт місцевості та цифрових моделей рельєфу, створення тематичних карт, що характеризують стан навколишнього середовища; карт розміщення мереж спостереження за природними і техногенними явищами; схем розподілу сил і засобів реагування на НС; прив’язка потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) і НС, які відбулися тощо. Всі перелічені операції найбільше ефективно реалізуються сьогодні за допомогою геоінформаційних технологій.

Блок збору даних УІАС НС одержує і обробляє інформацію таких інформаційних структур різного відомчого підпорядкування, як МНС (БД повідомлень про НС); Український Гідрометцентр (БД гідрометеорологічної інформації); Міжвідомчий центр електронної картографії м. Харків (Фонд електронних тематичних карт території України); інститут Мікрографії, м. Харків (БД «Загальнодержавний реєстр ПНО») і т.д. Одне з основних завдань ГІС – інтеграція даних зовнішніх і внутрішніх структур УІАС НС на просторовій основі.

Аналітичний блок, основним завданням якого є отримання якісне нової прогнозної та аналітичної інформації під час обробки вихідних даних у формі, оптимальної для підготовки конкретного управлінського рішення на основі відповідних вимог чинного законодавства, методик і алгоритмів. Блок аналітичних засобів УІАС НС, поряд із стандартними засобами статистичного аналізу числової інформації, включає відповідні складові, діючі на платформі ГІС. Це прогнозно-моделюючі комплекси, встановлені на локальних робочих місцях аналітиків як у Центральної, так і в деяких територіальних підсистемах. У їхньому складі засоби прогнозування та просторового аналізу можливих наслідків таких НС, як екстремальні паводки, селі, викиди в атмосферу небезпечних речовин (НР), небезпечні геологічні явища тощо. Підсистема оцінки ризиків життєдіяльності та господарювання, а також блок статистичної оцінки розподілу НС по території України, розроблені на платформі ГІС у складі Центральної підсистеми. Інструменти просторового аналізу територіальних підсистем, що дозволяють визначити місце розташування ситуації за адресою та прокласти оптимальний маршрут до неї від місця локалізації сил і засобів реагування. Набір інструментів просторового аналізу Оперативної карти УІАС НС. Найважливішим достоїнством даного інструмента є можливість використання щодо складних операцій просторового аналізу в простому й зрозумілому інтуїтивно інтерфейсі. Завдяки цьому, користувач може самостійно оцінити, які об’єкти активного шару потрапили в зону поразки. У випадку відсутності даних моделювання, будують приблизну зону враження засобами буферного аналізу та одержують перелік об’єктів заданого типу, що потрапили до неї. Для виконання просторового аналізу найбільш важливих типів об’єктів, таких як населені пункти, дороги і ПНО передбачено спеціальні засоби (кнопки), що спрощують даний процес для непідготовлених користувачів. Ці можливості орієнтовані саме на особи, що приймають рішення.

Найбільш важливою ланкою в системах розглянутого типу є блок підтримки управлінських рішень, який містить механізми та методи автоматизованої підтримки управлінських рішень є сьогодні. Важливу роль тут має вибір оптимального рішення з декількох конкуруючих варіантів, підготовлених і візуалізованих у блоці обробки даних. Відповідно на даному етапі підвищується як роль геоінформаційної складової взагалі, так і вимоги до наочності, доступності та ступеню автоматизації інтерфейсу робочого місця даного рівня зокрема. Сучасні ГІС технології пропонують можливості створення вилучений колективний доступ не тільки до засобів відображення, але й аналізу геоданих з розрахунком на «тонкого» клієнта, тобто такого, що не має на своєму комп’ютері ніяких спеціальних засобів ГІС і не попередньої спеціальної підготовки.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.