Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуються за формулою:

Мр = Фв + Фг + Пр + Прс + Сн + Мдг ,

де Фв – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення; Фг – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення; Пр – збитки від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції; Прс – збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції; Сн – збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції; Мдг – збитки від втрат майна громадян та організацій.

а) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за

такою формулою:

,

де DРi– зменшення балансової вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації; Kia – коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів виробничого призначення; n кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані; Лв – ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування;

б) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) розраховуються виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об’єктів за такою формулою:,

де DРi– балансова вартість і-го виду повністю зруйнованих фондів невиробничого призначення з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації; Kia – коефіцієнт амортизації і-го виду фондів невиробничого призначення; n – кількість видів зазначених фондів, що були повністю зруйновані; Лв – ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування;

в) розрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції

Збитки від втрат готової промислової продукції (Прп) розраховуються виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації за такою формулою:

,

де Сi–собівартість одиниці і-го виду промислової продукції; Пвi – кількість втраченої продукції і-го виду; m – кількість видів промислової продукції, втрачених під час НС.

г) розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції

Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції та надання послуг (Сн), розраховуються виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за такою формулою:

,

де Цiсер – середня оптова ціна одиниці і-ї сировини, матеріалів та напівфабрикатів на момент виникнення втрат; Пвi– обсяг втрачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів.

Збитки від втрат проміжної продукції (Снпром) підприємств розраховуються виходячи з її собівартості за такою формулою:

,

де Сi–собівартість і-го виду проміжної продукції; Пвiкількість втраченої проміжної продукції і-го виду;

д) розрахунок збитків від втрат майна громадян та організацій

Збитки від втрат іншого майна (Мдг) розраховуються для організацій виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян – виходячи з середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом, за такою формулою:

,

де Рi–балансова вартість і-го виду втраченого майна організацій; Kia – коефіцієнт амортизації і-го виду втраченого майна організацій; кі– індекс зміни цін стосовно часу придбання і-го виду майна; Пвiорг – кількість втраченого майна організацій і-го виду; Цjс.р – середня ринкова ціна j-го виду втраченого майна громадян; Пвqjгр – кількість втраченого майна громадян j-го виду; m – кількість видів майна, втраченого організаціями; n-кількість видів майна, втраченого громадянами.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.