Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості договірних відносин на туристичному підприємстві. Договірні відносини між туристичним підприємством і туристом. Туристичний ваучер і туристична путівка.

 

Діяльність туристських підприємств пов’язана з укладанням великої кількості договорів з різними суб’єктами господарювання. Договірні відносини між туристськими підприємствами складаються з відносин між туроператорами і турагентами, а також з відносин між туроператорами.

Договірні відносиниміж туроператорами і турагентами можуть будуватися за однією з трьох моделей, наведених на рис. 3.1.

 

 

 


Рис. 3.1 Моделі відносин туроператора і турагента

 

У процесі організації турів та формування туристичного продукту туроператор «Кей» змушений вступати в договірні відносини та укладати угоди з іншими учасниками туристичної діяльності. Договірні відносини туроператора розділяються відповідно до технологічних циклів діяльності. Найбільша кількість угод укладається в циклі виробництва туристичного продукту (договори з постачальниками послуг та товарів), в циклі реалізації укладаються агентські угоди, а також договори франшизи (продаж бренду, ліцензії) і договори з туристами (про туристичне або екскурсійне обслуговування).

Туристичне підприємство «Кей» частково виступає, як турагент. При продажі туру фірма укладає з клієнтом договір про надання туристичних послуг, керуючись діючими комерційними умовами та цінами на подорожі. При цьому документи можуть бути розділені на три групи (Додаток Б):

1. Документи для замовлення (заявка на замовлення, лист бронювання, підтвердження бронювання).

2. Документи для клієнта (договір, путівка, ваучер, страховий поліс, квиток на транспорт).

3. Документи, що підтверджують особу туриста (паспорт, доручення на дітей).

Згідно з Законом України «Про туризм», реалізація туристичного продукту здійснюється на підставі договору. За договором на туристичне обслуговування, одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов’язання. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону. Він може укладатися шляхом видачі ваучера (Додаток В).

Туристична путівка визначається як невід’ємна частина договору на реалізацію туристичного продукту, а також як документ первинного обліку туроператора чи турагента. Туристична путівка − це документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту.

Туристичний ваучер − документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру і підтверджуючий факт їхньої передачі (Додаток Д). Ваучер − документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб’єкта туристичної діяльності, що надає послуги. У разі замовлення туристом послуг у різних суб’єктів туристичної діяльності турист отримує ваучери в кількості, пропорційній кількості суб’єктів туристичної діяльності.

Для організації обслуговування туристів під час подорожі туристична фірма «Кей» укладає угоди з підприємствами-постачальниками послуг:готелями й транспортними організаціями, музеями та закладами дозвілля.

Готельні підприємства, крім розміщення туристів, можуть пропонувати харчування, трансфер і навіть екскурсійне обслуговування. Якщо готелі зацікавлені у співробітництві з фірмою, вони можуть запропонувати додаткові пільги − знижки або безкоштовне розміщення особи, яка супроводжує туристів, представника фірми; можлива виплата комісійної винагороди туристичній фірмі. Можливі довгострокові угоди (оренда номерів) або разові угоди під конкретну групу. В угоді з готелем обумовлюються порядок бронювання та ануляції номерів, поселення та розрахунків, а також − гарантії готелю щодо якості послуг і дотримання цінової політики.

З авіакомпаніями туристичні фірми укладають угоди трьох типів:

1) угода щодо надання квоти місць у «жорсткому» варіанті, коли фірма сплачує їх вартість повністю, незалежно від кількості реалізованих місць, і «м’якому», коли непродані у встановлений термін місця повертаються авіакомпанії для реалізації;

2) угода, що надає фірмі право виступати як реалізатору квитків даної компанії, додаткова авіаційна каса (агентська угода);

3) угода на оренду літака під чартерні рейси, які фірма реалізує під власні тури або виділяє місця також для інших фірм (блок-чартер).

При укладанні договорів на квоту місць визначаються взаємні обов’язки сторін щодо порядку замовлення, підтвердження та ануляції місць, завантаження літака, дотримання правил перевезень пасажирів і багажу, а також тарифи й додаткові витрати. В агентській угоді визначаються обов’язки сторін щодо підготовки кадрів і відповідного обладнання й документації, правила та умови продажу авіаквитків, їх рекламації та повернення невикористаних, ціни й обсяги продажу, порядок звітності туристичної фірми перед авіакомпанією, розміри комісійної винагороди.

Угоди із залізницею можуть бути трьох типів: про надання квоти місць у графікових потягах, про їх поточне бронювання на певні графікові потяги та про оренду спеціалізованого туристичного потягу. На поточний момент перші два типи угод не мають поширення, значно скоротилося й використання спеціальних потягів. При укладанні договору оренди враховується маршрут і терміни зупинок, термін усієї подорожі, кількість і вартість оренди вагонів і вагонів-ресторанів, вартість проїзду, терміни зміни білизни та умови організації додаткового обслуговування.

За бажанням турист може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням договору про туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби. Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю туриста або його майну, здійснюється в установленому порядку(Додаток Г).

Все сказане дає змогу зробити висновок, що договірні відносини в діяльності турфірми «Кей» займають важливе значення, адже саме договори є визначальною і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.