Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств. Інтернет-технології і туризмі

 

Зараз як на Україні, так і за кордоном Інтернет стає активним учасником життя людини. Звичайно, на Заході це виявляється більше: там уже навіть ставлять експерименти з людьми, що повинні цілий рік жити на самоті і тільки комп'ютер та Інтернет покликані розважати їх. За допомогою Інтернету знаходять родичів, спілкуються, одружуються, роблять покупки, будують величезні стани. Інтернет – блискуче місце для реалізації творчих прагнень. Інтернет добре сполучить у собі практично все те, що вже придумало людство з успіхом це замінює, це активне середовище. Сполучаючи все це можна говорити і про рекламу.

Реклама досить швидко проникнула в Інтернет, практично відразу ж, як тільки він став доступний для широкого кола користувачів. Спочатку це термінали, Fido, e-mail, коли реклама була тільки поштовою, потім появу концепції WWW і бурхливий розвиток Інтернету у візуальній його частині. Зображення – от що захопило Інтернет, тепер це вже по більшому ступені web. Реклама вийшла на новий рівень – візуальний. З'явилися малюнки, аналоги звичайної друкованої реклами, потім малюнки-посилання і це відкрило нову сторону світу реклами. Якщо дотепер реклама була пасивною, то тепер вона стала активною. Поява CGI, Java, SWF ще більш додали активності новому дітищу комерції – Інтернет рекламі.

Однак, незабаром після того, як завершилися основні технологічні моменти постало питання: як робити правильну інтерактивну рекламу? Які методи застосовувати. З'явилися перші ресурси, що висвітлюють цю проблему. Спочатку в США, потім у Європі, а зараз починають з’являтися і у нас на Україні. Стало зрозуміло, що в більшості випадків такою рекламою займаються непрофесіонали: це або програмісти, або дизайнери і найчастіше, навіть професіонали в різних областях реклами, навіть у малому ступені не інформовані в такому понятті, як інтернет-реклама.

Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмні продукти наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати задачі фінансово-операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів.

Кожен день приносить нові та ще більш оптимістичні прогнози щодо ролі автоматизації інформаційних технологій в туризмі.

Ефективне автоматизоване інформаційне і технологічне (АІТ) управління - це ключова ланка в підвищенні економічної ефективності і поліпшенні якості послуг. Тому для швидкого і безпомилкового контролю, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування клієнта, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних систем.

У сьогоднішніх економічних умовах жорсткої конкуренції і ринкової економіки жодна успішна туристична фірма не може повноцінно розвиватися й ефективно просуватися без сучасних автоматизованих інформаційних технологій.

Інформаційні технології (ІТ) управління з'явилися у світовій індустрії давно - біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку ІТ управління присутні відносно недавно. Експерименти з впровадження даних систем в Україні стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а якість упровадження найчастіше є предметом суперечок, слухів, домислів і розчарувань по сьогоднішній день.

Сучасна індустрія туризму є однією з пріоритетних галузей національної економіки, бізнесу, культурного й духовного життя країни. Одним з напрямків розвитку туристичної галузі є активізація просування регіонального туристичного продукту на внутрішньому і на міжнародному ринках туристичних послуг, підвищення якості та ефективності інформаційної інфраструктури. На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку

Створення туристичних Web–продуктів, зокрема, Національного туристичного Web-порталу, туристичних Web-сайтів в регіонах, Web-сторінок туристичних об’єктів.

Створення різноманітних геоінформаційних систем туристичного призначення. Це можуть бути ГІС туристичної інфраструктури на різних рівнях (національному, регіональному, місцевому), ГІС для туристичних центрів, ГІС курортів, ГІС окремих туристичних об’єктів, маршрутів, ГІС туристичної інфраструктури автомагістралей, великих міст тощо.

Моніторинг рекреаційно-туристичних територій засобами ГІС і дистанційного зондування. Здійснення моніторингу, особливо навколо курортів державного і місцевого значення, контроль за використанням природних лікувальних ресурсів, за забудовою всередині курортних зон.

Вони складаються з географічних даних та бази даних туристичних об‘єктів, додаткової інформації туристичної інфраструктури (готелі, заклади харчування, транспорт, лікарні, аптеки, органи управління тощо) з можливістю детальної довідкової інформації про ці об‘єкти. При цьому збір інформації, що становить основу довідкової бази даних, проводиться з різних джерел, в тому числі з друкованих видань, ресурсів Інтернет та вивчення об'єктів на місцевості й уточнення їх місце знаходження. Вся підібрана інформація розбита по тематичним категоріям, у кожній з яких представлено декілька картографічних шарів з можливістю ідентифікації об'єкта й одержання додаткової інформації з нього.

У сучасних умовах туристичні фірми можуть використовувати Інтернет чотирма способами:

1) створити веб-сторінку, на якій розмістити інформацію про фірму та її послуги (Додаток Ж);

2) розмістити в Інтернеті рекламу;

3) брати участь у групах по обміну новинами;

4) спілкуватися за допомогою електронної пошти

 

 

ВИСНОВКИ

Отже, практична підготовка студентів має надзвичайно велике значення, так як дає змогу студентам опанувати сучасні методи та форми організації праці у сфері майбутньої професійної діяльності, формувати професійні вміння і навички, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень як при проходженні практики, так і під час самостійної роботи в сучасних умовах. Базою практики є приватне підприємство «Кей» функціонує на ринку з надання туристичних послуг та виготовлення турпродукту з червня 2002 р. Дана туристична фірма знаходиться за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, вул Страчених, 7

Туристична фірма «Кей» являється як і місцевим, так і виїзним туроператором. За 12 років свого існування туристична фірма налагодила чисельні зв’язки з туроператорами різних регіонів України та закордону, зарекомендувала себе як надійний партнер в сфері туристичного обслуговування, послугами якого скористалось близько 50 тис. осіб. Фірма реалізує широкий спектр послуг в галузі туризму, акредитована в Чеському, Польському, Болгарському, Румунському та Словацькому консульствах.

Використовуючи міжнародні зв’язки, підприємство приймає безпосередню участь в розробці та впровадженні міжнародних відпочинкових турів, активно співпрацює з туристичними операторами на території України, а також Болгарії, Австрії, Чорногорії, Англії, Туреччини, Єгипту, Ізраїлю. Підприємство приймає активну участь в міжнародних заходах щодо організації та впровадження туристичного бізнесу. В 2008 році − виставки в Берліні та Познані, тематичні виставки в Мілані, Берліні та Лондоні. Основними видами діяльності компанії являються:

1) відпочинок на морі: Болгарія, Туреччина, Єгипет, Греція, ОАЕ, Чорногорія, Ізраїль;

2) реалізація екскурсійних турів у міста Івано-Франківськ, Львів, Галич, Мукачево, Ужгород, Кам’янець-Подільський, Хотин, Умань, Буковель, Верховина;

3) оздоровлення в санаторіях (Трускавець, Моршин, Закарпаття, термальні курорти Угорщини і Чехії);

4) організація регулярних автобусних екскурсійних турів до Європи;

5) надання послуг по бронюванню авіаквитків;

6) продаж квитків на чартерні автобусні рейси до Болгарії;

7) проведення сезонних семінарів;

8) візова підтримка.

У процесі організації турів та формування туристичного продукту туроператор «Кей» змушений вступати в договірні відносини та укладати угоди з іншими учасниками туристичної діяльності. Фірма-туроператор розробляє власний туристичний продукт, а безпосередньою його реалізацією займаються туристичні агентства. Серед клієнтів туристичної фірми «Кей» більшою популярністю користується інклюзивний тур, коли турист замовляє мінімальний набір основних послуг, купуючи додаткові послуги при необхідності. Фірма надає усі умови якісного сервісу.

Можна зробити такий висновок, що мету практики було цілком досягнуто. Переддипломна практика дозволила студентам опанувати сучасні методики та форми організації діяльності та праці, дозволила закріпити та поглибити теоретичні знання з технології роботи підприємств туристичного бізнесу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: 2011. – 608 с.

2. Борисов К.Г. Международный туризм и право. – М.: 2010. – 345 с.

3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 255 с.

4. Горішевський П.А. Організація роботи туристичної фірми: туроператорська і турагентська діяльність. – 2012. –210 с.

5. Дурович А.П. Маркетинг у туризмі: Навчальний посібник. − К.: 2012. – 178 с.

6. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. – Ч.: 2012. – 234 с.

7. Зайцев Р.Р. Управління персоналом турфірми. – М.: 2009. – 184 с.

8. Ільїна О.Н. Туроперейтинг: організація діяльності. Підручник. – М.: Фінанси і статистика, 2011. –128 с.

9. Каурова А.Д. Організація сфери туризму: Навчальний посібник. − СПб.: «Видавничий дім Герда», 2010. – 345 с.

10. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. − М.: ФиС, 2012. – 189 c.

11. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Навчальний посібник. − Ч: Книги − XXI, 2009. − 300 с.

12. Луцишин Н.П. Економіка й організація міжнародного туризму. – Л: 2012. – 269 с.

13. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. − К.: Альтерпрес, 2011. − 104 с.

14. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: 2010. – 436 с.

15. Мальська В.В., Худо В.І., Цибух І. А. Основи туристичного бізнесу. – К: Центр навчальної літератури, 2009. – 110 c.

16. Мальська М.Я., Худо В.В. Туристичний бізнес; теорія і практика: Навчальний посібник. − К.: Центр учбової літератури, 2009. − 424 с.

17. Олійник Я.Б. Туристичні основи туризмології. Навчальний посібник. − К.: 2009. – 321 с.

18. Писаревський І.М., Погасій С.О., Андренко І.Б. Організація туризму. Підручник. – Х.: 2012. – 541с.

19. Пуцентейко Ю.М. Маркетинг туризму. Підручник. − К.: 2013. – 421 с.

20. Сенін В.С. Організація міжнародного туризму. – М.: 2011. – 416 с.

21. Смирнов І.Г. Туристично-фінансові потоки та моделі управління в міжнародному туристичному бізнесі. – К: 2009. – 150 с.

22. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства. − К.: 2010. – 215 с.

23. Тимошенко І.І. Маркетинг туризму. – К.: 2012. – 324 с.

24. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навчальний посібник.− К.: Атіка, 2012. − 264 с.

25. Школа І.М., Григорків В.С, Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного

туризму в Україні. –Ч.: 2009. – 320 с.

26. www.tourlib.net

27. www.tourlib.columb.net

28. www.utis.com.ua

29. www.visas.com.ua

30. www.world-tourism.org

31. www.travel.net

32. www.key.if.ua

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.