Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИSWOT-аналіз туристичного підприємства

Кожна організація (підприємство) має на ринку певні переваги і наділена недоліками. SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) - дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. Перед початком SWOT-аналізу комплексно зосереджуються на ймовірних загрозах і можливостях, що постають перед виробником. Після цього слід з'ясувати, які загрози є найбільш імовірними і які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і концентрації зусиль з метою їх усунення.

Оцінюючи можливості, слід зважити на їх потенційну привабливість і ймовірність їх реалізації, а також те, чи заплановані вигоди можуть перевершити ймовірні втрати внаслідок реалізації можливостей. Іноді можливості несуть в собі як велику привабливість, так і великий ризик. Залежно від ситуації один і той самий фактор здатний бути як загрозою, так і можливістю.

Метою SWOT-аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін, це надто складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство повинно зосередитися на тих із них, які можуть стати ключовими факторами успіху чи провалу, а надто широкий перелік нівелює те, що є найважливішим.

Узагальнити ситуацію на підприємстві і на ринку, побачити шанси та загрози SWOT - аналіз допомагає через визначення слабких і сильних сторін підприємства і його конкурентів. Процес такого аналізу охоплює три етапи: ідентифікацію сильних і слабких сторін; ідентифікацію шансів і загроз та відображення їх з точки зору слабких і сильних сторін підприємства; пошук можливості діяти на межі відповідних характеристик підприємства і його конкурентів.

Ідентифікація сильних і слабких сторін підприємства полягає в оцінюванні окремих елементів маркетингу-мікс (маркетингових факторів успіху). Для адекватного відображення ситуації такий аналіз повинен використовувати дані попереднього аналізу; здійснюватись послідовно представниками різних підрозділів; доповнюватися думкою клієнтів, аналітиків, консультантів, експертів.

Дирекція туристичної фірми "Кей" сформулювало місію своєї організації таким чином: домогтися і підтримувати найбільшу суму прибутку і задоволеність споживача шляхом забезпечення його всім необхідним і створення комфортних умов громадян (прислухатися до думок і побажань клієнтів). На основі аналізу власної місії та стану довкілля організація формує стратегічне бачення - опис того стану, який вона хоче досягти до певного часу:

"До 2010 року "Кей" стане найбільшою і відомою фірмою в галузі туристичного бізнесу, буде лідером на ринку, характеризуватися швидким і високоякісним обслуговуванням клієнтів і з хорошими умовами для роботи своїх співробітників."

Одним з факторів зовнішнього середовища, які впливають на фірму, є норми оподаткування. В даний час податкова система нашої країни далеко не досконала. Існує велика кількість різноманітних податків, які фірма змушена виплачувати державі.

Цілком очевидно, що для того, щоб полегшити податковий тягар підприємств з метою стимулювання їх розвитку, державі необхідно вдосконалювати свою податкову політику, що й робиться останнім часом. Таким чином, слід враховувати, що в Україні буде складатися сприятлива податкова обстановка. Крім того, для фірми існують законні способи зменшення податкового тягаря. Основний з них - оптимізація податкової політики шляхом впровадження та використання систем управлінського і операційного обліку. Крім того, в перші роки роботи фірмі надавалися деякі податкові пільги, але згодом вони були зняті.

Дана фірма виробляє закупівлі більшої частини обладнання у виробників за кордоном. Отже, величина митних зборів буде мати значний вплив на цінову політику фірми.

Намітилася останнім часом тенденція щодо стимулювання українських виробників, може привести до різкого збільшення митних зборів на ввезену побутову техніку та інші товари, що викличе зростання цін на ці товари на нашому внутрішньому ринку. Це створить для фірми труднощі в утриманні та розширенні своїх позицій на ринку.

У зв'язку з цим, керівництво фірми "Кей" прийняло рішення збільшити закупівлі обладнання у українських виробників і проводити їх активну рекламну кампанію. Оскільки їхня ціна буде набагато нижче цін імпортного обладнання, окремі соціальні групи, для яких імпортне обладнання недоступною, будуть купувати обладнання вітчизняного виробництва.

Складна нестабільна обстановка в нашій країні, що вилилася у фінансову кризу, призвела до різкого стрибка курсу долара. Це викликало різке подорожчання всіх товарів, передусім ввозяться з-за кордону. Спочатку, керівництво фірми "Кей" прийняло рішення для того, щоб уникнути рублевих коливань, проводити розрахунки по всіх рахунках, де це допустимо, тільки в доларах. Однак, останні роки становище стало вирівнюватися і цей захід став зайвою.

Зростання конкурентної боротьби між фірмами, стійке перевищення обсягів пропонованих послуг порівняно з попитом на них, активна роль держави в розвитку ринкових відносин, ряд інших факторів, призводять до "розкриття" замкнутої системи - це найважливіший фактор, що визначає стратегію, цілі та завдання підприємства. Навіть успішна діяльність зараз не може в ряді випадків врятувати підприємство від краху жорсткої позиції конкурентів.

Фактор, що впливає на діяльність "Кей" як в позитивну, так і в негативну сторону. Населення, яке має високий рівень доходу, можуть собі дозволити відпочити і зняти номер в готелі, а населення з низьким рівнем доходу не можуть собі це дозволити.

Це не маловажливий соціальний фактор, який відображається на діяльності фірми. Якщо робітники роблять свою роботу якісно,??клієнтів це тільки приваблює.

Проаналізуємо внутрішнє середовище туристичного оператора "Кей"

Вище керівництво використовує демократичний стиль управління, характеризується високим ступенем децентралізації повноважень, активною участю співробітників у прийнятті рішень, створенням таких умов, при яких виконання службових обов'язків виявляється для них привабливо, а досягнення при цьому успіху служить винагородою. Вищі керівники перебувають на своїх місцях з дня заснування фірми, тому повністю в курсі всіх справ в організації, володіють ситуацією. Кваліфікація менеджерів середнього рівня управління дозволяє їм справлятися зі своїми обов'язками. Крім того, менеджери постійно займаються підвищенням своєї кваліфікації.

Кваліфікація співробітників фірми повністю відповідає поточним завданням фірми. Усі працівники організації періодично збільшують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації для того, щоб кваліфікація співробітників відповідала і майбутнім завданням організації. Поведінка працівників відповідає високим моральним принципам, прийнятим у суспільстві.

Відповідно до політики оплати праці в нашій фірмі, в порівнянні з іншими організаціями аналогічного профілю, сукупність виплат працівникам трохи вище, ніж у конкурентів. Заробітна плата працівникам індексується відповідно до темпів інфляції, застосовується цілий ряд надбавок і доплат працівникам, премій, соціальних виплат, що дозволяє зберігати кадри та залучати нових кваліфікованих співробітників. Слід також зазначити, що даний показник знаходиться на рівні середнього по галузі.

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.