Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХто з археологів започаткував наукове вивчення трипільської культури?


1) В.В. Хвойка *

2) С.Городнов

3) Б. Рибаков

4) Г. Шліман

5) В. Брюховецький


2. Окресліть хронологічні рамки скіфського періоду на території України:


1) ХІ – Х ст. до н.е.

2) Х – VII ст. до н.е.

3) VII – ІІІ ст. до н.е. *

4) ІІІ ст. до н.е.

5) ІІІ ст. до н.е. - ІІ ст. до н.е.


3. Визначте товари, що вивозилися греками з території Північного Причорномор’я:


1) Нафта

2) Збіжжя *

3) Цукор

4) Вино

5) Раби.


4. Головна реформа княгині Ольги:


1) систематизація податків *

2) власна грошова система Русі

3) активна експансія на Балканах

4) персональне хрещення

5) війна з болгарами


Де хрестився Володимир Великий?


1) в Константинополі

2) в Корсуні *

3) в Римі

4) в Києві

5) в Москві


6. Першим королем Галицько-Волинської держави був:


1) Роман Ярославич

2) Ярослав Осмомисл

3) Данило Галицький *

4) Любарт-Дмитро

5) Корнякт


Вкажіть найдавніше поселення людини, виявлене на землях України.


1) Кіік-Коба

2) Амвросіївська стоянка

3) с. Королево*

4) с. Молодцово

5) с. Костенки


Виділить риси, що були притаманні первіснообщинному ладу.

1) Розвиток майнового розшарування і поява класів

2) Об'єднання людей у родові общини, за кровним принципом *

3) Існування принципу індивідуального розподілу продуктів праці

4) Наявність міст як осередків ремісництва, торгівлі, центрів політичної влади

5) Зрівняльний принцип розподілу продуктів праці

9. Вкажіть хронологічні межі епохи неоліту:


1) VI - Ш тис. до н.е. *

2) X - VI тис. до н.е.

3) Ш - IIтис. до н.е.

4) 40-10 тис. до н.е.

5).1млн.-10тис. років тому.


10 Вкажіть головну ознаку неолітичної революції:

1) Перехід людства від привласнюючи до відтворюючих форм господарства *

2) Поява перших кам'яних знарядь праці

3) Створення людини сучасного вигляду («homo sapiens»)4) Поява ткацтва, глиняного посуду

5) Виникнення мисливства

11. Назвіть народ, що мешкав на території сучасної України, ім'я якого вперше було сказано в історичних письмових джерелах:


1) Скіфи

2) Етруски

3) Сармати

4) Кімерійці *

5) Греки


Яка військово - політична подія прискорила утворення державного монархічного об'єднання скіфів?

1) Війна з сарматами в IV-Ш ст. до н. е.

2) Війна з македонцями у IV ст. до н. е.

3) Війна з персидським царем Дарієм І наприкінці VI в. до н. е. *

4) Соціально-економічні та політичні контакти з давньогрецькими міртами-колоніями Північного Причорномор'я

5) Війна з готами

Виділіть назву першого поселення греків у Північному Причорномор'ї.


1) Ольвія *

2) Тіра

3) Танаїс

4) Херсонес Таврійський

5) Пантікапей


Вкажіть назву найбільш могутньої держави греків у Північному Причорномор'ї в другій половини І тис до н. е.


1) Ольвійська республіка

2) Держава херсонесітів

3) Боспорське царство *

4) Понтійська держава

5) Скіфське царство


Перше слов'янське протодержавне утворення на українських землях


1) Мала Скіфія

2) Антський племінний союз *

3) Аварський каганат

4) Готська держава

5) Малоросія


16. Виділіть прізвище стародавнього історика> що згадував давніх слов'ян, під іменем «венедів»:


1) Прокопій Кесарійський *

2) Йордан

3) Пліній Старший.

4) Геродот

5) Герундій


Серед імен знайдіть прізвище антського князя, що очолив боротьбу слов'ян - антів проти готської навали


1) Германарих

2) Аттіла

3) Бож

4) Ардагаст *

5) Макіавеллі


18. Серед імен знайдіть прізвище готського короля, що очолив боротьбу проти слов'ян:


1) Германарих *

2) Бравлин

3) Бож

4) Вінітар

5) Бруно.


Виділіть східнослов'янське плем'я, що у VI-VII ст. розселилося на землях сучасної лівобережної України


1) Тиверці

2) Поляни

3) Кривичі

4) Сіверяни *

5) Білі-Хорватн


20. Вкажіть головний напрямок переселення східних слов'ян з середини І тис:


1) Балканські землі Османської імперії

2) Аварський каганат

3) Угро-фінські території у верхів'ях Волги, Дніпра, Західної Двіни *

4) Території між Віслою і Дністром

5) Землі Північного Кавказу


21. Визначіть причину піднесення Кисва - центра полянського племінного князівства:

1) Драматичні, суперечливі контакти полян з кочовиками

2) Перехрестя торгівельних шляхів, сухопутних і водних *

3) Обрання Києва центром руських земель представниками варяжської правової верхівки

4) Традиційно виський рівень розвитку сільського господарства, ремесла, торгівлі у полян найрозвинішого східнослов'янського племені

5) Високий рівень військової організації полян

Хто здійснив перший похід русичів на Царьград?


1) Ольга

2) Аскольд та Дір *

3) Олександр Невський

4) Володимир Мономах

5) Павло Тетеря


Хто з київських князів вперше прийняв християнську віру?


1) Святослав

2) Аскольд і Дір *

3) Володимир Великий

4) Ольга

5) Ярослав Мудрий


Яку церкву збудував Володимир в Києві після хрещення, що стала головним кафедральним собором Русі ло середини XI ст.?


1)Десятинна *

2) Успенська

3) Софіївська

4) Дніпровський собор

5) Собор Св. Петра та Павла


25. Вкажіть найбільш відому військово-політичну акцію Володимира Великого:

1) Боротьба з половецькими нападами *

2) Вдалий похід київської дружини на Царьград

3)Війна з Польшею і перехід на бік Києва Перемишля та черевенських міст

4) Захоплення Доростала на Дунаї

5) Захоплення Литви

26. Назвіть головну причину утвердження християнства на Русі при князі Володимирі:

І) Необхідність політичної консолідації східно-слов'янських племен та зміцнення великокнязівської влади *

2) Військовий союз з Візантією з метою протистояння мусульманській загрозі

З).Відсутність на Русі величезних кам'яних храмів

4) Намагання Візантії здійснити духовний, політичний, релігійний контроль над зростаючою Київською державою

5) Сприяння розвитку української писемності

27. Назвіть рік остаточного утвердження князя Ярослава, як одноосібного володаря всіх руських земель:

1) 1019р.- битва на річці Альта *

2).1015р.- смерть Володимира Великого

3) 1036р.- смерть Мстислава Чернігівського

4) 1043р.- невдалий похід руської дружини на Константинополь

5).988р.-прийняття християнства

28. Назвіть причину, що призвела до поразки давньоруських земель у боротьбі з монголо-татарами:

1) Військово-політична та економічна зверхність монгольського суспільства над давньоруським

2) Політична децентралізація руських князівств *

3) Високі тактичні якості та сувора дисципліна монгольської армії

4) Великий досвід монгольських воїнів, їх спроможність перейменати передові військові технології

5) Погане озброєння руських князів

Яке українське місто витримало облогу монголо-татар?


1) Чернігів

2) Київ

3) Данилов

4) Володимир-Волинський *

5) Юзівка


Хто з давньоруських князів перший завдав поразки монголо-татарам?


1) Олександр Невський

2) Михайло Чернігівський

3) Мстислав Удатний

4) Данило Галицький *

5) Юрій Довгорукий


31. Назвіть найбільш могутнього галицького князя ХП ст., про якого згадував автор «Слово о полку Ігоревім»: «...високо сидиш на золото кованім престолі, підпер гори Ігорські своїми залізними полками, замкнув Дунаю ворога...».


1) Данило Романович

2) Роман Мстиславович

3) Ярослав Осмомисл *

4) Рюрик Ростиславович

5) Михайло Розумовський


32. Вкажіть військово-політичну подію в історії Галицько-Волинського князівства, що була пов'язана з діяльністю Данило Романовича:

1) Розгром половців біля р. Альта

2) Перемога над монголо-татарською армією під Калкою

3) Скасування зверхності київського князя над Галичем

4) Отримання короліврького титулу від рук римського посланця *

5) Перемога над Печенігами

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.