Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯкий орган здійснював керівництво над Лівобережною Україною після смерті Д.Апостола?

1) II Малоросійська колегія *

2) Генеральна військова канцелярія

3) Правління гетьманського уряду

4) Перша малоросійська колегія

5) Російський імператор

У зв'язку з яким фактором посилюється соціально-економічна експлуатація українського селянства наприкінці XVI -на початку XVII ст. в Речі Посполитій?

1) Юридичне оформлення кріпацтва на українських землях в 1588 р. *

2) Заміна відробіткової повинності натуральними податками

3) збільшення податків магнатами

4) українофобія польської влади

5) системні неврожаї

11.Якии відомий монастир став центральним осередком культурного, духовного життя всієї України у XVII ст.:


1) Межигірський

2) Почаївський

3) Успенський

4) Києво-Печерський *

5) Святогорський


Як називалася перша українська друкована книга?


1) «Требник» П.Лючини

2) «Граматика» М.Смотрицького

3) «Буквар» І.Федорова *

4) «Апостол» І.Федорова

5) «Сінопсіс» (І.Гізеля)


За яким миром до складу Російської Імперії увійшли території між Дніпром і Південним Бугом, Керченський півострів, Північне Приазов'є?


1) Яський

2) Кючук-Кайнарджійський *

3) Константинопольський

4) Гадяцький

5) Бухарестський


Коли Росія остаточно окупувала Крим, зробивши його звичайною провінцією?


1) 1791 р.

2) 1787 р.

3) 1783 р. *

4) 1775 р.

5) 1709 р.


Які українські землі увійшли до складу Російської Імперії після другого поділу Речі Посполитої?


1) Східна Галичина

2) Північна Буковина

3) Східна Волинь *

4) Закарпаття

5) Черніговщіна.


В якому році Києво-Могилянській колегіум отримав статус академії?


1) 1648 р.

2) 1701 р. *

3) 1725 р.

4) 1764 р.

5) 1709 р.


Який архітектурний стиль набуває широкого розповсюдження на території Лівобережної України в першій половиніСт.?


1) Класицизм

2) Романський стиль

3) Бароко *

4) Модерн.

5) арт-деко


18. Назвіть ватажка першого масштабного селянського антифеодального руху на західноукраїнських землях (кінець XV ст.):


1) І.Муха

2) І.Суліма

3) О.Довбуш, *

4) Д.Вишневецький

5) Б.Хмельницький


В якому році І.Мазепа перейшов на бік Швеції з старшиною і частиною військ?


1) 1706 р.

2) 1707 р.

3) 1708 р.

4) 1709 р. *

5) 1700 р.


Кому з гетьманів України належить створення першої демократичної конституції України?


1) І.Мазепа

2) П.Орлик *

3) П.Дорошенко

4) Б.Хмельницький

5) І.Сірко


21. Виділіть головну причину, що спонукала гетьмана І.Мазепу до розриву з Петром І:

1) Втручання у внутрішні справи Гетьманщини польської шляхти

2) Плани Москви, щодо розформування козацьких частин

3) Наміри Петра І створити централізовану, імперську державу і посягнення на політичну автономію Гетьманщини *

4) Перехід запоріжців на бік Швеції

5) Закріпачення селянства.

В якому році було ліквідовано Стару Запорізьку Січ?


1) 1709 р.

2) 1708 р.

3) 1764 р. *

4) 1775 р.

5) 1722 р.


Хто очолював запорізьких козаків під час їх переходу на бік шведів?


1) К.Гордієнко *

2) П.Войнаровський

3) П.Орлик

4) ДАпостол

5) П.Калнишевський


24. Назвіть причину, що змусила російський царат дати дозвіл на повернення запорожців і заснування Нової Запорізької Січі:

1) Активна участь запоріжців у антифеодальній національно-визвольній боротьбі

2) Приход до влади в Росії імператриці Анни Іоанівни, люб'язної до українських козаків

3) Бажання російського уряду використати військово-професійні якості козаків у боротьбі проти небезпечних Криму і Туреччини *

4) Перехід запоріжців на бік Мазепи

5) Освоєння придніпровських земель

25. Дата проведення Конотопської битви:


1) 1657

2) 1658

3) 1659 *

4) 1660

5) 1670


26. Наслідки Переяславського договору 1659:


1) збереження конфедерації

2) рівноправність з Москвою

3) військовий союз з Москвою

4) автономія у складі Московії *

5) жодних змін


27.Держави, що уклали Слободищенську угоду:


1) Московія і Польща

2) Московія і Україна

3) Україна і Польща *

4) Україна і Туреччина

5) Польща і Туреччина


28. Дата поділу України на два гетьманства :


1) 1659

2) 1661

3) 1663 *

4) 1665

5) 1667


29. Перший візит до Москви здійснив:


1) Брюховецький *

2) Виговський

3) Тетеря

4) Ю Хмельницький

5) Мазепа


30. Договір, що узаконив поділ України між Московією та Польщею:


1) Андрусівське перемиря *

2) Березневі статті

3) Переяславський договір

4) Слободищенська Угода

5) Вічний мир


31. Дата обрання Мазепи Гетьманом:


1) 1668

2) 1672

3) 1676

4) 1687 *

5) 1690


32.Кошовий отаман, який відзначився у боротьбі з татарами:


1) Барабаш

2) Брюховецький

3) Дорошенко

4) Сірко *

5) Кочубей


33. Документ, підписаний Мазепою у 1687 р.:


1) Батуринські статті

2) Глухівські статті

3) Березневі статті

4) Коломацькі статті *

5) Київські статті


34. С. Палій був полковником у м. :


1) Богуслав

2) Брацлав

3) Корсунь

4) Фастів *

5) Чернігів


35. Дата початку повстання Мазепи проти Москви:


1) 1692

2) 1702

3) 1704

4) 1708 *

5) 1710


36. Назва війни Росії зі Швецією:


1) Західна

2) Південна

3) Північна *

4) Східна

5) Центральна


37. Місто, знищене Меншиковим:


1) Батурин *

2) Глухів

3) Ніжин

4) Чигирин

5) Переяслав


38. Кошовий, що перейшов на бік Мазепи:


1) Гордієнко *

2) Галаган

3) Калнишевський

4) Сірко

5) Кочубей


39. Дата ухвалення конституції Пилипа Орлика:


1) 1708

2) 1709

3) 1710 *

4) 1711.

5) 1712


40. Якою мовою була написана конституція П. Орлика:


1) Українською

2) Латиною *

3) Російською

4) Польською

5) Турецькою


41.Стан перетворення України у провінцію за часів Д.Апостола:


1) завершився

2) пригальмувався *

3) припинився

4) пришвидчився

5) самоліквідувався


42. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові відбулося:


1)1681

2) 1686 *

3) 1691

4) 1696

5) 1700.


43. Найвидатніший поет початку 18 ст., що вживав лише книжну мову:


1) Баранович

2) Галятовський

3) Зиновіїв *

4) Туптало

5) Смотрицький


44. Назва першого підручника з історії:


1) «Гнозис»

2) «Катарсис»

3) «Літопис»

4) «Синопсис» *

5) «Анабасис».


45. Автор «Літопису Самовидця»:


1) С. Величко

2) Г. Грабянка

3) Ф. Прокопович

4) Г. Ракушка-Романовський *

5) Биховець


46. Основний стиль архітектури України 16-18 ст.:


1) козацьке бароко *

2) козацька готика

3) козацький класицизм

4) козацьке рококо

5) козацьке арт-деко


47. Позначте галузі мистецтва, у яких відзначилися Руткович і Кондзелевич:


1) архітектура

2) графіка

3) іконопис *

4) скульптура

5) живопис


48.Надзвичайно популярна народна картина:


1) «Козак Бабай»

2) «Козак Мамай» *

3) «Козак Папай»

4) «Козак Татай»

5) «Морозенко»


49. Останнє потужне селянське повстання відбулося:


1) 1734 р.

2) 1750 р.

3) 1768 р. *

4) 1789 р.

5) 1800 р.


Під яким містом повстанці Коліївщини досягли найбільшого успіху?


1) Брацлав

2) Збараж

3) Луцьк

4) Умань *

5) Бучач


51. Скасування полково-сотенного устрою Слобожанщини відбулося:


1) 1762

2) 1763

3) 1764

4) 1765*

5) 1766


52.Територія, куди переселили запорожців:


1) Дон

2) Крим

3) Кубань *

4) Сибір

5) Далекий Схід


53. Останній Кошовий запорожців:


1) Головатий

2) Гордієнко

3) Кочубей

4) Калнишевський *

5) Пушкар


54.Назва Січі у 1775 -1828 рр. :


1) Заволзька

2) Задонська

3) Задунайська *

4) Зауральська

5) Закарпатська


55. Вищий навчальний заклад України на кінець 18 ст. :


1) Києво-Могилянська академія *

2) Київський університет

3) Полтавський педінститут

4) Харківський університет

5) БДПУ


56. Роки життя Г. Сковороди:


1) 1709 – 1722

2) 1714 – 1783

3) 1722 – 1794 *

4) 1727 – 1796

5) Невідомі


57. Львівський собор, оздоблений скульптурами у 1765 – 1776:


1) св. Василя

2) св. Михайла

3) св. Петра

4) св. Юра *

5) св. Єлизавети


58. Відома у Європі друкарня знаходилася у:


1) Дермань

2) Луцьк

3) Острог *

4) Почаїв

5) Львів


59. Український ляльковий театр називається :


1) верлібр

2) вернісаж

3) вертеп *

4) вертоград

5) містерія


60. Центром Слобідської України став:


1) Київ

2) Харків *

3) Херсон

4) Львів

5) Чернівці


 

 

Тема 4. Україна в ХІХ ст.

В якому місті виник перший університет в Наддніпрянській Україні в ХІХ ст.?


1) Київ

2) Харків *

3) Одеса

4) Львів

5) Миколаїв


Який відомий український поет брав участь в діяльності таємної масонської ложи на початку ХГХ ст.?


1) В.Лукашевич

2) Т.Шевченко

3) Т.Сковорода

4) І.Котляревський *

5) Л.Українка


3. Назвіть прізвище відомого ватажка селянського антифеодального руху на Буковині в 40-х рр. ХІХ ст.:


1) С.Наливайко

2) Г.Ходкевич

3) Л.Кобилиця *

4) І.Гонта

5) М.Залізняк


Яке українське місто називали південною морською брамою Росії?


1) Херсон

2) Бердянськ

3) Одеса *

4) Миколаїв

5) Рига


Хто увійшов до «Руської трійці»?


1) І.Франко

2) И.Лозинський

3) Я.Головацький *

4) Л.Українка

5) Ю.Бачинський

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.