Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХто був останнім правителем Галицької землі напередодні її загарбання поляками?


1) Князь Юрій І Львович

2) Князь Лев ІІ Юрійович

3) Князь Юрій ІІ *

4) Боярин Дмитро Детько

5) Любарт-Дмитро


34. Вкажіть, в якому році Галичина остаточно була закріплена за польською короною:


1) 1349 р. *

2) 1387 р.

3) 1434 р.

4) 1409 р.

5) 1456 р.


35. Яка українська територія перебувала у складі Угорського королівства до відокремлення від нього Молдавії в середині XIV в.:


1) Східне Поділля

2) Покуття

3) Буковина *

4) Лемківщина

5) Холмщіна


36. Розгром Тевтонського Ордену остаточно відбувся:


І) Битва на р. Сині Води

2) Кревська унія

3) Литовсько-польські змагання за Галицько-Волинське князівство

4) Грюнвальдська битва. *

5) Куликовська битва


Яка невдала битва змусила литовців на чолі з Вітовтом визнати сюзеренітет (залежність) від Польщі?


1) Битва при Синіх Вода

2) Битва на річці Вожа

3) Битва на річці Ворскла

4) Битва під Вількомиром *

5) Битва на річці Калка


38. Назвіть першого литовського князя:


1) Міндовг *

2) Вітовт

3) Гедимін

4) Ольгерд

5) Ягайло


39. Вкажіть українські землі, що ввійшли до складу Великого Князівства Литовського:


1) Галичина

2) Новгород - Сіверщіна *

3) Берестейщина

4) Київщина

5) Холмщина


40. Позначте назву неіснуючої культури:


1) горбиста *

2) ямна

3) салтівська

4) середньостогівська

5) зрубна


41. Позначте іншу назву мідно- кам”яного віку:


1) енеоліт *

2) мезоліт

3) неоліт

4) палеоліт

5) плейстоцен


42. Дата появи скіфів у Північному Причорномор’ї:


1) Х ст. до н.е.

2) VII ст. до н.е. *

3) V ст. до н.е.

4) III ст. до н.е.

5) ХII ст. до н.е.


43. Позначте назву скіфської прикраси з Товстої могили:


1) геосинкліналь

2) діагональ

3) паралель

4) пектораль *

5) латераль


44. Позначте назву античного міста на території сучасного Севастополя:
1) Ольвія

2) Пантікапей

3) Тіра

4) Херсонес *

5) Танаїс


45. Вождем якого народу був Аттіла:


1) авари

2) анти

3) готи

4) гуни *

5) алани


46. Позначте назву норманнів на Русі:


1) авари

2) болгари

3) варяги *

4) хозари

5) гуни


47. Дата захоплення Олегом Києва:


1) 860 р.

2) 879 р

3) 882 р *

4) 912 р.

5) 965 р.


48.Позначте назву місця збору мита на Русі:


1) знамення

2) повіз

3) погост *

4) становище

5) митарня


49. Позначте князя-язичника:


1) Аскольд

2) Ольга

3) Святослав *

4) Ярослав.

5) Дір


50.Дата взяття Києва монголами:


1) 1223 р.

2) 1237 р.

3) 1239р

4) 1240 р. *

5) 1242 р.


Військо якої держави розбив Данило Галицький під Ярославом?


1) Золота Орда

2) Німеччина

3) Польща

4) Угорщина *

5) Молдова


52.Назва привілейованого стану на Русі:


1) дружинники *

2) закупи

3) рядовичі

4) смерди

5) дідичі


53. Найчисельніша група населення Русі:


1) ізгої

2) смерди *

3) холопи

4) челядь

5) дворяни


54.Основна галузь сільського господарства русичів:


1) городництво

2) рільництво *

3) тваринництво

4) садівництво

5) рибальство


55.. Кількість міст перед монгольською навалою:


1) 50

2) 100

3) 200

4) 300 *

5) 1000


56.Найдавніший літопис:


1) Аскольдів

2) Галицько-Волинський

3) Київський

4) «Повість минулих літ» *

5) «Молодша Едда»


57.Автор «Слова про закон і благодать»:


1) Володимир Мономах

2) Митрополит Іларіон *

3) Невідомий

4) Феодосій Печерський

5) Мелетій Смотрицький


58.Похід Ігоря на половців відбувся:


1) 1181р.

2) 1183 р.

3) 1185 р. *

4) 1187 р.

5) 1190 р.


59.Правитель Києва з 1363 р:


1) Володимир Ольгердович

2) Казимір ІІІ

3) Любарт

4) Ольгерд *

5) Вітовт


60. Польсько-литовська унія складена у:


1) Бресті

2) Варшаві

3) Вільно

4) Крево *

5) Ризі


Тема 2. Виникнення козацтва. Українська національна революція.

В якому році Кримське ханство підпало в васальську залежність від Туреччини?


1) 1453 р.

2) 1478 р. *

3) 1532 р.

4) 1625 р.

5) 1567 р.


Вкажіть назву битви, де козацько-селянські війська під проводом С.Наливайко зазнали катастрофічної поразки від

поляків:


1) На р. П'ятка.

2) Під Острогом

3) Під Лубнами в урочищі Солониця *

4) Під Пилявцями

5) Під Конотопом


Хто зруйнував польську фортецю Кодак в 1635р.?


1) І.Сулима *

2) І.Федорович

3) М.Жмайло

4) Я.Острянин

5) П.Дорошенко


4. Вкажіть видатного учасника Визвольної війни середини XVII ст.:


1) Г.Скидан

2) Г. Лобода

3) С.Морозенко

4) М.Кривоніс *

5) Д.Вишневецький


В якій битві українська армія зазнала найбільш тяжкої поразки під час війни?


1) Під Зборовом.

2) Під Корсунем

3) Під Батогом

4) Під Берестечком *

5) Під Полтавою


Яким юридичним документом закріпляються умови входження України до складу Москви в 1654 р.?


1) Гадяцький договір

2) Білоцерківський мир

3) «Вічний мир»

4) «Березневі статті» *

5) «Глухівські статті»


В якому році запорожці здійснили успішний похід на Кримське узбережжя, взявши Кафу-центр європейської

Работоргівлі?


1) 1606 р.

2) 1616 р .*

3) 1608 р.

4) 1620 р.

5) 1626 р.


Хто очолив перше з відомих козацько-селянських повстань на Україні наприкінці XVI ст.?


1) І.Суліма

2) Д.Вишневецький

3) С.Кішка

4) К.Косинський *

5) Б.Хмельницький


У зв'язку з якою подією українська армія програла вирішальну битву під Берестечком?

1) Допомога полякам з боку Литви під час битв

2) Наступ турецької армії на Україні

3) Зрада кримського хана і бігство кримчаків з поля бою *

4) Слабка організація української піхоти, що була набрана з колишніх селян

5) Відсутність військового досвіду

10. Виділить союзника Б.Хмельницького під час Визвольної війни (до 1657р.):


1) Кримське ханство *

2) Польща

3) Румунія

4) Молдова

5) Угорщина


Коли' Земський собор прийняв рішення щодо входження України до складу Московського царстваг


1) Жовтень 1653 р. *

2) Січень 1654 р.

3) Травень 1653 р.

4) Грудень 1655 р.

5) Вересень 1657 р.


Вкажіть причину, що зумовила українсько-російський союз 1654р.?

1) Міжнародна ізоляція України в умовах складання антиукраїнської коаліції держав на чолі з Польшею

2) Тяжке соціально-економічне становище молодої української держави на початку 50-х р. XVII ст. *

3) Наступальні дії турецько-татарських військ проти козацької новоствореної держави

4) Низький рівень експлуатації селянства на Московщині

5) Поразка під Жовтими водами

Яким юридичним документом закріпляються умови входження України до складу Москви в 1654 р.?


1) Гадяцький договір

2) Білоцерківський мир

3) «Вічний мир»

4) «Березневі статті» *

5) «Глухівські статті»


14. Назвіть причину, що привела Москву до зради українських інтересів і підписання сепаратного миру у Вільно 1656 р.:

1) Небажання Москви мати під боком міцну Українську державу. *

2) Допомога Москви Варшаві з метою спільних протидій Швеції, союзника України

3) Загострення російсько-українських відносин після смерті Б.Хмельницького

4) Зростання національно-визвольної боротьби

5) Боротьба Росії за вихід до Чорного морю

15. Виділить головну причину виникнення українського козацтва:

1) Посилання соціально-економічного гноблення українського селянства наприкінці 17ст. *

2) Стихійна колонізація незайманих територій Півночі

3) Необхідність збройної відсічі турецько-татрським нападам на Україну

4) Національно-релігійний тиск українства з боку поляків

5) Зазіхання московських феодалів на Україну

16. Назвіть автора першої документальної згадки про українських козаків:


1) Літопис Я.Длугоша

2) «Хроніка» М.Бельського *

3) Літопис С.Величка

4) І.Федоров

5) Нестор-літописець


Хто запорізьких кошових оспіваний у пісні про Байду?


1) П. Конашевич-Сагайдачний

2) Б. Хмельницький

3) С. Ружинський

4) Д. Вишневенький *

5) Б. Хмельницький


Де виникла перша запорізька Січ?


1) На о. Чортомлик

2) На о. Підпільній

3) На о. Мала Хортиця *

4) На о. Базавлук

5) На р. Дунай


Як називався центральний найвищій орган влади запорожців?


1) Гетьманська канцелярія.

2) Курінь.

3) Січ

4) Кіш *

5) Полк


Чим відрізнялися запорожці від реєстрових козаків?

1) Мали право на приватну власність

2) Підпорядковувалися тільки виборним демократичним органом влади

3) Перебували на постійній службі, отримуючи платню

4) Мали оселю, житло

5) Мали вогнепальну зброю

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.