Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХто з козацьких гетьманів ввійшов в історію, як організатор морських походів проти бусурман?


1) Б.Хмельницький

2) П.Дорошенко

3) П.Конашевич-Сагайдачний *

4) Л.Бородавко

5) І.Сірко


22. Назвіть головну причину підписання Люблінської унії:

1) Намагання польських феодалів захопити родючі українські землі мирним шляхом

2) Неспроможність Литви захищати власні території від зазіхань Тевтонського ордену

3) Масштабні козацько-селянські повстання, що підривали міцність держави

4) Полонізація української знаті, що швидко сприймала польську мову, культуру, традиції, релігію *

5) Виникнення українського козацтва

За яким юридичним документом селяни на українських землях у складі Великого князівства Литовського були позбавлені права володіння землею?

1) редакція Литовського статуту 1529 р.

2) Городельський привілей 1413 р.

3) «Устав на волоки» 1557 р.

4) III редакція Литовського статуту 1588 р. *

5) «Руська Правда»

24. Вкажіть головну причину прийняття релігійної унії 1596р. і створення греко-католицької церкви:

1) Втручання православних братств у внутрішні справи української церкви

2) Намагання Варшави тісніше зв'язати Україну й Білорусь з Польшею, позбутися ідеологічного й політичного впливу Москви

3) Гострий конфлікт католиків і православних під час впровадження календарної реформи папи Григорія XIII

4) Бажання православних ієрархів отримати права і привілеї католицьких священників *

5) Утворення української автокефальної церкви

25. Назвіть православного князя, що виступив рішучим супротивником Берестейської унії:


1) Г.Бапабан

2) М.Глинський

3) І.Вишенський

4) Д.Острожський *

5) Д.Вишневецький


26. Виберіть головну умову формування української народності:

1) Загарбання князівств Південно-Західної Русі іноземними агресорами2) Виникнення своєрідних рис культури, побуту, мови *

3) Навала полчищ Батия на Київ

4) Феодальна роздробленість руських земель

5) Прийняття християнської віри

27. Дата прийняття ІІ Литовського статуту:


1) 1500

2) 1600

3) 1566*

4) 1588

5) 1800


28. Позначте прізвисько ватажка селян, що очолював повстання 1490 р:


1) Комар

2) Муха *

3) Оса

4) Павук

5) Бджоляр


29.Позначте назву місця битви війська К. Острозького з московським військом у 1514 р.:


1) Орша *

2) Смоленськ

3) Стародуб

4) Чернігів

5) Ніжин


30.Прізвище українського першодрукаря:


1) Ю. Дрогобич

2) Ф. Скорина

3) І. Федоров *

4) Ш. Фіоль

5) Й. Гутенберг


31. Загальна кількість Литовських статутів:


1) 2

2) 3 *

3) 4

4) 5

5) Жодного


32. Назва острова, де була зведена перша відома Січ:


1) Зміїний

2) Тендра

3) Велика Хортиця

4) Мала Хортиця *

5) Дзендзик


33. Назва козацького легкого маневрового човна:


1) буревісник

2) ластівка

3) стриж

4) чайка *

5) пінгвін


34. Прізвище козацького ватажка, який народився в Гусятині:


1) Лобода

2) Наливайко *

3) Підкова

4) Шаула

5) Войнаровський


35. Дата проведення Хотинської війни:


1) 1616 р.

2) 1618 р.

3) 1620 р.

4) 1621 р. *

5) 1700 р.


36. Гетьман, який керував 1618 р. походом на Москву:


1) Бородавка

2) Дорошенко

3) Жмайло

4) Сагайдачний *

5) Тетеря


37. Повстання під проводом Я. Острянина відбулося:


1) 1630 р.

2) 1635 р.

3) 1637 р.

4) 1638 р. *

5) 1640 р.


38.Дата заснування Львівської братської школи:


1) 1574 р

2) 1581 р.

3) 1586 р. *

4) 1596 р.

5) 1600 р.


39. Прізвище київського митрополита у 1620 р.:


1) І. Борецький

2) Л. Зизаній

3) П. Могила *

4) М. Смотрицький.

5) Г. Кониський


40. Києво-Могилянська академія заснована у:


1) 1615 р. *

2) 1620 р.

3) 1632 р.

4) 1640 р.

5) 1600 р.


41. Назва крайньої західної точки, до якої дійшли війська Б. Хмельницького у 1648 р:


1) Замостя *

2) Луцьк

3) Львів

4) Острог

5) Жовті Води


42. За Зборовським договором новий реєстр налічував:


1) 20тис

2) 40 тис. *

3) 60 тис.

4) 100 тис.

5) 150 тис.


43. Гетьманська резиденція з 1648 р. :


1) Київ

2) Переяслав

3) Полтава

4) Чигирин *

5) Батурин


44. Основний здобуток Національно-визвольної війни:


1) автономія України

2) відродження Української держави *

3) збільшення кількості реєстровців

4) союз із Московією

5) Руїна.


45. Дата битви під Берестечком:


1) 1648 р.

2) 1649 р.

3) 1651 р.

4) 1652 р. *

5) 1660 р.


46. Місце укладення договору 1651 р. з Польщею:


1) Біла Церква *

2) Жовті Води

3) Зелений Ліс

4) Чорний острів

5) Синя Хмара


47. Прізвище гетьмана-наступника Б. Хмельницького:


1) Богун

2) Виговський *

3) Золотаренко

4) Сомко

5) Дорошенко


48.Договір 1658 р. був підписаний у:


6) Гадяч *

7) Ніжин

8) Переяслав

9) Прилуки

10) Фастів


49.Кількість козаків у першому реєстрі 1578р. :


1) 300

2) 600 *

3) 1000

4) 3000

5) 40000


50. Назва містечка, де було розбито К. Косинського:


1) Сімка

2) Вісімка

3) Пятка *

4) Шістка

5) Десятка


51.Рішення, ухваленне Берестейським собором:


1) залишити існуюче становище

2) перейти в католицизм

3) приєднатися до Московського патріархату

4) утворити греко-католицьку церкву *

5) прийняти іслам


52.Прізвище Керівника виступу 1508 р.:


1) Бельський

2) Глинський

3) Ольшанський

4) Олелькович *

5) Наливайко


53. Столиця Кримського ханства:


1) Бахчисарай *

2) Кафа

3) Керч

4) Мангуп

5) Феодосія


54. Місце укладення унії 1569 р:


1) Брест

2) Варшава

3) Вільно

4) Люблин *

5) Москва


55. Назва польської фортеці над дніпровськими порогами:


1) Познань

2) Кодак *

3) Краків

4) Лодзь

5) Хелм


56. Назва війська, утриманого на гроші магнатів:


1) наймане

2) панське

3) ополчення

4) кварцяне *

5) ландскнехти


57. Найбільший дніпровський поріг :


1) Вовчий

2) Ненаситець *

3) Лишній

4) Вільний

5) Сухий.


58. Яка паланка не межувала з іншими запорозькими землями:


1) Бугогардівська

2) Прогноївська *

3) Кальміуська

4) Орільська

5) Інгулецька


59. Яка річка утворювала разом із Дніпом Великий Луг:


1) Кінська *

2) Інгулець

3) Оріль

4) Вовча

5) Московка


60. Прізвище шляхтича, що зруйнував маєток Хмельницького Суботів:


1) Фальбовський

2) Чаплинський *

3) Потоцький

4) Вишневецький

5) Конецпольський


 

Тема 3. Криза української державності. Руїна. Занепад Гетьманщини.

 

1. Назвіть гетьмана пропольської орієнтації в період Руїни:


1) І.Виговський *

2) Я.Барабаш

3) Д.Многогрішний

4) Сірко

5) Я. Сомко


В якому році гетьманом України було обрано І.Мазепу?


1) 1687р.

2) 1692р. *

3) 1700р.

4) 1709р.

5) 1721р.


Назвіть вирішальну битву Північної війни, що перекреслила сподівання І.Мазепи про відновлення незалежної

держави:


1) Облога м. Нарва

2) Битва при Гангуті

3) Корсунський бій

4) Полтавська битва *

5) Битва під ст. Крути


4. Вкажіть час існування першої малоросійської колегії:


1) 1720-1725 рр.

2) 1722-1727 рр. *

3) 1764-1786 рр.

4) 1734-1750 рр.

5) 1700-1722 рр.


Як називалася перша українська друкована книга?


1) «Требник» П.Лючини

2) «Граматика» М.Смотрицького

3) «Буквар» І.Федорова *

4) «Апостол» І.Федорова

5) «Сінопсіс» (І.Гізеля)


Коли Росія остаточно окупувала Крим, зробивши його звичайною провінцією?


1) 1791 р.

2) 1787 р.

3) 1783 р. *

4) 1775 р.

5) 1709 р.


За яким перемір'ям між Москвою та Польшею було вперше розколото українські землі?


1) Андрусівський мир *

2) «Трактат про вічний мир»

3) Бучацький мир

4) Бічний мир

5) Бахчисарайський мир


Виділить причину, що призвела до руйнації української державності, масштабної сусггільно-політичної кризи 60-70 р

XVII ст.:

1) Втручання у внутрішні справи України сусідніх агресивних держав

2) Смерть Б.Хмельницького і відсутність гідного продовжувача його справи *

3) Соціальні суперечки між шляхетсько-старшинською етикою і простим людом

4) Присутність сталих традицій державного життя, низький рівень політичної свідомості українського народу

5) Високий рівень морального духу українського війська

10. Виділить головну рису внутрішньої політики І.Мазепи:

1) Сприяння зміцненню старшини, як привілейованого стану *

2) Поступове обмеження свободи селянства, рядових козаків, відновлення відробіткової повинності

3) Юридичне оформлення кріпацтва

4) Підтримка розвитку міст, як центрів ремесла та торгівлі, є налагодження економічних відносин з Польшею

5) Участь козаків у Північній війні

8. Вкажіть позитивне досягнення гетьмана Д.Апостола в справі відстоювання національних інтересів України:

1) Підпорядкування Києва гетьманській адміністрації

2) Відкриття Києво-Могилянської академії

3) Проведення судової реформи, кодифікація права *

4) Українське військо під час війни підлягала російським фельдмаршалам

5) Ліквідація нової Запорозької Січі

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.