Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЧому звільнено селян від кріпосної залежності позитивно вплинула на розвиток капіталізму в російській Україні?

1) Почався мануфактурний переворот в промисловості

2) Створені умови для формування ринку робітничої сили *

3) Зберігала сільську общину, як засіб контролю за селянськими масами

4) Закрився шлях ррінковим відносинам в сільському господарстві

5) Утворення конституційної монархії

29. Назвіть головну сферу діяльності та творчості і.Франко:


1) Музика

2) Проза *

3) Живопис

4) Малярство

5) Мистецтво


30. Вкажіть проти чого була спрямована критика Т.Шєвченка, І.Франка, Л.Українки та інших визначних діячів української культури.:


1) Соціальна несправедливість *

2) Купецтво

3) Націоналізм

4) Міщанство

5) Расизм


31. Назвіть організацію декабристів, яка почала свою діяльність в 1816 р. в Петербурзі:


1) «Союз порятунку»

2) «Північне товариство» *

3) «Південне товариство»

4) «Товариство об'єднаних слов'ян»

5) Кирило-Мефодіївське товариство


32. Визначте автора «Руської Правди» в 19 ст.:


1) М.Муравйов-Апостол

2) П.Пестель *

3) В.Лукашевич

4) М.Драгоманов

5) М.Бестужев


33. Вкажіть, яка з нижче названих робіт декабристів мала найрадикальній характер:


1) «Катехізис автономіст»

2) «Руська Правда» *

3) «Конституція М.Муравйова-Апостола»

4) «Маніфест комуністичної партії»

5) «Закон божий»


34. Визначте автора «Енеїди»:


1) С.Гребінка

2) Т.Квітка-Основ'яненко

3) П.Гулак-Артемовський

4) І.Котляревський *


5) П.Тичина

35. Назвіть дату виходу у світ «Кобзаря» Т.Шевченко:


1) 1839 р.

2) 1840 р. *

3) 1841 р.

4) 1842 р.

5) 1837 р.


36. Учасники Кирило-Мефодіївського товариства виступили за:

1) Посилення та зміцнення царської влади в Україні

2) Активнішу політику русифікації в Україні

3) Ліквідацію кріпацтва *

4) Розвиток російської культури

5) Скасування Переяславського договору37. Назвіть територію найбільшого поширення кріпацтва:


1) Лівобережжя *

2) Правобережжя

3) Південь

4) Слобожанщина

5) Крим


38. Плани Наполеона щодо України:

1) Залишити Росії

2) Автономія

3) Незалежність

4) Розділити між різними державами *

5) Віддати Польщі

39. Козацьке військо у 1832 -66 рр.:


1) Азовське

2) Кримське

3) Одеське

4) Чорноморське *

5) Сибірське


40. Поширена у ХІХ ст. форма експлуатації:


1) академічна

2) заказна

3) урочна *

4) оброкова

5) строкова


41.Найважливіша галузь української промисловосьті (Яхненко, Симиренко):


1) вугільна

2) металургійна

3) нафтова

4) цукрова *

5) лісопереробна


42. Основний український продукт експорту:


1) виноград

2) овочі

3) фрукти

4) хліб *

5) вовна


43. Автор «Історії Русів»:


1) Капніст

2) Котляревський

3) Полетика *

4) Сковорода

5) Шевченко


44. Назва полтавської масонської ложі:


1) «Любов до вітчизни

2) «Любов до істини» *

3) «Любов до правди»

4) «Любов до свободи»

5) «Любов»


45. Майбутнє України за конституцією Муравйова:


1) автономія

2) незалежність

3) Неділима Російська Імперія *

4) Часткові права на державність

5) Віддати Польщі


46. Повстання Чернігівського полку відбулося:


1) 1822 – 1823

2) 1823 – 1824

3) 1824 – 1825

4) 1825 – 1826 *

5) 1827 – 1828


47. Хто НЕ був членом Кирило-Мефодіївського товариства:


1) Костомаров

2) Куліш

3) Срезневський *

4) Шевченко

5) Гулак


48.Церква, я ка не була зрівняна у правах в Австро-Угорщині:


1) греко-католицька

2) римо-католицька

3) православна *

4) протестантська

5) монофізитська


49. Львівський університет засновано:


1) 1784 *

2) 1790

3) 1792

4) 1809

5) 1812


50. Назва заходів Марії-Терезії та Йосифа ІІ:


1) перебудова

2) репресії

3) реформи *

4) терор

5) відлига


51.«Холерні бунти» відбувалися у:


1) Буковина

2) Галичина

3) Закарпаття *

4) Лемківщина

5) Надсяння


52.До «Руської Трійці» не входив:


1) Вагилевич

2) Головацький

3) Могильницький *

4) Шашкевич

5) Франко


53. Місто, де розпочалося українське відродження :


1) Львів

2) Перемишль *

3) Станіслав

4) Тернопіль

5) Рівне


54.Альманах 1837 р.:


1) «Русалка Бузька»

2) «Русалка Дніпрова»

3) «РусалкаДністрова» *

4) «Русалка Дунайська»

5) «Русалка Донецька»


55. Перша українська газета Львова:


1) «Зоря Галицька» *

2) «Істина Галицька»

3) «ПравдаГалицька»

4) «СвободаГалицька»

5) «Галицька»


56. Головна Руська Рада заснована у ... 1848 р:


1) лютий

2) березень

3) квітень

4) травень *

5) січень


57. Наслідок революції 1848:


1) зменшення панщини

2) зменшення податків

3) наділення землею

4) скасування кріпацтва *

5) жодного


58. Антиурядове повстання листопада 1848 відбувалося у м.:


1) Львів *

2) Тернопіль

3) Ужгород

4) Чернівці

5) Станіслав


59. Автор «Історії Малоросії» 1842-43 рр.:


1) Гоголь

2) Костомаров *

3) Максимович

4) Маркевич

5) Франко


60. Київський університет було відкрито у:


1) 1805

2) 1817

3) 1820

4) 1834 *

5) 1850


 

Тема 5. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920)

Хто був першим президентом Української Академії Наук, утвореної за часів П.Скоропадського?


1) М.Грушевський

2) Д.Дорошенко

3) Д.Баталій

4) В.Вернадський *

5) Е.Патон


Коли була остаточно розігнана Центральна Рада?


1) 10 квітня 1918 р.

2) 29 квітня 1918 р. *

3) 23 квітня 1918 р.

4) 7 липня 1917 р.

5) 4 березня 1917 р.


Коли було шдпксано Берестейській договір УНР з країнами Четверного союзу?


1) 27 січня 1918 р.

2) З лютого 1918 р.

3) З березня 1918 р. *

4) 7 жовтня 1917 р.

5) 10 червня 1917 р.


Приведіть приклад героїзму та самовідданості української молоді у боротьбі з більшовицькою навалою.


1) Чортківська офензина

2) Повстання на заводі" Арсенал"

3) Бій під станцією Крути *

4) "Молода гвардія"

5) "Київська катастрофа"


5. Виділить головне положення Ш Універсалу ЦР:

1) Встановлення 6-годинного робочого дня

2) Проголошення України вільною, незалежною не від кого державою

3) Проголошення Української Народної Республіки, як складової частини демократичної не більшовицької федеративної Росії *

4) Ліквідація Першої Світової війни

5) Скасування смертної кари

6. Назвіть більшовицького лідера України:


1) Л.Троцький

2) В.Затонський *

3) П.Христюк

4) Ф.Лизогуб

5) П. Скоропадський


7. Виділіть головну українську партію, що входила до складу Центральної Ради в 1917 р.:

1) Революційна Українська Партія

2) Українська Соціал-Демократична Робітнича Партія *

3)! Українська Демократична Партія

4) Українська Християнсько-Демократична Партія

5) ТУП

Хто очолив першу Українську делегацію ЦР для проведення переговорів з тимчасовим урядом в травні 1917 р.?


1) М.Грушевський

2) В.Винниченко *

3) Є.Єфремов

4) С.Петлюра

5) С.Запотоцький


Вкажіть подію, що прискорила прийняття ІІІ Універсалу?

1) Корниловський заколот

2) Захоплення лади більшовиками в Петрограді

3) Закінчення Першої Світової війни і підписання Берестейського (Брестського) миру *

4) Відставка уряду Керенського

5) Початок Лютневої революції

10. Виділить головне положення Ш Універсалу ЦР:

1) Встановлення 6-годинного робочого дня

2) Проголошення України вільною, незалежною не від кого державою

3) Проголошення Української Народної Республіки, як складової частини демократичної не більшовицької федеративної Росії *

4) Ліквідація Першої Світової війни

5) Скасування смертної кари.

11. Назвіть партію Центральної Ради, що була популярною і впливовою:

1) Українська партія соціалістів-федералістів

2) Українська партія соціалістів-революціонерів *

3) Українська хліборобсько-демократична партія

4) Українська республіканська партія

5) Українська соціал - демократична робітнича партія

12. Вкажіть головний захід Центральної Ради, щодо розбудови української державності після прийняття І Універсалу:

1) Проведення національного конгресу

2) Створення першого національного уряду-Генерального секретаріату *

3) Розрив всіляких відносин з Тимчасовим Урядом

4) Проведення Українських Установчих зборів

5) Встановлення 8-годинного робочого дня

13. Виділить причину появи ІІ Універсалу Центральної Ради:

1) Невдалий характер переговорів ЦР з Тимчасовим Урядом

2) Активізація дій українських самостійників

3) Небажання поміркованого кола лідерів ЦР загострювати відносини з Росією *

4) Закінчення І Світової війни

5) Проголошення автономії

Хто очолив Генеральний військовий секретаріат?


1) М.Грушевський

2) П.Христюк

3) С.Петлюра *

4) В.Винниченко

5) Є.Єфремов

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.