Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаходи щодо оздоровлення умов праці на судах.

Вони полягають у використанні позитивних зовнішніх факторів і в чи запобіганні ослабленні дії негативних факторів.

Комплекс таких природних факторів, що гартують, що як тренують дії зміни метеорологічних умов, підвищена іонізація повітря, мале його забруднення та інші, сприятливо впливає на організм людини.

Поліпшення умов населеності на сучасних судах і широкий комплекс мір профілактичної медицини дозволяє значно знизити захворюваність такими хворобами, що у минулому були широко поширені на флоті. Наприклад, цілком зникла малярія, що колись була бичем моряків, різко знизилося число інфекційних, шлунково-кишкових захворювань.

В даний час серед плавскладу морського флоту практично не спостерігається професійних захворювань, викликуваних так називаним пиловим фактором (під час перевезення вантажів, що порошать; апатиту, кальцинованої соди й ін.). Відсутні захворювання, зв'язані з токсичною дією нафтопродуктів.

Оснащення флоту новими автоматизованими судами, забезпечення сприятливих умов праці на судах, тісно зв'язане з механізацією й автоматизацією роботи, привело до різкого скорочення фізичної праці членів екіпажа. Медичні дослідження, проведені на морських судах, дозволили установити, що в моряків спостерігаються явища відносного ослаблення сердечно-судинної системи і явище гіподинамії організму. У більшій ступені це відноситься до членів палубної команди. Це порозумівається тим, що в машинної команди в зв'язку з проведенням профілактичних ремонтних робіт і необхідністю частих переміщень під час вахти м'язове навантаження більше.

Усе це свідчить про те, що в суднових умовах життєво важливі фізичні заняття і вправи на спортивних снарядах. Фізичні тренування підвищують опірність організму і стійкість його до перегрівання, охолодженню, вібрації й ін.У зв'язку зі зменшенням фізичного навантаження моряків зросло значення доцільної організації праці й активного відпочинку як засобів боротьби зі стомленням.

Особлива увага в останні роки приділяється ергономіці -o науці, основною задачею якої є вивчення взаємодії системи «людина - машина». Ергономіка в комплексі вивчає дії і можливості людини, що виконує визначені трудові операції, причому людина розглядається як ланка системи керування, при обов'язковій умові, що система повинна бути пристосована до людини.

Профілактика виробничого травматизму.

Загальна характеристика травматизму

Виробничої називається травма, отримана людиною в процесі праці в результаті впливу на нього небезпечного виробничого фактора і недотримання їм вимог безпеки праці.

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм (чи нещасливих випадків), називається виробничим травматизмом.

Захворювання, викликане систематичним чи тривалим впливом на людину шкідливих виробничих факторів (шуму, вібрації, токсичних речовин, що іонізують випромінювань і ін.), називають професійним захворюванням.

Гострі чи хронічні професійні отруєння є часткою случаємо професійних захворювань.

Травма може привести до тимчасової чи повної втрати чи працездатності навіть до смерті потерпілого.

У залежності від кількості потерпілих розрізняють одиночні і групові (із двома і більш потерпілими) нещасливі випадки. У залежності від обставин і обстановки, при яких отримана травма, нещасливі випадки кваліфікуються як виробничі; зв'язані з роботою; побутові, тобто не зв'язані з виробництвом.


Виробничі нещасливі випадки

До виробничого відносяться нещасливі випадки, що відбулися з працівниками: на території підприємства (судна) при виконанні ними трудових обов'язків; поза територією підприємства (судна) при виконанні роботи з завдання адміністрації; під час проходження до місця роботи і з роботи на транспорті, наданому підприємством.

До цієї категорії відносяться всі нещасливі випадки, що скоїлися як протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), так і перед початком і по закінченні робіт, а також при виконанні робіт у понаднормовий час, у вихідні і святкові дні.

Гострі отруєння, теплові удари й обмороження, що скоїлися при аналогічних обставинах, відносять також до категорії виробничих нещасливих випадків.

Нещасливі випадки, зв'язані з роботою

У цю категорію як складова частина входять і виробничі нещасливі випадки. Крім того, нещасливі випадки визнаються зв'язаними з роботою, якщо вони відбулися: у шляху на чи роботу з роботи: поблизу підприємства (судна) протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви, якщо перебування гамір не суперечило правилам трудового розпорядку Якщо нещасливий випадок кваліфікований як виробничий чи зв'язаний з роботою, то потерпілому у випадку тимчасової втрати працездатності видається посібник у розмірі 100% середнього заробітку поза залежністю від стажу роботи. У випадку переходу його на інвалідність у результаті каліцтва йому призначається пенсія в підвищеному розмірі незалежно від стажу роботи. Якщо нещасливий випадок кваліфікується як зв'язаний з роботою, але не з виробництвом, то матеріальний збиток (понад пенсію) за ушкодження здоров'я потерпілого відшкодовує чи обличчя організація, винні в тому, що скоїлося. Підприємство, на якому працює потерпілий, матеріальної відповідальності за цей випадок, що скоїлося, наприклад, в автобусі по шляху на роботу, не несе.

Побутові нещасливі випадки

До категорії побутових (не зв'язаних з виробництвом) нещасливих випадків відносять травми, отримані: у домашній обстановці; при поїздці на суспільних видах транспорту по особистих справах; при самостійному виготовленні яких-небудь предметів на судновому чи устаткуванні при самовільному використанні транспортних засобів (шлюпка, бот, автомобіль і ін.), що належать підприємству, в особистих цілях; при спортивних іграх на території підприємства; при розкраданні матеріалів, інструмента й інших предметів; у результаті сп'яніння, що не є наслідком дії застосовуваних у виробництві технічних спиртів, наркотичних і інших подібних речовин, і якщо сп'яніння визначене в якості основної і безпосередньої причини нещасливого випадку.

Можуть бути й інші причини нещасливих випадків, що кваліфікуються як не зв'язані з виробництвом. Якщо встановлено, що травма на виробництві відбулася винятково з вини потерпілого, то адміністрація відповідальності за цей випадок не несе, а відшкодування збитку потерпілому у зв'язку з ушкодженням його здоров'я не виробляється.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування й облік випадків травматизму, а також за виконання заходів щодо усунення причин, що викликали нещасливий випадок, покладається на керівника підприємства, капітана судна, головного інженера, старшого механіка, керівника відповідного виробничої ділянки.

Контроль за дотриманням порядку і правильністю результатів розслідування здійснюють вищестоящі господарські організації, комітети профспілок, технічні інспекції профспілок.

Про кожен нещасливий випадок чи потерпілий його очевидець повинні негайно докласти адміністрації чи судна підприємства. Капітан, старший механік, керівник робіт, довідавшись про нещасливий випадок, повинні негайно організувати медичну допомогу потерпілому і при необхідності направити його в медпункт. З метою з'ясування щирих обставин події випливає по можливості зберегти до розслідування всю обстановку такий, який вона була в момент травми. Адміністрація судна (підприємства), повідомивши про те, що трапилося, у пароплавство і комітету профспілки, зобов'язана протягом 24 годин разом з технічним інспектором праці, інженером по техніці безпеки, представниками профспілкової організації розслідувати причини нещасливого випадку і провести заходу для виключення можливості повторення подібних випадків.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.