Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехніка безпеки при підготовці судна до заводського ремонту.

При підготовці судна до заводського чи ремонту постановці в док старший механік і старший помічник капітана зобов'язані привести судно і його устаткування в стан, що забезпечує безпеку проведення робіт. Вони повинні особисто проінструктувати членів екіпажа, а також обличчя, що не належать до екіпажа, але працюючих на судні під керівництвом суднової адміністрації, з конкретними правилами техніки безпеки.

Крім того, капітан зобов'язаний ознайомити екіпаж із правилами внутрішнього розпорядку судноремонтного чи підприємства док. Перед початком ремонту все суднове устаткування повинне бути відключене від джерел електроенергії, пари, води, стиснутого повітря. Після цього необхідно прийняти міри проти випадкового відкриття запірних пристроїв і включення пристроїв, що розмикають.

Роботу в картері головного двигуна можна починати тільки після ретельної його вентиляції і блокування валоповоротного пристрою.

На пусковому механізмі валоповоротного пристрою, на пультах керування двигунами, а також закритому клапані пускової магістралі необхідно повісити попереджувальні чи знаки плакати.


Перед постановкою судна в док з нього повинні бути вилучені усі вибухонебезпечні і легкозаймисті вантажі і рідке паливо, а ємності, що звільнилися, очищені від залишків і дегазовані. У виді виключення дозволяється залишати рідке паливо в цистернах, розташованих поза районом передбачуваного застосування відкритого вогню й електрогазозварювання.

У таких випадках на корпусі судна в місці розташування заповнених паливом ємкостей повинні бути зроблені червоною фарбою напису «Вогненебезпечно - паливо».

Техніка безпеки при постановці судна в док.Перед постановкою судна в док капітан судна повинний ужити заходів для можливого зменшення крену і диференту. Усі забортні отвори судна, ілюмінатори, палубні люки та інші варто надійно задраїти. Важкі предмети повинні бути закріплені. Вантажні стріли, забортні трапи, крани необхідно завалити усередину судна і закріпити. Якорі повинні бути цілком утягнені в клюзи і надійно застопорені. При викочуванні якірних ланцюгів для огляду і ремонту варто вжити заходів для запобігання ушкодження стапель-палуби док і травмування людей.

Будь-які роботи, виконувані судновою командою в період перебування судна в доці, повинні проводитися тільки з дозволу докового майстра.

Перед спуском судна з доку на воду члени екіпажа повинні ретельно перевірити герметичність забортних отворів судна, особливо тих, котрі розташовані нижче ватерлінії. Необхідно обстежувати місця в корпусі судна, де проводилося зварювання, перевірити наявність незавірених отворів, а також герметичність кришок горловин паливних і баластових міждонних цистерн і танків.

Присутність капітана і старшого механіка в період виконання ремонту судна і суднопіднімальних операцій обов'язково.

 

Питання для перевірки знань:

1. Які правила техніки безпеки при стоянці судна в порту?

2. Вантажні операції на судні в порту.

3. Використання транспорту при вантажних операціях на судні.

4. У чому заклечаються особливості по безпеці при підготовці судна до заводського ремонту?

5. Які правила техніки безпеки при постановці судна в док?


Лекція 6

Забезпечення безпечної праці при палубних роботах.

Якірні, швартовні, буксирні та вантажні операції

План лекції:

1. Безпека праці при якірних операціях.

2. Безпека праці при швартовних операціях.

3. Безпека праці при вантажних операціях

Рекомендована література:3, 5-7

 

Безпека праці при якірних операціях.

Якірно-швартовні операції відносяться до числа небезпечних суднових робіт, тому бути присутнім у місцях їхнього виробництва стороннім обличчям і членам екіпажів, що не приймають у них особистої участі, заборонено.

Перед початком якірно-швартовних операцій необхідно забрати з палуби і корми всі сторонні предмети. Безпечне проведення робіт у великому ступені залежить від високої трудової дисципліни і злагодженої роботи екіпажа, тому в процесі роботи забороняється навіть короткочасно відволікатися на сторонні справи і розмови, залишати без нагляду органи керування працюючих неавтоматизованих механізмів.

Підйом і віддача якорі виробляються тільки за розпорядженням капітана і по команді керівника якірно-швартовної групи. Перед початком робіт з віддачі і підйому якорів необхідно переконатися в справності якірного пристрою, у відсутності людей у ланцюговій шухляді і плавзасобів під носовим підзором. Якірний пристрій ретельне оглядають і підготовляють до дії відповідно до інструкції.

Відповідальний за роботи на баці помічник капітана повинний переконатися в надійності стопорів і у відсутності в клюзах сторонніх предметів. Перед віддачею гвинтових і ланцюгових стопорів, а також роз'єднанням зірочки якірного механізму він повинний перевірити кріплення стрічкового гальма. Звичайно керуючий судновим брашпилем (шпилем) боцман перед початком роботи перевіряє дію механізмів на неодруженому ходу, попередньо переконавши в роз'єднанні ланцюгового барабана і механізму. Після виконання цих вимог можна вважати, що. якірний пристрій готовий до дії.

Віддача і підйом якоря виробляються по команді з містка керівника робіт. Під час чи підйому віддачі якоря не дозволяється стояти поблизу рухається якірного ланцюга, а також на лінії її руху перед і за брашпилем (шпиля). Оператор повинний надягти окуляри для запобігання очей від улучення бруду і часток іржі при втравлюванні якоря-ланцюга.

Якщо судно перебуває на причалі чи на рейді, то якоря в клюзах забороняється залишати закріпленими тільки стрічковими гальмами; якір-ланцюг необхідно закріплювати додатковими стопорними пристроями (гвинтовими стопорами).

Віддача якоря на глибинах, що перевищують 50 м, може викликати небезпечні динамічні навантаження на якір-ланцюг і навіть утрату якоря. Тому в таких випадках якір потрібно подавати за допомогою брашпиля (шпиля) і віддавати з гальма тоді, коли до ґрунту залишиться не більш 30 м. При роботах у ланцюговій шухляді для висвітлення дозволяється використовувати світильники і переносні ліхтарі вибухобезпечної конструкції.

На судах, що перевозить нафтопродукти першого розряду, для виключення появи іскор від тертя й ударів ланцюгів об стопори зірочки брашпиля і клюзи якоря-ланцюга необхідно рясно зрошувати забортною водою.

Забороняється працювати якірним механізмом під час забортних робіт з очищення якоря. При очищенні якоря і якоря-ланцюга, проведеної під керівництвом старшого помічника, повинні дотримуватися міри безпеки при роботах за бортом.

По закінченні якірних операцій якорі-ланцюги повинні бути закріплені додатковим стопорним пристроєм. Усі швартовні операції виробляються по команді керівника робіт, що, перш ніж дати розпорядження про початок операцій віддачі і вибирання швартовів, повинний переконатися, що ніхто з моряків не знаходиться в небезпечній зоні.

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.