Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.4–11.

Тема 5. Підприємницький сектор вітчизняної економіки

Суть підприємництва та його основи

Підприємство (фірма) як суб’єкт ринкової економіки. Види підприємств

Витрати виробництва і прибуток фірми

Проблеми розвитку малого бізнесу

Інтелектуалізація сучасного капіталу

 

Реферати:

 

1. Франчайзинг в Україні.

2. Лізинг в Україні.

3. Технопарки України.

4. Основні фінансово-промислові групи в Україні.

5. Основні організаційно-правові форми підприємств у деревообробній промисловості в Україні.

6. Екологічні аспекти функціонування сучасних підприємств.

7. “Інтелектуалізація” сучасного капіталу.

8. Роль маркетингу в сучасній підприємницькій діяльності.

9. Проблеми монополізму в сучасній економіці.

 

Література:

Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження // Економіка України. – 2002. – № 9. – С.45–51.

Ходзієвський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні // Економіка України. – 2003. – № 4. – С.61–67.

Федулова Л. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С.45–59.

4. Мокряк В., Мокряк Е. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії // Економіка України. – 2009. – № 11. – С.15–25.

Бутенко А., Сараєва І. Державна підтримка пдприємницького сектору України: досвід і проблеми // Економіка України. – 2012. – № 5. – С.41–51.

Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.4–11.

Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні // Економіка України. – 2010. – № 8. – С.30–39.

15. Мокряк В., Мокряк Е. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії // Економіка України. – 2009. – № 11. – С.15–25.

Онищенко В. Онтологія маркетингу // Економіка України. – 2010. – № 2. – С.87–97.

Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження // Економіка України. – 2002. – № 9. – С.45–51.

Турило А., Карпух О. Теоретико-методологічні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С.168–178.

Витрати виробництва і прибуток фірми.

Прибуток – найістотніший стимул підприємницької діяльності. Перш ніж розраховувати на прибуток, фірма повинна купити економічні ресурси (фактори виробництва) і здійснити певні витрати.

Витрати є вартістю вхідних факторів, залучених до виготовлення продукції фірми. З огляду на обмеженість ресурсів, використання будь-якого ресурсу для виробництва певного товару усуває можливість його використання у виробництві іншого товару.

Розрізняють економічні і бухгалтерськівитрати.

Економічні витрати – це платежі, потрібні для отримання і використання ресурсів, тобто дохід, який фірма повинна забезпечити постачальникам ресурсів, щоб не допустити їх альтернативного використання.

Економічні витрати є сумою явних і неявних витрат.

Явні(бухгалтерські, зовнішні) витрати – це грошові платежі фірми зовнішнім постачальникам ресурсів за усі придбані на ринках ресурси: матеріали, сировину, паливо, працю. У складі явних витрат виділяють матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію основного капіталу, відрахування на соціальні заходи та ін.Цей поділ витрат використовують для складання кошторису витрат на виробництво – це планового розрахунку витрат на всі потреби підприємства за певний проміжок часу.

Неявні (внутрішні) витрати – це неоплачувані фірмою витрати, зумовлені залученням до процесу виробництва тих економічних ресурсів, які є власністю підприємства. Неявні витрати визначають як суму грошових доходів, які підприємство могло б отримувати за найкращого альтернативного застосування цих власних ресурсів.

Економічні витрати поділяють на короткострокові та довго­строкові, які здійснюють відповідно у короткостроковому і довгостроковому періодах.

Довгостроковий період –це період, коли всі ресурси, які вводяться і технологію можна замінити (період протягом якого фірма здійснює реорганізацію, модернізацію і розширення своєї діяльності).

Короткоcтроковий період –це такий відрізок часу, протягом якого виробничі можливості фірми залишаються незмінні (верстати, обладнання тощо). Цей період достатній лише для того, щоб змінити ступінь інтенсивності використання фондів.

У короткостроковому періоді виокремлюють постійні та змінні витрати.

Постійні витрати– це витрати, величина яких за короткий час не залежить від випуску продукції. Вони мають місце навіть тоді, коли продукція зовсім не випускається. До них відносять процент на кредит, амортизація, орендна плата, витрати на капітальний ремонт, сплата податків і страхових внесків, адміністративні витрати.

Змінні витрати– це витрати виробництва, які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва. До них належать витрати на сировину, на енергоресурси, на паливно-мастильні матеріали та на зарплату.

Сума постійних і змінних витрат утворює загальні (повні, сукупні) витрати виробництва. Загальні витрати – це сума грошових виплат на виробництво певного обсягу продукції.

Середні загальні витрати– це величина витрат, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні загальні витрати підприємства порівнюють з ринковою ціною одиниці даного товару. Якщо вони нижчі від ринкової ціни, фірма одержує прибуток з кожної реалізованої одиниці товару.

Додаткові витрати на виробництво кожної додаткової одиниці товару називаються граничнимивитратами, тобто це відношення приросту загальних витрат до приросту кількості продукції. .

Знання своїх витрат виробництва фірмі потрібне, щоб визначити величину прибутку. Прибуток є метою і рушійним мотивом підприємницької діяльності і узагальнювальним показником господарювання фірм.

Згадані відмінності між явними та економічними витратами зумовлюють використання різних показників прибутків.

Тема 5. Підприємницький сектор вітчизняної економіки

Суть підприємництва та його основи

Підприємство (фірма) як суб’єкт ринкової економіки. Види підприємств

Витрати виробництва і прибуток фірми

Проблеми розвитку малого бізнесу

Інтелектуалізація сучасного капіталу

 

Реферати:

 

1. Франчайзинг в Україні.

2. Лізинг в Україні.

3. Технопарки України.

4. Основні фінансово-промислові групи в Україні.

5. Основні організаційно-правові форми підприємств у деревообробній промисловості в Україні.

6. Екологічні аспекти функціонування сучасних підприємств.

7. “Інтелектуалізація” сучасного капіталу.

8. Роль маркетингу в сучасній підприємницькій діяльності.

9. Проблеми монополізму в сучасній економіці.

 

Література:

Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження // Економіка України. – 2002. – № 9. – С.45–51.

Ходзієвський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні // Економіка України. – 2003. – № 4. – С.61–67.

Федулова Л. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С.45–59.

4. Мокряк В., Мокряк Е. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії // Економіка України. – 2009. – № 11. – С.15–25.

Бутенко А., Сараєва І. Державна підтримка пдприємницького сектору України: досвід і проблеми // Економіка України. – 2012. – № 5. – С.41–51.

Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.4–11.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.