Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристики засобів поширення реклами

Засіб поширення реклами Рекламна аудиторія Рекламодавець Переваги Недоліки
Щоденні газети Широка аудиторія, індивідуальні споживачі Роздрібна торгівля; роздрібна торгівля, розташована у визначеній місцевості; сфера обслуговування Своєчасність; велике охоплення місцевого ринку; високий ступінь сприйняття; Визначеність за місцем розташування Короткочасність (незначна кількість вторинних читачів); невибіркова аудиторія; низька якість відтворення повідомлення; обмежене коло читачів
Журнали Широка аудиторія індивідуальних споживачів; посередницьки; фахівці Роздрібна торгівля; виробники товарів широкого вжитку; виробники товарів і послуг для фахівців Висока якість відтворення реклами; значна кількість вторинних читачів; висока вибірковість аудиторії Висока вартість розміщення реклами; тривалий часовий розрив між подачею рекламної інформації і її появою в журналі
Телефонні довідники Широка аудиторія, яка проживає на визначеній території Роздрібна торгівля; сфера обслуговування Близькість рекламодавця до споживача Низький ступінь впливу на потенційного споживача
Поштова реклама Аудиторія, що за складом і кількості контролюється рекламодавцем Роздрібна торгівля; сфера обслуговування; Виробники товарів широкого вжитку і промислового призначення Персональне звертання до аудиторії; своєчасність; можливість передати більш повну інформацію Високі витрати на 1000 рекламних контактів
Радіо Аудиторія, що знаходиться в зоні роботи радіостанції Роздрібна торгівля; сфера обслуговування; суспільні й політичні організації Масовість; високе демографічне охоплення; невисока вартість Невисокий ступінь вибірковості; представлено тільки звуковими засобами; невисокий ступінь залучення уваги
Телебачення Широка аудиторія Роздрібна торгівля; сфера обслуговування; суспільні і політичні організації. виробники товарів широкого вжитку Широта охоплення; високий ступінь залучення уваги; висока якість відтворення рекламного звертання з використанням зображення, звуку, руху Висока вартість виробництва і розміщення реклами; короткочасність рекламного контакту; невисока вибірковість аудиторії; насиченість рекламою
Зовнішня реклама Широка аудиторія, контактує з даним видом реклами поблизу рекламних точок чи у місцях зосередження людей Роздрібна торгівля; сфера обслуговування; (як правило розташовані поблизу розміщеної реклами) Висока частота повторних контактів; високий ступінь сприйняття; невисока вартість Невисока вибірковість аудиторії; обмеження інформаційного і творчого характеру

 Засоби реклами (канали поширення рекламних звернень) вибираються таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань є забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вартості розміщення реклами з рекламним бюджетом і відповідність характеру рекламного повідомлення особливостям каналу. Крім того, вибір засобів реклами виробляється таким чином, щоб забезпечити необхідне географічне охоплення споживачів і бажану частоту й форму подачі матеріалу. Крім того, при виборі засобів поширення рекламних послань варто мати на увазі, що разовий, одиночний контакт з потенційним покупцем не має практичної комерційної цінності. Результат може принести тільки систематична рекламна робота, причому важливо, щоб виникаючі контакти не були відділені один від одного занадто великими проміжками часу: оптимальним вважається щотижневий контакт, рідкі контакти сприймаються як разові й мають дуже низьку комерційну цінність. Найчастіше запорукою високої ефективності рекламного повідомлення може послужити комбінація використовуваних засобів поширення інформації.

Рекламна компанія являє собою декілька рекламних заходів, об'єднаних однією метою, що охоплює визначений період часу й розподілених у часі так, щоб один рекламний захід доповнював інший.

Порядок формування плану рекламних заходів фірми наступний:

1. Визначення і конкретизація планів рекламної кампанії.

2. Визначення товарів і послуг, яким необхідна реклама, а також часових відрізків, тобто якому товару в який період потрібна реклама.

3. Вивчення і підбір уже наявної у фірми маркетингової інформації про:

Ø товари/послуги , що будуть рекламуватися;

Ø цільових споживачах даних товарів/послуг;

Ø платоспроможний попит;

Ø поточний стан ринків, на яких будуть продаватися дані товари /послуги;

Ø нові ринки збуту;

Ø конкурентів;

Ø ефективність раніше проведених рекламних компаній.

4. Вибір рекламних засобів, що оптимально підходять до даного товару/послуги й задовольняють характеристики цільових сегментів.

5. Визначення тієї суми коштів, що фірма може виділити на проведення рекламної кампанії:

Ø узгодження потреби в рекламі з реальними можливостями фірми, коригування первісного плану рекламної кампанії;

Ø розробка всіх елементів рекламної кампанії;

Ø визначення можливої ефективності обрані мети, ідеї, елементів рекламної кампанії;

Ø при необхідності уточнення і коригування елементів рекламної кампанії;

Ø організація роботи фірми під час проведення рекламної кампанії;

Ø підведення підсумків рекламної кампанії.

Усі види реклами мають загальні риси, які відображаються у принципах формування рекламного повідомлення. Повідомлення має бути:

коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач;

цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди і системи гарантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного чи товару послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зручності;

достовірним – це правило стосується як змісту, так і оформлення рекламного повідомлення: вони повинні відповідати один одному;

зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми;

динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в наказовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що передається в рекламному повідомленні;

повинно повторюватися, – для будь-якого виду реклами існує оптимальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість побачити рекламне повідомлення і відреагувати;

повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді фірма може залучити своїх потенційних покупців.

 

На зміст рекламного повідомлення також впливають наступні фактори:

Ø до якої групи належить даний товар: до групи товарів широкого вжитку чи виробничо-технічного призначення;

Ø характеристики товару чи послуги;

Ø ознаки і характеристики цільових сегментів;

Ø політико-економічні характеристики цільових сегментів;

Ø предмет реклами (товар, товарна марка чи фірма);

Ø життєвий цикл товару.

Розглянемо детальніше останню складову даного переліку, а саме охарактеризуємо особливості реклами на певних стадіях життєвого циклу товару.

Таблиця 9.2

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.