Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

(Лекційне заняття №8)

Лекцію розраховано на 2 год.

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

8.1. Сутність, функції і механізм інвестиційного менеджменту компанії

8.2. Зовнішні чинники ефективності інвестицій та їх оцінка

8.3. Чистий приведений дохід та його властивості

8.4. Внутрішня норма доходності, індекс доходності та термін окупності інвестицій

Після вивчення теми студент зможе:

ý розкрити зміст поняття «інвестиційний менеджмент»

ý дати визначення терміну «інвестиційний клімат» та пояснити напрями його оцінки

ý розрахувати чистий приведений дохід інвестиційного проекту

ý визначити показники ефективності інвестування

Сутність, функції і механізм інвестиційного менеджменту компанії

Інвестиційні стратегії підприємств можуть забезпечити додаткове проникнення залучуваного капіталу. В останні роки глобалізація стала складовою частиною корпоративної стратегії, а прямі іноземні інвестиції зробились невід’ємними, а не просто можливими.

Окрім того, прихід нових технологій (наприклад, Інтернет) надає компаніям можливість посилити дієвість стратегії, посередництвом якої вони проникають на ринки, а також підвищити ефективність своїх інвестицій.

За визначенням англомовної Вікіпедії, інвестиційний менеджмент (investment management) – це професійне управління різноманітними цінними паперами (акції, облігації тощо) та іншими активами (наприклад, виробничим обладнанням) з метою досягнення специфічних інвестиційних цілей для забезпечення прибутку інвесторам.

Термін «менеджмент активів» (asset management) використовується як синонім інвестиційного менеджменту у випадку колективного інвестування; в той час як синонім «менеджмент фондів» (fund management) є більш узагальнюючим. В якості понять тотожних терміну «інвестиційний менеджмент» також часто використовують «менеджмент капіталу» (wealth management) та «портфельний менеджмент» (portfolio management).

Інвестиційний менеджмент – це велика і важлива глобальна індустрія, яка несе відповідальність за трильйони доларів, євро, фунтів та ієн. Активи цієї світової індустрії у 2006 році досягли рекордного показника у 55 трлн. дол. Найбільшим світовим джерелом інвестиційних ресурсів є США (48%), на другому місці – Японія (11%) та Велика Британія (7%). В останні роки найбільше зростання демонструють країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Китай та Індія.

Десятка найуспішніших світових компаній у галузі інвестиційного менеджменту за рейтингом «Global Investor’s» наведена в табл. 8.1

 

Таблиця 8.1.

Десять найбільших компаній у сфері інвестиційного менеджменту

Ранг Компанія Активи в управлінні (US$ млн.) Країна
1. Barclays Global Investors 1,400,491 Велика Британія
2. State Street Global Advisors 1,367,269 США
3. Fidelity Investments 1,299,400 США
4. Capital Group Companies 1,050,435 США
5. Legg Mason 891,400 США
6. The Vanguard Group 852,000 США
7. Allianz Global Investors 790,513 Німеччина
8. JPMorgan Asset Management 782,646 США
9. Mellon Financial Corporation 738,294 США
10. Deutsche Asset Management 723,366 Німеччина

 

Система інвестиційного менеджменту реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи, які визначені комплексним змістом системи управління інвестиційною діяльністю:

1. Функції інвестиційного менеджменту як управлінської системи. Ці функції є складовими частинами будь-якого процесу управління поза залежністю від виду діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, розміру, форми власності і т. ін.. В теорії управління ці функції характеризуються як загальні.

2. Функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління підприємством. Склад цих функцій визначено конкретним об’єктом даної управлінської системи. Теорія управління розглядає ці функції як специфічні.

У найбільш загальному вигляді склад функцій інвестиційного менеджменту у розрізі цих груп представлений в табл. 8.2.

Основні функції міжнародного інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління підприємством розглянуті у найбільш агрегованому вигляді. Кожна з цих функцій може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності окремих підприємств. При здійсненні такої конкретизації на кожному підприємств може бути побудована багаторівнева функціональна система управління інвестиційною діяльністю. Принципова схема побудови такої деталізованої багаторівневої функціональної системи наведена на рис. 8.1.

Таблиця 8.2.

Характеристика основних функцій інвестиційного менеджменту

В розрізі окремих груп

Групування основних функцій міжнародного інвестиційного менеджменту
як управлінської системи як спеціальної області управління підприємством
1. Розробка інвестиційної стратегії підприємства 2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень по всім аспектам інвестиційної діяльності 3. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів інвестиційних рішень 4. Здійснення аналізу різних аспектів інвестиційної діяльності 5. Здійснення планування інвестиційної діяльності підприємства за її основними напрямами 6. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області інвестиційної діяльності 7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності 1. Управління реальними іноземними інвестиціями 2. Управління фінансовими іноземними інвестиціями 3. Управління формуванням інвестиційних ресурсів 4. Управління грошовими потоками по міжнародній інвестиційній діяльності

 

Процес управління інвестиційною діяльністю базується на певному механізмі. Механізм інвестиційного менеджменту представляє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства.

Для того, щоб пояснити причини того, що інвестиційні менеджери досягають результатів вищих за посередні, часто використовують закон «трьох П» – « принципи, процес та персонал» (3-P's – Philosophy, Process and People).

Під принципами у даному випадку розуміють основні засади інвестиційного менеджменту організації: наприклад, чи обере менеджер для придбання акції з високою вартістю чи високим зростанням (і чому); чи спирається він на внутрішні розрахунки чи винаймає команду аналітиків тощо. Доцільно, щоб ці засади були сформульовані у засновницьких документах компанії.

Процес означає шляхи, якими впроваджуються загальні принципи: наприклад, як менеджером приймається рішення щодо того, які активи і в який момент часу купувати; які активи і в який момент часу продавати; хто приймає остаточне рішення і чи приймається воно колегіально тощо.

Персонал включає в себе працівників компанії, особливо фінансових менеджерів. Питання полягає в тому, хто вони, як вони відбираються, хто кому підзвітний, наскільки велика команда (і чи розуміють усі її члени принципи і процеси, які вони використовують), і наскільки довго ця команда працює разом.

 

 

Рис. 8.1. Багаторівнева функціональна система управлінняЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.