Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність і функція підприємництва, підприємницька діяльність

План

1. Суть та поняття підприємництва та бізнесу.

2. Ознаки підприємницької діяльності.

3. Принципи підприємницької діяльності.

4. Державне регулювання підприємницької діяльності.

 

Суть та поняття підприємництва та бізнесу.

В законі України «Про підприємництво» дається визначення так: підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Підприємництво – це комплекс особливих функцій, які направлені на забезпечення росту економіки, розвитку та вдосконалення господарського механізму.

Основні функції підприємництва:

v Інноваційна (новаторська) функція

v Організаційна функція

v Господарська функція (ресурсна)

v Соціальна функція

v Особистісна функція

Інноваційна (новаторська) функція – сприяння процесу продукування нових ідей, здійснення дослідно-конструкторських розробок, створення нових товарів та послуг.

Організаційна функція – впровадження нових форм і методів організації виробництва та заробітної плати; раціональне поєднання форм одиночного поділу праці, елементів системи продуктивних сил та контроль за їх виконанням.

Господарська функція (ресурсна) – ефективне використання обмежених трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інформаційних ресурсів.

Соціальна функція – виготовлення товарів і послуг, необхідних суспільству.

Особистісна функція – самореалізація власної мети підприємця, отримання задоволення від своєї роботи.

В умовах ринкової економіки підприємство, що займається виробничою діяльністю є суб’єктом господарювання.

Господарська діяльність - це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Підприємство як суб’єкт господарювання є основною виробничо-господарською ланкою економіки України. Суб’єктом господарювання визначають підприємства, які здійснюють господарську діяльність, мають відокремлене майно, сукупність господарських прав та обов’язків. У світовій економіці головна мета підприємства називається місією. Місія сучасного підприємства – це досягнення певних економічних і соціальних результатів та одержання максимально можливого прибутку.

Кожне підприємство має юридичний статус суб’єкта господарювання, завершену систему обліку і звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а в окремих випадках і товарний знак. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифікації товарів підприємства та їх відокремлення на ринку від продукції конкурентів.

Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання прибутку – некомерційна господарська діяльність.

Некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Ч. 1 ст. 43 ГКУ підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено Законом.

Положення щодо реалізації права громадян на підприємницьку діяльність містяться в:

Ø Конституції України

Ø Цивільному кодексі

Ø Господарському кодексі

Ø Податковому кодексі

Ø Арбітражному кодексі

Ø Трудовому кодексі

Законодавство України забороняє займатися підприємницькою діяльністю наступним категоріям громадян:

Військовослужбовцям;

Службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату;

Органам державної влади та управління, що здійснюють контроль за діяльністю підприємств;

Судимим за економічні злочини (непогашена судимість за крадіжки, хабарництво, інші корисливі злочини).

Обмеження для заняття підприємництвом існують у всіх країнах і зумовлені необхідністю:

Підприємництво існує в усіх сферах економіки, за винятком тих, втрата державного контролю над якими загрожує безпеці держави або здоров'ю людей.

Законами передбачено обмеження у здійсненні підприємницької діяльності - встановлено перелік видів діяльності, де не дозволено підприємництво.

Державні підприємства здійснюють виготовлення та реалізацію:

n зброї

n наркотичних засобів

n грошових знаків

Деякі види потребують спеціального дозволу – ліцензії:

Ø пошук (розвідка) корисних копалин

Ø ремонт вогнепальної зброї

Ø виготовлення, реалізація медикаментів та хімічних речовин

Ø виробництво алкогольних напоїв, пива, сигарет

Ø медична, юридична, ветеринарна практика

Підприємництво це різноманітний вид господарської діяльності, наявний у всіх сферах економіки.

У літературі поняття «підприємництво» і «бізнес» нерідко ототожнюються. Практично можна вважати їх ідентичними. Разом із тим підприємництво – все-таки особливий вид бізнесу.

Бізнес – це ділові відносини між людьми, діло, спрямоване на вирішення завдань, пов'язаних із здійсненням на ринку обміну товарами, роботами, послугами між суб'єктами економічних відносин з метою одержання економічних вигод.

Аксіома Гарвардської школи бізнесу. "Бізнес - це вміння приймати правильні господарські рішення в умовах невизначеності".

У сучасному підприємництві синонімами бізнесу є: комерція, торгівля, фірма, ділова активність.

Ознаки бізнесу:

Ø обмін продуктами діяльності (товарами, роботами, послугами) між суб'єктами економіки;

Ø прагнення кожного учасника реалізувати свої ділові інтереси;

Ø прагнення до нав'язування своїх інтересів у випадку, коли контрагенти (партнери) відмовляються приймати умови ділового спілкування (угоди), які їм пропонуються;

Ø участь у процесі підготовки чи укладання угоди між партнерами;

Ø здатність і готовність йти на особистий (чи колективний) ризик заради укладання угоди на вигідних умовах.

В Україні передбачено існування чотирьох видів бізнесу:

Ø підприємницького

Ø споживчого

Ø трудового

Ø державного

Підприємницький бізнес здійснюється як фізичними, так і юридичними особами, які організовують власну справу.

Мета - отримання прибутку від виробництва та продажу продукції, виконання робіт, надання послуг.

Споживчий бізнес здійснюється громадянами для задоволення власних потреб. Кожен, хто щось купує (споживає продукцію, роботи, послуги), є його суб'єктом.

Державний бізнес здійснюється державними органами.

Мета: здійснення загальнодержавних, науково-технічних та інших програм, які приносять користь державі і громадянам.

Трудовий бізнес - це бізнес громадян, які працюють за наймом.

Мета - отримання особистого доходу у вигляді заробітної плати.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.