Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ 12. МЕДИЧНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

 
 
Плоскі черви Plathelminthes


ТИП

 

 
 
Сисуни Trematoda


Fasciola hepatica
Opisthorchis felineus
Clonorchis sinensis
Dicrocoelium lanceatum
Paragonimus ringeri (vestermani)
КЛАС

               
   
     
Schistosoma haematobium, Sch. Japonicum, Sch. mansoni
   
 

 


ВИДИ

                                               
   
         
                   
                     
                       
 
 
 
 
 
 
 

 


шистосомоз
парагонімоз
дикроцеліоз
клонорхоз
опісторхоз
фасціольоз
ЗАХВОРЮ-

ВАНННЯ

Зі зміною хазяїв
Зі зміною хазяїв
Зі зміною хазяїв
Зі зміною хазяїв
Зі зміною хазяїв
Зі зміною хазяїв
ЛЮДИНИ

ЦИКЛ РОЗ-

ВИТКУ

 

 

Людина, травоїдні ссавці
Людина, м’ясоїдні ссавці
Людина, м’ясоїдні ссавці
Людина, травоїдні ссавці
Людина, м’ясоїдні ссавці
Людитна, мавпи та ін. ссавці
ОСТАТОЧНІХАЗЯЇ

                                                                       
           
 
             
 
   
Молюск Galba truncatula
 
I – Молюск р. Bithynia II – риба
 
I – Молюск р. Bithynia II – риба
 
I – Моллюски р. Zebrina, Helicella II – мурахи
 
I – Молюск р. Melania II – раки, краби
 
Молюски р. Bullinus, Planorbis

 

 


ПРОМІЖНІ

ХАЗЯЇ

 

 

адолескарія
церкарія
метацеркарія
метацеркарія
метацеркарія
метацеркарія
адолескария
ИНВАЗИВНА

СТАДІЯ

 

аліментарний
аліментарний
аліментарний
аліментарний
аліментарний
перкутанний
СПОСІБ

ЗАРАЖЕННЯ

Копрологи-ческий анализ; анализ мочи
Аналіз мокротиння
Копроло- гічний аналіз
Копроло- гічний аналіз
Копроло- гічний аналіз
Копроло- гічний аналіз
ЛАБОРАТОР-

НА

ДІАГНОС-

Не пити сиру воду з відкритих водоймищ, мити овочі перед вжи-ванням
ТИКА

Не купатися в за-ражених водой-мищах, не пити сиру воду в осе-редках хвороби
Не вживати в їжу сирих раків і крабів, не пити сиру воду в осе-редках хвороби
Не вживати в їжу недостатньо термічно оброблену або просолену рибу
Мити овочі та фрукти перед вживанням
ПРОФІЛАК ТИКА

ТИП Плоскі черви PLATHELMINTHES
КЛАС Стьожкові черви CESTOIDEA
ВИДИ Taenia solium   Taeniarhynchus saginatus Diphyllobothrium latum Hymenolepis nana   Echinococcus granulosus Alveococcus multilocularis
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДИНИ Теніоз цистицеркоз теніаринхоз дифілоботріоз гіменолепідоз эхінококоз Альвеококоз
ЦИКЛ РОЗВИТКУ СО СМЕНОЙ ХОЗЯЕВ
ОСТАТОЧНИЙ ХАЗЯЇН (ЛОКАЛІЗАЦІЯ) Людина (тонкий кишечник) Людина (тонкий кишечник) Людина, дикі, свійські тварини (тонкий кишечник) Людина, щури, миші (просвіт тонкого кишечника) Собаки, вовки, шакали, лисиці (тонкий кишечник) Вовки, лисиці, песці (тонкий кишечник)
ПРОМІЖНИЙ ХАЗЯЇН (ЛОКАЛІЗАЦІЯ) Свійські і дикі свині, рідше – собаки, кішки, мавпи, людина (м’язи, тканини мозку, очі, внутрішні органи) Велика рогата худоба (скелетні м’язи, серцевий м’яз, язик) 1 – рачок циклоп   2 – риба (м’язи) Людина (ворсинки тонкого кишечника), мучний хрущак і його личинки Травоїдні ссавці, людина (печінка, легені, м’язи, трубчаті кістки, головний мозок та ін.. органи) Гризуни, рідко травоїдні тварини і людина (печінка, легені, м’язи, трубчаті кістки, головний мозок та ін. органи)
ІНВАЗИЙНА СТАДІЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ Фіна цистицерк Яйце Фіна цистицерк Фіна плероцеркоїд Яйце, фіна цистицеркоїд Яйце Яйце
СПОСОБ ЗАРАЖЕННЯ Аліментарний ; фекально-оральний Аліментарний Фекально-оральний (можливі аутоінвазія і аутореінвазія) Фекально-оральний Фекально-оральний
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА Гельмінто- , овоскопія фекалій, рентгенографія черепа, УЗО, компьютерна томографія, офтальмоскопія, серологичні реакції Гельмінтоскопія фекалій, овоскопія зскрібка з перианальних складок (або використання методу «липкої стрічки») Гельмінто- , овоскопія фекалій Овоскопія свежовиділених фекалій Серологічні реакції, виявлення сколексів і гачків у мокротинні або дуоденальному вмісті при розриванні пухиря, діагностична пункція эхінококового пухиря Серологічні реакції, біопсія ураженого органу
ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ Термічна обробка свинини, дотримування правил особистої гігієни Термічна обробка яловичини, дотримування правил особистої гігієни Термічна обробка риби, виявлення та лікування хворих Дотримування правил особистої гігієни Дотримування правил особистої гігієни, кип’ятіння води, профілактична дегельмінтизація собак Дотримування правил особистої гігієни, кип’ятіння води, миття ягід.

 

 

 


 

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.