Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 5. Професійний підбір персоналу

5.1. (НОВА) Визначити необхідну кількість працівників для здійснення операцій з видачі та обслуговування платіжних карток за зарплатними проектами у банку на основі наступних вихідних даних:

Організаційно-управлінські види робіт Норма часу на виконання робіт/ операцій, хв.
1. Укладення угоди за зарплатним проектом: проведення переговорів з клієнтом про умови обслуговування, навчання працівників бухгалтерії користуватись програмним забезпеченням для формування відомості щодо нарахування заробітної плати; навчання працівників організації користуватись картками  
2. Оформлення документів установленого зразка на придбання картки, у тому числі введення у ПЗ „Трансмастер”, введення даних у ОДБ „ІСАОД”, видача картки з ПІН-конвертом клієнту та ін., на одну платіжну картку  
3. Операції з обслуговування індивідуальних карток (ведення карткових рахунків), у тому числі прийом заяви клієнта, блокування / розблокування карток, виготовлення дублікату, додаткової картки, встановлення ліміту по картці, роздрукування виписки по рахунку та ін., на одну платіжну картку в місяць  

У наступному році планується укласти угоди за зарплатними проектами з трьома організаціями з чисельністю співробітників відповідно 1100 осіб, 950 осіб, 680 осіб. З першою організацією планується укласти договір – у березні, з другою – у квітні, з третьою – у червні.

Кількість карткових рахунків, які обслуговувались за зарплатними проектами на кінець поточного року дорівнювала 9500.

Річний фонд часу одного працівника складає 1820 год.

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи дорівнює 1,2; коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, – 1,12; коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,14.

Розв’язання.

1. Переведення норм часу в години:

а) укладення угоди за зарплатним проектом 1680 / 60 = 28
б) оформлення документів установленого зразка на придбання картки 30 / 60 = 0,5
в) операції з обслуговування індивідуальних карток (ведення карткових рахунків) 15 / 60 = 0,25

2. Середньомісячна кількість карткових рахунків, які знаходитимуться в обслуговуванні у наступному році:

(9500 * 12міс + 1100 * 9міс + 950 * 8міс + 680 * 6міс) / 12 = 11298,33

3. Час виконання усіх організаційно-управлінських видів робіт:

3угоди*28 + (1100 + 950 +680) * 0,5 + 11298,33 * 0,25 * 12 = 84 + 1365 + 33894,99 = 35343,99 год.

4. Необхідна кількість працівників для здійснення операцій з видачі та обслуговування платіжних карток за зарплатними проектами:

(35343,99 / 1820) * 1,2 * 1,12 * 1,14 = 29,75.

Необхідна кількість – 30 осіб

 

5.3. (СТАРА) На основі вихідних даних розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу.

Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний для виконання дій (годин)
1. Розрахунок грошової готівки   1,1
2. Облік доходів та витрат підприємства   0,5
3. Розрахунок зведеного фінансового балансу   3,5

 

Річний фонд часу одного співробітника згідно з контрактом - 1920 годин;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи - 1,35;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, - 1,12;

- коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,14.

Розв’язання.

1. Розрахунок сумарного часу виконання робіт:

(480 х 1,1) + (3000 х 0,5) + (310 х 3,5) = 528 + 1500 + 1085 = 3113 годин.

2. Розрахунок коефіцієнта необхідного розподілу часу:

Кнрч = 1,35 х 1,12 х 1,14 = 1,72.

3. Визначення розрахункової чисельності персоналу: особи;

Чисельність, що приймається - 3 особи, з умовою додаткового завантаження даної групи співробітників виконанням суміжних завдань.

 

 

5.2. (НОВА) Визначити річну економію заробітної плати після заміни програмного забезпечення у відділі надання кредитів юридичним та фізичним особам у банку, якщо місячна норма1:

- надання кредитів юридичним особам (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 11 до 14 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів юридичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 19 до 27 договорів на супроводженні на одного працівника;

- надання кредитів фізичним особам: АВТО у кредит; Житло в кредит; кредит на споживчі цілі (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 36 до 41 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів фізичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 212 до 235 договорів на супроводженні на одного працівника.

1В нормах враховані затрати часу, пов’язані з організаційно-технічним обслуговуванням робочого місця, перерв на відпочинок і особисті потреби, а також невиходи працівників, що враховують їх відсутність з поважних причин (час чергової щорічної основної та додаткової відпустки, учбової відпустки, хвороби тощо)

Середньомісячна кількість кредитів, які надаються юридичним особам, дорівнює – 11; фізичним особам – 25; кількість кредитних договорів юридичних осіб, які перебувають у супроводженні, – 220; фізичних осіб – 1300.

Середньомісячна заробітна плата працівників відділу складає 4000 грн.

Розв’язання.

1. Необхідна кількість працівників відділу з надання кредитів юридичним та фізичним особам до впровадження нового програмного забезпечення:

Ч1 = 11 / 11 + 25 / 36 + 220 / 19 + 1300/ 212 = 1 + 0,69 + 11,58 + 6,13 = 19,4 = 19 осіб.

2. Необхідна кількість працівників відділу з надання кредитів юридичним та фізичним особам після впровадження нового програмного забезпечення:

Ч2= 11 / 14 + 25 / 41 + 220 / 27 + 1300/ 235 = 0,79 + 0,61 + 8,15 + 5,53 = 15,08 = 15 осіб.

3. Економія чисельності:

Еч = Ч1 – Ч2 = 19 – 15 = 4 особи

4. Річна економія заробітної плати:

Ез/п = Еч * 12 місяців * середньомісячна з/п = 4*12*4000=192 000 грн.

 

 

5.4. (НОВА) Під час формування компетенцій, якими має володіти керівник відділу продажу компанії, що займається виробництвом і збутом систем вентиляції та кондиціонування, було проведено експертне опитування. Експертам слід було встановити вагомість компетенцій за семибальною шкалою.

Визначити коефіцієнти вагомості компетенцій за оцінками, виставленими експертами.

  Компетенції Експерт
               
Оцінка
Професійні знання та навички                
Організаторські здібності                
Креативність                
Ініціативність                
Контактність і комунікабельність                
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому                
Здатність навчати та розвивати підлеглих                
Відповідальність                
Стресостійкість                
Прагнення до нововведень                

Розв’язання.

Професійні знання та навички = 6+6+4+5+5+5+5=36

Коефіцієнт вагомості = 36/407=0,088

Компетенції Загальна сума балів Коефіцієнт вагомості
Професійні знання та навички   0,088
Організаторські здібності   0,106
Креативність   0,098
Ініціативність   0,100
Контактність і комунікабельність   0,111
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому   0,108
Здатність навчати та розвивати підлеглих   0,091
Відповідальність   0,098
Стресостійкість   0,088
Прагнення до нововведень   0,111
Усього    

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.