Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6. Використання аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом

6.1. (НОВА) У зв’язку із сезонним підвищенням попиту на продукцію у компанії заплановано додатково набрати і вивести зі штату 25 осіб. Планується залучити на 7 місяців 5 осіб з місячною заробітною платою 2,1 тис. грн, 6 осіб – 2,45 тис. грн, 7 осіб – 2,8 тис. грн, 4 особи – 3,5 тис. грн й на 8 місяців 2 особи з місячною заробітною платою 3,75 тис. грн, 1 особу – 4,1 тис. грн. Комісійні, які отримує агенція за надання послуг з аутстафінгу, диференціюються залежно від заробітної плати фахівця. Якщо місячна заробітна плата менше 2,5 тис. грн, комісійні складають 7% місячної заробітної плати співробітника, за виведення зі штату фахівців з місячною заробітною платою від 2,5 до 4 тис. грн комісійні складають 5% місячної заробітної плати, фахівців з місячною заробітною платою понад 4 тис. грн – 3%.

Визначити витрати компанії на залучення співробітників з використанням аутстафінгової технології.

Розв’язання.

1. Витрати на заробітну плату:

7 * (5 * 2,1 + 6 * 2,45 + 7 * 2,8 + 4 * 3,5) + 8 * (2 * 3,75 + 1 * 4,1) = 7 * (10,5 + 14,7 + 19,6 + 14) + 8 * (7,5 + 4,1) = 7 * 58,8 + 8 * 11,6 = 504,4 тис. грн.

2. Комісійні за надання послуг з аутстафінгу:

7 * (5 * 2,1 * 0,07 + 6 * 2,45 * 0,07 + 7 * 2,8 * 0,05 + 4 * 3,5 * 0,05) + 8 * (2 * 3,75 * 0,05 + 1 * 4,1 * 0,03) = 7 * (0,735 + 1,029 + 0,98 + 0,7) + 8 * (0,375 + 0,123) = 7 * 3,444 + 8 * 0,498 = 24,108+3,984=28,092 тис. грн.

3. Загальні витрати:

28,092 + 504,4 = 532,49 тис.грн.

 

6.4. (НОВА) Компанія, що займається розробленням програмного забезпечення, планує залучити працівника на умовах лізингу для заміщення програміста, який перебуває у відпустці з тимчасової непрацездатності, строком на 2 місяці. Середньоринкова місячна заробітна плата фахівця даної категорії складає 5,5 тис. грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати лізингового співробітника дорівнює 1,25. Щомісячна винагорода компанії-лізингодавця складає 25% місячної заробітної плати лізингового співробітника.Розрахувати витрати компанії на залучення співробітника на умовах лізингу.

Розв’язання

1. Місячна заробітна плата програміста з урахуванням коефіцієнту підвищення заробітної плати:

5,5 тис.грн * 1,25 = 6,875 тис. грн.

2. Щомісячна винагорода компанії-лізингодавця:

6,875 * 0,25 = 1,719 тис. грн.

3. Витрати компанії на залучення співробітника на умовах лізингу:

2міс* (6,875 + 1,719 ) = 17,19 тис. грн.

 

 

5.5. (СТАРА) Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів. Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

За результатами оцінок визначити, кому з претендентів організація віддасть перевагу.

  Якості Коефіцієнт вагомості Оцінки
Кандидат А Кандидат Б Кандидат В Кандидат Г
Фізичне здоров'я 0,09
Аналітичне мислення, кмітливість 0,10
Працездатність, уміння переносити навантаження 0,08        
Професійні знання та навички 0,11
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому 0,08        
Дисциплінованість і організованість 0,09
Вміння ставити цілі та наполегливо йти до них 0,10
Вміння швидко та ефективно приймати рішення 0,13        
Контактність і комунікабельність 0,05
Прагнення до нововведень 0,09
Вміння враховувати інтереси всіх сторін 0,08

Розв’язання.

1. Визначити зважені оцінки з кожного показника для кожного кандидата (бальна оцінка перемножена на коефіцієнт вагомості).

2. Визначити суму зважених оцінок для кожного кандидата.

3. Визначити кандидата, який набрав найбільшу суму балів і прийняти рішення про призначення його на посаду.

 

Якості Кандидати
А Б В Г
Фізичне здоров'я 0,45 0,36 0,45 0,36
Аналітичне мислення, кмітливість 0,4 0,4 0,4 0,5
Працездатність, уміння переносити навантаження 0,32 0,24 0,4 0,32
Професійні знання та навички 0,44 0,55 0,44 0,33
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому 0,32 0,32 0,24 0,32
Дисциплінованість і організованість 0,36 0,27 0,36 0,45
Вміння ставити цілі та наполегливо йти до них 0,5 0,4 0,4 0,3
Вміння швидко та ефективно приймати рішення 0,52 0,52 0,39 0,52
Контактність і комунікабельність 0,15 0,25 0,1 0,2
Прагнення до нововведень 0,27 0,36 0,45 0,36
Вміння враховувати інтереси всіх сторін 0,32 0,32 0,24 0,32
Усього 4,05 3,99 3,87 3,98

 

 

6.2. (НОВА) В організації планується перевести 80 співробітників на контрактну форму найму та оплати праці. У випадку, якщо організація звернеться до юридичної фірми, то вартість послуг з підготовки необхідної документації для укладання контракту складатиме 300 грн на одного працівника.

Для підготовки необхідної документації організація може залучити юрисконсульта на умовах лізингу. Середньоринкова місячна заробітна плата фахівця даної категорії складає 4,5 тис. грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати лізингового співробітника дорівнює 1,25. Щомісячна винагорода компанії-лізингодавця складає 20% місячної заробітної плати лізингового працівника. Усі види робіт з підготовки необхідної документації юрисконсульт може виконати за 2 місяці.

Обґрунтувати економічну доцільність залучення співробітника на умовах лізингу.

Розв’язання.

1. Загальна вартість послуг юридичної фірми за підготовку необхідної документації:

300 * 80 = 24,0 тис. грн.

2. Витрати на залучення співробітника на умовах лізингу:

4500*2міс *1,25* 1,2 = 13,5 тис. грн.

3. Економія, яку отримає компанія від залучення співробітника на умовах лізингу:

24,0 – 13,5 = 10,5 тис. грн.

 

7.2. (СТАРА) В організації планується використати програму підготовки управлінського персоналу. Вартість програми підготовки у розрахунку на одного працівника дорівнює 2500 грн. Програмою планується охопити 15 керівників організації. Вартісна оцінка відмінності результативності праці кращих і середніх працівників становить 12000 грн. Ефект підготовки складатиме 3/4 цієї величини і матиме місце упродовж 18 місяців.

Оцінити ефект впливу запланованої програми підготовки на підвищення результативності праці.

Розв’язання.

Згідно з методикою американської компанії "Хоніуелл" ефект впливу програми на продуктивність і якість праці може бути визначений за формулою:

Е=Р*N*V*K—N*Z,

де: Р – тривалість впливу програми на продуктивність праці та інші фактори результативності;

N – кількість підготовлених працівників;

V – вартісна оцінка відмінності результативності праці кращих і середніх працівників, що виконують однакову роботу;

К – коефіцієнт, що характеризує ефект підготовки працівників (зростання результативності, виражене в частках);

Z – витрати на підготовку одного працівника.

Ефект запланованої програми підготовки згідно з методикою компанії "Хоніуелл" складе:

Е = 18/12 *15 * 12000 * 0,75 — 15 * 2500 = 202500 – 37500 = 165000 грн.

 

 

5.6. (СТАРА) Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів (А, Б, В, Г). Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

Використовуючи результати досліджень кандидатів, визначити кому з претендентів організація віддасть перевагу.

 

Показники оцінювання Коефіцієнт вагомості Дані значно вищі за норму Дані вищі за норму Дані відповідають нормі Дані нижчі за норму
Повна вища економічна освіта 0,08   Д А, Б, В, Г  
Знання іноземних мов 0,09     А, Б, Г В, Д
Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді 0,07 А, Г Б, В Д  
Спеціальні знання у галузі менеджменту 0,10 А, Б Г, Д В  
Логіко-аналітичні здібності 0,07 А, В, Д Б   Г
Організаційні здібності 0,08 А, Б В, Д Г  
Особиста ініціатива 0,09 А, В Г, Д Б  
Вміння приймати рішення 0,12   А, В, Д Б, Г  
Контактність і комунікабельність 0,04 Д Б, В А, Г  
Відповідальність 0,08 Б, Д А В, Г  
Працелюбність 0,07   А,В Б, Д Г
Прагнення до нововведень 0,11   А, Б В, Д Г

Розв’язання.

1. Присвоїти описовим рівням шкали оцінювання відповідні бали:

а) дані значно вищі за норму – 4 бали;

б) дані вищі за норму – 3 бали;

в) дані відповідають нормі – 2 бали;

г) дані нижчі за норму – 1 бал.

2. Виставити кожному кандидату бали

Показники оцінювання Коефіцієнт вагомості Оцінки
Кандидати
А Б В Г Д
Повна вища економічна освіта 0,08
Знання іноземних мов 0,09
Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді 0,07
Спеціальні знання у галузі менеджменту 0,10
Логіко-аналітичні здібності 0,07
Організаційні здібності 0,08
Особиста ініціатива 0,09
Вміння приймати рішення 0,12
Контактність і комунікабельність 0,04
Відповідальність 0,08
Працелюбність 0,07
Прагнення до нововведень 0,11

 

3. Визначити зважені оцінки з кожного показника для кожного кандидата (бальна оцінка перемножена на коефіцієнт вагомості).

2. Визначити суму зважених оцінок для кожного кандидата.

3. Визначити кандидата, який набрав найбільшу суму балів і прийняти рішення про призначення його на посаду.

 

Показники оцінювання Зважені оцінки
Кандидати
А Б В Г Д
Повна вища економічна освіта 0,16 0,16 0,16 0,16 0,24
Знання іноземних мов 0,18 0,18 0,09 0,18 0,09
Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді 0,28 0,21 0,21 0,28 0,14
Спеціальні знання у галузі менеджменту 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3
Логіко-аналітичні здібності 0,28 0,21 0,28 0,07 0,28
Організаційні здібності 0,32 0,32 0,24 0,16 0,24
Особиста ініціатива 0,36 0,18 0,36 0,27 0,27
Вміння приймати рішення 0,36 0,24 0,36 0,24 0,36
Контактність і комунікабельність 0,08 0,12 0,12 0,08 0,16
Відповідальність 0,24 0,32 0,16 0,16 0,32
Працелюбність 0,21 0,14 0,21 0,07 0,14
Прагнення до нововведень 0,33 0,33 0,22 0,11 0,22
Усього 3,2 2,81 2,61 2,08 2,76

 

7.3. (СТАРА) У зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу нової прогресивної технології виробництва відділ розвитку персоналу організував у навчальному центрі підвищення кваліфікації за погодженою програмою навчання 40 робітників. Середня річна продуктивність праці робітників цеху, які не пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання становить 45 тис. грн. Водночас середня річна продуктивність праці робітників, які пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання становить 55 тис. грн. Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 18%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання в розрахунку на одного робітника дорівнюють 1500 грн.

Визначити економічний ефект від підвищення кваліфікації робітників цеху за програмою навчання.

Розв’язання.

1. Визначимо збільшення прибутку заводу у результаті підвищення кваліфікації робітників цеху:

Еп.н.п. = (55-45) * 40 * 18 / 100 = 72 (тис. грн.)

2. Розрахуємо витрати заводу на підвищення кваліфікації робітників за програмою навчання:

Вп.н.п. = 1500 * 40 = 60 (тис. грн.)

3. Визначимо економічний ефект від підвищення кваліфікації робітників цеху за програмою навчання:

Ефп.н.п. = 72 – 60 = 12 (тис. грн.)

Тaким чином, підвищення кваліфікації робітників цеху за запропонованою програмою навчання є вигідним для заводу.

6.3. (НОВА) Компанія „Бізнеспроектсервіс” проводить активну проектну діяльність. Більшість проектів триває у середньому 1-1,5 років. Власний штат компанії невеликий, на кожен окремий проект компанія набирає необхідних фахівців. Після завершення проекту більшість зайнятих у ньому фахівців вивільняється, і компанія змушена нести додаткові витрати, пов’язані з виплатою вихідної допомоги. Для роботи над двома новими проектами компанія залучила з використанням аутстафінгу відповідно 35 осіб строком на 14 місяців і 20 осіб строком на 10 місяців. Комісійні за надання послуг з виведення персоналу зі штату склали 175 грн на одного співробітника за місяць.

У випадку залучення працівників на постійну основу після закінчення роботи над проектами компанії потрібно було б вивільнити співробітників і виплатити їм вихідну допомогу. Компенсаційні виплати при вивільненні зайнятих у першому проекті співробітників склали б 98,0 тис. грн, зайнятих у другому проекті – 55,0 тис. грн.

Визначити економію, яку отримала компанія від залучення персоналу на умовах аутстафінгу.

Розв’язання.

Показник Проект № 1 Проект № 2
Самостійне залучення персоналу 98,0тис. грн. (дано за умовою) 55,0 тис. грн. (дано за умовою)
Залучення персоналу на умовах аутстафінгу 175 грн. * 14 місяців * 35 осіб = 85,75 тис. грн. 175 грн. * 10 місяців * 20 осіб = 35,0 тис. грн.
Економія від залучення на умовах аутстафінгу 98,0 тис.грн. – 85,75 тис. грн. =12,25 тис. грн. 55,0 тис. грн. – 35,0 тис. грн. = 20,0 тис. грн.

Загальна економія становить= 12,25+20,0=32,25 тис.грн

Другий варіант:

1. Витрати на залучення персоналу з використанням аутстафінгу:

14 * 35 * 175 + 10 * 20 * 175 = 88,2+36,0=120,75 тис. грн.

2. Компенсаційні виплати при вивільненні співробітників у випадку залучення їх на постійній основі:

98,0 + 55,0 = 153,0 тис. грн.

3. Економія, яку отримала компанія від залучення персоналу на умовах аутстафінгу:

153,0 – 120,75 = 32,25 тис. грн.

 

Тема 7. Розвиток персоналу

7.1. (НОВА) У товаристві „ТД „Техносила” 10 продавців-консультантів взяли участь у тренінгу з техніки збільшення продажу. Вартість програми навчання у розрахунку на одного працівника становить 1900 грн.

Розрахувати ефект, який принесла програма навчання за два місяці, якщо:

- упродовж першого місяця збільшились обсяги особистого продажу у 10 продавців-консультантів:

 

збільшення обсягу особистого продажу кількість осіб
5%
8%
14%
19%
25%

- упродовж другого місяця із 7 продавців-консультантів, у яких спостерігалося збільшення обсягів особистого продажу у першому місяці, у однієї особи обсяги особистого продажу повернулися до рівня, який мав місце до проходження тренінгу, у 2 осіб – залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання, і у 4 осіб – збільшилися порівняно з попереднім місяцем:

 

Продавці-консуль-танти збільшення обсягу особистого продажу у першому місяці, % обсяги особистого продажу у другому місяці
повернулись до рівня, який мав місце до проходження тренінгу залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання збільшились порівняно з попереднім місяцем  
на 3% на 4% на 8%  
+ - - - -  
+          
+          
+          
- + - - -  
- - + - -  
- - - - +  
- + - - -  
- - - - +  
- - - + -  
                   

 

- кожен відсоток збільшення обсягів особистого продажу дає товариству прибуток у середньому 100 грн.

Розв’язання.

1. Збільшення обсягів особистого продажу у першому місяці:

4 * 5% + 2 * 8% + 2 * 14% + 19% + 25% = 108 %

2. Збільшення обсягів особистого продажу у другому місяці:

8% + (8% + 3%) + (14% + 8%) + 14% + (19% + 8%) + (25% + 4%) = 111%

3. Збільшення обсягів особистого продажу за два місяці:

108% + 111% = 219 %

 

4. Додатковий прибуток, який отримало товариство за два місяці внаслідок збільшення обсягів особистого продажу:

219% * 100 грн. = 21 900 грн.

5. Витрати на навчання:

10прод-конс * 1900 = 19 000 грн.

6. Ефект, який принесла програма навчання за два місяці:

21900 - 19000 = 2900 грн.

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.