Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 8. Управління процесами руху персоналу

8.4. (СТАРА ЗМІНЕНА) Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується такими даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2705 осіб;

б) прийнято на роботу упродовж року за джерелами:

- випускники вищих навчальних закладів – 53 особи;

- переведення з інших організацій – 4 особи;

- за направленням органів працевлаштування – 29 осіб;

- прийняті самою організацією – 249 осіб;

в) звільнилось упродовж року:

- завершення терміну дії трудового договору – 12 осіб;

- у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи;

- за власним бажанням без поважних причин – 233 особи;

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб.

З усіх осіб, що звільнилися – 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2748 осіб.

Розв’язання.

1. Оборот з прийому:

Опр = (прийнято на роботу упродовж року) / (середньооблікова чисельність працівників за рік)

Опр = (53 + 4 + 29 +249) / 2748 = 335 / 2748 = 0,122

2. Оборот за звільненням:

Озв = (звільнилось упродовж року) / (середньооблікова чисельність працівників за рік)

Озв = (12 + 22 + 233 +19) / 2748 = 286 / 2748 = 0,104

3. Показник змінюваності:

Зк = (менша величина з числа прийнятих або звільнених працівників упродовж року) / (середньооблікова чисельність працівників за рік)

Зк = (286 / 2748) * 100 = 10,41

4. Показник плинності кадрів:

П = ((233 + 19) / 2748) * 100 = 9,17 %

5. Показник сталості персоналу:

С = ((2705 – (286-37)) / 2748) * 100 = 86,68 %

 

Тема 12. Мотивація та стимулювання персоналу

12.1. (НОВА) У вересні n р. ТзОВ „Комод” уклало з генеральним директором контракт, у якому передбачено розмір базового посадового окладу на рівні 12 000 грн. Контрактом передбачені також нормативи збільшення (зменшення) посадового окладу залежно від рівня рентабельності: 

збільшення (зменшення) рівня рентабельності у поточному місяці порівняно з попереднім на: збільшення (зменшення) посадового окладу на:
до 5% 2%
5-10% 5%
10-15% 10%
15% і більше 15%

 

Визначити розмір посадового окладу генерального директора у квітні (n+1) р., якщо рівень рентабельності порівняно з попереднім місяцем: у жовтні n р. збільшився на 4,9%; у листопаді n р. збільшився на 8,3 %; у грудні n р. збільшився на 11,5%; у січні (n+1) р. зменшився на 10,7%; у лютому (n+1) р. зменшився на 5,6%; у березні (n+1) р. збільшився на 10,3%.

Розв’язання

1) Розмір посадового окладу генерального директора за жовтень n р. склав:

12 000 грн. * 1,02 = 12 240 грн.

2) За листопад n р.:

12 240 грн. * 1,05 = 12 852 грн.

3) За грудень n р.:

12 852 грн. * 1,1 = 14 137,2 грн.

4) За січень (n+1) р.:

14 137,2 грн. * 0,9 = 12 723,48 грн.

5) За лютий (n+1) р.:

12 723,48 грн. * 0,95 = 12 087,31 грн.

6) За березень (n+1) р.:

12 087,31 грн. * 1,1 = 13 296,04 грн.

 

 

10.2. (НОВА) За звітними даними підприємства за рік встановлено:

− середньооблікова чисельність основних робітників − 195 осіб;

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 390 людино-днів,

у тому числі без відвідування лікаря − 50 людино-днів;

− простої − 25 людино-днів,

у тому числі з причин порушення трудової дисципліни − 10;

− прогули − 20 людино-днів;

− неявки з дозволу адміністрації − 85 людино-днів,

− реалізована продукція підприємства за рік − 5200 тис. грн., чистий прибуток − 680 тис. грн.;

− ефективний фонд робочого часу одного робітника – 212 днів.

Використовуючи наведені дані про виробниче підприємство, визначити недоотримані обсяги реалізованої продукції та прибутку в результаті неявок на роботу,у тому числі в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин.

Розв’язання

1. Величину недоданої реалізованої продукції (робіт, послуг), прибутку в результаті неявок на роботу (∆П) визначають за формулою:

,

де Под – одноденний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), прибутку на одного робітника, грн;

ЛДн – усі неявки робітників на роботу в людино-днях.

Недодана реалізована продукція підприємства за рік у результаті неявок на роботу :

1)

2)

3)

Недоданий чистий прибуток підприємства за рік у результаті неявок на роботу :

1)

2)

2. Втрати обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), прибутку в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин (∆Пн) розраховують за формулою:

,

де Под – одноденний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), прибутку на одного робітника, грн;

ЛДнп – неявки з різних неповажних причин, в людино-днях.

Недодана реалізована продукція підприємства за рік у результаті неявок на роботу з різних неповажних причин:

1)

3)

Недоданий чистий прибуток підприємства за рік у результаті неявок на роботу з різних неповажних причин:

 

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.