Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 11. Оцінювання персоналу

11.1. (СТАРА ЗМІНЕНА) Розрахувати комплексні оцінки співробітників відділу збуту за поданими у таблиці даними, якщо коефіцієнт вагомості показників, які характеризують професійно-кваліфікаційний рівень, дорівнює 0,2; особистісні і ділові якості – 0,32; складність функцій – 0,18; результати праці – 0,3.

Прийняти рішення щодо використання результатів оцінювання при вирішенні різних завдань менеджменту персоналу.

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові Оцінка професійно-кваліфікаційного рівня Оцінка особистісних і ділових якостей Оцінка складності функцій Оцінка результатів праці
Начальник відділу Воронюк М.М. 0,92 1,18 1,00 1,18
Провідний економіст зі збуту Коваленко С.І. 0,83 1,16 0,89 1,15
Економіст зі збуту 1-ї категорії Борисенко Н.В. 0,83 1,15 0,80 1,18
Економіст зі збуту 1-ї категорії Мороз З.К. 0,75 1,18 0,80 1,18
Економіст зі збуту 2-ї категорії Хоменко Н.І. 0,75 1,15 0,68 1,08
Економіст зі збуту 2-ї категорії Козир В.І. 0,75 1,01 0,68 0,93
Економіст зі збуту Момот Л.С. 0,75 1,17 0,57 0,98
Економіст зі збуту Кушко А.М. 0,42 0,90 0,57 0,89

 

Розв’язання.

Зважена оцінка професійно-квал-ного рівня =0,92*0,2= 0,184

Зважена оцінка особних і ділових якостей= 1,18*0,32=0,3776

Зважена оцінка складності функцій= 1,00*0,18= 0,18

Зважена оцінка результатів праці=1,18*0,3=0,354

Загальна оцінка= 0,184+0,3776+0,18+0,354=1,0956

Посада, прізвище, ім’я, по батькові Зважена оцінка професійно-квал-ного рівня Зважена оцінка особних і ділових якостей Зважена оцінка складності функцій Зважена оцінка резуль татів праці   Заг.Оц.
Начальник відділу Воронюк М.М. 0,184 0,3776 0,18 0,354 1,0956
Провідний економіст зі збуту Коваленко С.І. 0,166 0,3712 0,1602 0,345 1,0424
Економіст зі збуту 1-ї категорії Борисенко Н.В. 0,166 0,368 0,144 0,354 1,032
Економіст зі збуту 1-ї категорії Мороз З.К. 0,15 0,3776 0,144 0,354 1,0256
Економіст зі збуту 2-ї категорії Хоменко Н.І. 0,15 0,368 0,1224 0,324 0,9644
Економіст зі збуту 2-ї категорії Козир В.І. 0,15 0,3232 0,1224 0,279 0,8746
Економіст зі збуту Момот Л.С. 0,15 0,3744 0,1026 0,294 0,921
Економіст зі збуту Кушко А.М. 0,084 0,288 0,1026 0,267 0,7416
                       

Рішення:

1. Коваленка С.І. зарахувати до резерву на заповнення вакантних посад керівників.

2. Борисенку Н.В. підвищити категорію за умов роботи на посаді економіста зі збуту 1-ї категорії не менше 2-х років.

Хоменку Н.І. підвищити категорію за умов роботи на посаді економіста зі збуту 2-ї категорії не менше 2-х років.

Момоту Л.С. підвищити категорію за умов роботи на посаді економіста зі збуту 2-ї категорії не менше 1-го року.

3. Рівень освіти Кушка А.М. не відповідає кваліфікаційним вимогам, оскільки оцінка професійно-кваліфікаційного рівня є низькою. Цього працівника можна понизити у посаді (агент торговельний, агент комерційний) і/або направити на навчання. Можливе також звільнення

4. Під час нарахування премій урахувати оцінки результатів праці. Тих працівників, оцінки результатів праці яких не відповідають стандартам, позбавити премій. Це може стосуватися Козира В.І. та Кушка А.М.

 

 

СТАРА Змінена)

І варіант

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія за показниками підвищення продуктивності праці й підвищення прибутковості однієї акції виплачується за кожен відсоток покращення показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 60000 грн. На поточне преміювання заплановано 25% фонду оплати праці за посадовими окладами.

Розв’язання.

1) Заплановано на поточне преміювання (у грн.):

60 000 грн. ∙ 0,25 = 15 000 грн.

2) Заплановано на поточне преміювання за виконання кожного показника:

а) за виконання 1-го показника (підвищення продуктивності праці):

15 000 грн. ∙ 0,5 = 7 500 грн.;

б) за виконання 2-го показника (забезпечення нормативного рівня якості):

15 000 грн. ∙ 0,25 = 3 750 грн.;

в) за виконання 3-го показника (підвищення прибутковості однієї акції):

15 000 грн. ∙ 0,25 = 3 750 грн.

3) Розмір премій у % до посадового окладу:

а) за підвищення продуктивності праці на 1%:

;

б) за забезпечення нормативного рівня якості:

;

в) за підвищення прибутковості однієї акції на 1%:

.

 

ІІ варіант

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія виплачується за умов досягнення планових показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 60000 грн. На поточне преміювання заплановано 25% фонду оплати праці за посадовими окладами.

Розв’язання.

Перш ніж приступити до розв’язання задачі слід прийняти рішення: чи буде премія виплачуватись при поліпшенні показників на 1 % чи лише за умов досягнення планового рівня?

За першого варіанту рішення буде наступним:

1) Заплановано на поточне преміювання (у грн.):

60 000 грн. ∙ 0,25 = 15 000 грн.

2) Заплановано на поточне преміювання за виконання кожного показника:

а) за виконання 1-го показника (підвищення продуктивності праці):

15 000 грн. ∙ 0,5 = 7 500 грн.;

б) за виконання 2-го показника (забезпечення нормативного рівня якості):

15 000 грн. ∙ 0,25 = 3 750 грн.;

в) за виконання 3-го показника (підвищення прибутковості однієї акції):

15 000 грн. ∙ 0,25 = 3 750 грн..

3) Розмір премій у % до посадового окладу:

а) за підвищення продуктивності праці не менше, ніж на 3%:

;

б) за забезпечення нормативного рівня якості:

;

в) за підвищення прибутковості однієї акції не менше, ніж на 5%:

.

12.4. (НОВА) Визначити за системою Скенлона суму, яка підлягає розподілу між співробітниками компанії, якщо запланований і фактичний обсяги реалізованої продукції у звітному році відповідно дорівнюють 2900 тис. ум. од. і 3700 тис. ум. од.; запланований і фактичний фонди оплати праці - відповідно 730 тис. ум. од. і 715 тис. ум. од.

Розв’язання.

1) Запланована частка ФОП в обсязі реалізованої продукції дорівнює:

Кпл = 730 тис.ум.од. / 2900 тис.ум.од. = 0,2517.

2) Фактична частка ФОП в обсязі реалізованої продукції дорівнює:

Кфакт = 715 тис.ум.од. / 3700 тис.ум.од. = 0,1932.

3) Кфакт < Кпл .

4) Сума економії витрат на заробітну плату дорівнює:

S = 3700 тис.ум.од. * 0,2517 – 715 тис.ум.од. = 216,29 тис.ум.од.

5) Отримана економія S розподіляється у співвідношенні 1: 3 між компанією і працівниками (25% залишається у власників компанії, 75% підлягає розподілу між працівниками).

Сума, яка залишається у власника, дорівнює:

216,29 тис.ум.од. * 0,25 = 54,0725 тис.ум.од.

Сума, яка підлягає розподілу між працівниками, дорівнює:

216,29 тис.ум.од. * 0,75 = 162,2175 тис.ум.од.

6) Із суми, що підлягає розподілу між працівниками, 1/5 спрямовується у резервний фонд, решта – розподіляється між працівниками.

Сума, яка спрямовується у резервний фонд, дорівнює:

162,2175 тис.ум.од. / 5 = 32,4435 тис.ум.од. (або 162,2175 тис.ум.од. * 0,2)

Сума, яка фактично розподіляється між працівниками, дорівнює:

162,2175 тис.ум.од. - 32,4435 тис.ум.од. = 129,774 тис.ум.од.

(або 162,2175 тис.ум.од. * 0,8).

 

12.3. (СТАРА) На державному підприємстві „Укртехпрогрес” обрано два критерії для розподілу акцій між співробітниками: середньорічна заробітна плата за останні 10 років і стаж роботи на підприємстві. Заплановано випустити 45200 акцій з номінальною вартістю у 1200 грн. Розподілити акції між співробітниками підприємства за даними, поданими у таблиці.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові працівника Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн. Стаж роботи на підприємстві, років
Ковтуненко А.О. 39091,2
Волошенко А.М. 37268,8
Коваленко М.Д. 35446,4
Романюк В.П. 33743,6
  ін.    
  Сума заробітної плати усіх працівників за відпрацьовані ними роки 1 440 120 000

 

У таблиці подано дані про середньорічну заробітну плату за останні 10 років та стаж роботи на підприємстві лише по восьми працівниках і дані по підприємству. Дані для решти працівників не наводяться.

Розв’язання.

1. Знаходимо заробітну плату працівника за відпрацьовані роки. Для цього перемножуємо його середньорічну заробітну плату за останні 10 років на стаж роботи на підприємстві.

Наприклад, для Ковтуненка А.О:

39091,2 * 13 = 508 185,6

Рахувати по кожному

2. Знаходимо питому вагу заробітної плати працівника за відпрацьовані роки у загальній сумі заробітних плат працівників за відпрацьовані ними роки.

Наприклад, для Ковтуненка А.О:

508185,6,6 / 1440120000 = 0,0003529.

3. Знаходимо кількість акцій, яку отримає працівник (питому вагу заробітної плати працівника за відпрацьовані роки у загальній сумі заробітних плат працівників за відпрацьовані ними роки перемножити на кількість акцій)

Наприклад, для Ковтуненка А.О:

0,000352 * 45200 = 16

4. Знаходимо суму акцій, яку отримає кожен працівник відповідно до їхньої номінальної вартості (кількість акцій, яку отримає працівник, перемножити на номінальну вартість акції).

Наприклад, для Ковтуненка А.О:

16 * 1200 грн. = 19200 грн.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові працівника Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн. Стаж роботи на підприємстві, років ЗП за відпрацьо-вані роки (ст.3* ст.4) Питома вага ЗП за відпрацьо-вані роки у загальній сумі (ст.5/ ∑ (ст.5)) К-ть акцій, яку отримає працівник (ст.6* 43700) Сума акцій відповідно до її номінальної вартості (ст.7* 1500)
Ковтуненко А.О. 39091,2 508 185,6 0,0003529 19 200
Волошенко А.М. 37268,8 633 569,6 0,0004399
Коваленко М.Д. 35446,4 496 249,6 0,0003446
Романюк В.П. 33743,6 641 128,4 0,0004452
  ін. ... ... ... ... ... ...
  Усього по підприємству     1 440 120 000 45 200 54 240 000

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.