Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиявлення основної тенденції розвитку попиту за 2004-2008 рр.

[дані умовні]

Рік Місяць Обсяги попиту ( ), тис.дал.
  Січень 4522,5 -59 -266827,5 7925,9009
  Лютий 5229,6 -57 -298087,2 8051,6133
  Березень 6588,0 -55 -362340,0 8177,3257
  Квітень 8588,0 -53 -455164,0 8303,0381
  Травень 10712,9 -51 -546357,9 8428,7505
Червень 11707,3 -49 -573657,7 8554,4629
  Липень 12192,8 -47 -573061,6 8680,1753
  Серпень 11733,1 -45 -527989,5 8805,8877
  Вересень 9371,8 -43 -402987,4 8931,6001
  Жовтень 7866,4 -41 -322522,4 9057,3125
  Листопад 7318,6 -39 -285425,4 9183,0249
  Грудень 7292,4 -37 -269818,8 9308,7373
  Січень 6917,0 -35 -242095,0 9434,4497
  Лютий 6260,5 -33 -206596,5 9560,1621
  Березень 8268,8 -31 -256332,8 9685,8745
  Квітень 9816,9 -29 -284690,1 9811,5869
  Травень 12211,4 -27 -329707,8 9937,2993
Червень 12013,0 -25 -300325,0 10063,0117
  Липень 16615,1 -23 -382147,3 10188,7241
  Серпень 16365,3 -21 -343671,3 10314,4365
  Вересень 11106,1 -19 -211015,9 10440,1489
  Жовтень 8921,8 -17 -151670,6 10565,8613
  Листопад 6912,4 -15 -103686,0 10691,5737
  Грудень 6858,9 -13 -89165,7 10817,2861
  Січень 6427,2 -11 -70699,2 10942,9985
  Лютий 8084,3 -9 -72758,7 11068,7109
  Березень 10277,5 -7 -71942,5 11194,4233
  Квітень 11887,9 -5 -59439,5 11320,1357
  Травень 14529,5 -3 -43588,5 11445,8481
Червень 15328,6 -1 -15328,6 11571,5605
  Липень 18521,7 18521,7 11697,2729
  Серпень 18492,3 55476,9 11822,9853
  Вересень 11156,3 55781,5 11948,6977
  Жовтень 8715,7 61009,9 12074,4101
  Листопад 8997,3 80975,7 12200,1225
  Грудень 8025,3 88278,3 12325,8349
  Січень 7883,8 102489,4 12451,5473
  Лютий 7417,0 111255,0 12577,2597
  Березень 10500,2 178503,4 12702,9721
  Квітень 13250,0 251750,0 12828,6845
  Травень 18145,9 381063,9 12954,3969
Червень 20129,9 462987,7 13080,1093
  Липень 18760,7 469017,5 13205,8217
  Серпень 17795,1 480467,7 13331,5341
  Вересень 12247,8 355186,2 13457,2465
  Жовтень 11117,6 344645,6 13582,9589
  Листопад 9442,1 311589,3 13708,6713
  Грудень 10144,9 355071,5 13834,3837
  Січень 8379,5 310041,5 13960,0961
  Лютий 8563,3 333968,7 14085,8085
  Березень 12933,4 530269,4 14211,5209
  Квітень 16403,4 705346,2 14337,2333
  Травень 18656,7 839551,5 14462,9457
Червень 18361,3 862981,1 14588,6581
  Липень 20368,4 998051,6 14714,3705
  Серпень 20798,4 1060718,4 14840,0829
  Вересень 15631,8 828485,4 14965,7953
  Жовтень 12229,8 672639,0 15091,5077
  Листопад 11876,4 676954,8 15217,2201
  Грудень 11193,4 660410,6 15342,9325
Всього 698065,0 4524389,0 698065,0020

 На основі розрахованих параметрів а0(11634,4167) та а1 (62,8562) складаємо рівняння тренду (тенденції), яке буде мати вигляд:

(8.5)

Підставляючи в рівняння тренду послідовно значення часових точок (tі), отримаємо вирівняний (теоретичний) ряд динаміки обсягів продажу пива в Україні, який абстрагований від випадкових коливань і характеризується систематичним ростом.

Правильність розрахунків можна перевірити по наступній умові – сума значень емпіричного ряду повинна збігатися із сумою обчислених значень вирівняного ряду. При цьому може виникнути невелика похибка у розрахунках через округлення величин, що обчислюються, тобто:

або (8.6)

В нашому прикладі відхилення між сумою фактичних і теоретичних значень попиту є незначним і складає 0,002 тис.дал, що свідчить про правильність побудови рівняння регресії (2.47).

Для розрахунку впливу сезонної компоненти пропонуємо розрахувати індекси сезонності і графічно зобразити сезонну хвилю. Індекси сезонності розраховуються за формулою:

(8.7)

де – середні місячні рівні попиту на продукцію;

– загальне середнє значення попиту за 2004-2008 рр.

Слід зазначити, що параметр з формули 8.7 відповідає розрахованому раніше коефіцієнту регресії рівняння тренду а0 і дорівнює 11634,4167 тис.дал.

На основі фактичних даних обсягів попиту та коефіцієнту регресії рівняння тренду а0 за допомогою табл. 8.5 розрахуємо індекси сезонності попиту на пиво:

Таблиця 8.5

Розрахунок сезонної хвилі продажу

Місяці Роки Разом
Січень 4522,5 6427,2 7883,8 8379,5 0,5867
Лютий 5229,6 6260,5 8084,3 8563,3 35554,7 0,6112
Березень 8268,8 10277,5 10500,2 12933,4 48567,9 0,8349
Квітень 9816,9 11887,9 16403,4 59946,2 1,0305
Травень 10712,9 12211,4 14529,5 18145,9 18656,7 74256,4 1,2765
Червень 11707,3 15328,6 20129,9 18361,3 77540,1 1,3329
Липень 12192,8 16615,1 18521,7 18760,7 20368,4 86458,7 1,4863
Серпень 11733,1 16365,3 18492,3 17795,1 20798,4 85184,2 1,4643
Вересень 9371,8 11106,1 11156,3 12247,8 15631,8 59513,8 1,0231
Жовтень 7866,4 8921,8 8715,7 11117,6 12229,8 48851,3 0,8398
Листопад 7318,6 6912,4 8997,3 9442,1 11876,4 44546,8 0,7658
Грудень 7292,4 6858,9 8025,3 10144,9 11193,4 43514,9 0,7480
Разом 103123,4 122267,2 140443,6 175395,8 11634,42

 

 
 
Рис. 8.1. Сезонна хвиля попиту, %

 


На основі даних табл. 8.5 і рис. 8.1 можна прийти до висновку про те, що попит на продукцію суттєво знижується в першому і четвертому кварталах і різко зростає в другому і третьому кварталах року, тобто змінюється в залежності від природно-кліматичного фактору.

Сезонний пік продажу припадає на червень, липень та серпень. Максимальний попит спостерігається в липні місяці, середній індекс сезонності в якому становив 148,3%, що на 48,3% більше загального середнього значення попиту за досліджуваний період.

Мінімальне значення попиту спостерігається в січні, середньомісячний індекс сезонності в якому дорівнював 58,67%, що на 41,33% менше середнього значення попиту за 2004-2008 рр.

Наступним етапом розрахунку параметрів моделі є вирівнювання тренду з врахуванням сезонності:

(8.8)

де – згладжені місячні рівні попиту на продукцію.

Результати розрахунку лінійного тренду та його вирівнювання зображено на графіку (рис. 8.2):

 

Рис. 8.2. Результати мультиплікативного трендового моделювання попиту на продукцію

 

Для розрахунку сукупного впливу факторів моделі необхідно розрахувати частки (див.табл. 8.6):

(8.9)
(8.10)
(8.11)

де – коефіцієнт частки коливань за рахунок факторів тренду;

– коефіцієнт частки коливань за рахунок сезонних факторів;

– коефіцієнт частки коливань за рахунок впливу випадкових факторів.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.