Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПризначення та відміна поїздів

Призначення та відміна поїздів здійснюються:

а) пасажирських далекого, місцевого і приміського сполучень, поштово-багажних і вантажно-пасажирських, що прямують у межах двох і більше залізниць, - Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) або його заступником, а в межах однієї залізниці - начальником залізниці. Начальнику залізниці надається право призначати і відміняти приміські поїзди, що курсують у межах залізниці;

б) військових, людських та прискорених вантажних поїздів, що прямують у межах двох або більше залізниць, - відповідно до порядку, встановленого Укрзалізницею, а в межах однієї залізниці - начальником залізниці;

в) відбудовних та пожежних поїздів, снігоочисників, локомотивів без вагонів, спеціального самохідного рухомого складу, господарчих та інших поїздів, не передбачених графіком руху, - поїзним диспетчером (ДНЦ).

Призначення кожного поїзда, не передбаченого графіком руху, оголошується ДНЦ із зазначенням порядку руху поїзда.

Поїзди розподіляються на:

А. Позачергові - відбудовні, пожежні, снігоочисники, локомотиви без вагонів, спеціальний самохідний рухомий склад, призначені для відновлення нормального руху і для гасіння пожежі.

Б. Чергові - в порядку пріоритетності:

1) пасажирські швидкісні;

2) пасажирські швидкі;

3) пасажирські всіх інших найменувань;

4) поштово-багажні, військові, вантажно-пасажирські, людські та прискорені вантажні поїзди;

5) вантажні (наскрізні, дільничні, збірні, вивізні, передавальні), господарчі поїзди і локомотиви без вагонів.

В. Поїзди, що призначаються з особливих вимог, черговість яких встановлюється при призначенні.

Формування поїздів

Поїзди мають формуватися відповідно ПТЕ, графіку руху та плану формування поїздів. Норми ваги й довжини вантажних поїздів за напрямками і за кожною ділянкою визначається графіком руху та планом формування поїздів і мають відповідати типу локомотива, профілю колії на ділянках обертання поїздів та корисній довжині приймально-відправних колій на станціях цих ділянок, а на електрифікованих ділянках - умовам електропостачання.

Порядок формування та пропускання довгосоставних поїздів, великовагових, з'єднаних поїздів, а також вантажних поїздів підвищеної ваги й довжини визначається начальником залізниці відповідно до інструкції Укрзалізниці.

Норми ваги і довжини пасажирських поїздів далекого і місцевого сполучення і порядок розміщення вагонів у них зазначаються в книжках розкладу руху поїздів. Порядок причеплення до пасажирських поїздів вагонів понад норми і прямування довгосоставних пасажирських поїздів встановлюється Укрзалізницею.

Забороняється ставити в поїзди:

1) вагони несправні, що загрожують безпеці руху та стан яких не забезпечує збереження вантажів, що перевозяться;

2) вагони, що завантажені понад їх вантажопідйомність;

3) платформи та піввагони, що завантажені з порушенням технічних умов навантаження та кріплення вантажу на відкритому рухомому складі;

4) вагони, що мають ресори, які прогнулися, що спричиняє перекіс кузова або удари рами і кузова вагона об ходову частину, а також вагони з несправною покрівлею, що створює небезпеку відриву її листів;

5) вагони, що мали сходи з рейок або були в поїзді, який потрапив у катастрофу, до їх огляду та визнання придатними для руху;

6) вагони, що не мають трафарету про виконання встановлених видів ремонту, за винятком вагонів, які прямують за особливими документами (як вантаж на своїх осях);

7) власні вагони підприємств та організацій, що не мають права виходу на колії Укрзалізниці;

8) фітингові платформи, що завантажені великотоннажними контейнерами, у разі відсутності або знаходження в неробочому стані хоча б одного фітингового упора;

9) платформи, транспортери та піввагони з негабаритним вантажем, якщо не буде особливих вказівок про рух цих вагонів;

10) платформи з незакритими бортами, за винятком випадків, передбачених спеціальними інструкціями Укрзалізниці, вагони з незакріпленими бункерами, цистерни, хопери, зерновози, цементовози та подібний рухомий склад з відкритими кришками завантажувально-вивантажувальних верхніх і нижніх пристроїв;

11) піввагони з відчиненими дверима і люками або люками, зачиненими на одну закидку запірного механізму;

12) порожні криті вагони з відчиненими й незамкненими на дверну закидку дверима, з незнятими реквізитами кріплення, що виходять за межі габариту, вагони для перевезення нафтобітуму з неочищеними від бітуму колісними парами по колу катання.

Формування вантажних поїздів здійснюється без добирання вагонів за кількістю осей і вагою. При формуванні великовагових і довгосоставних поїздів легковагові та порожні вагони повинні ставитись в останню третину.

Пасажирські та вантажні вагони, що зайняті людьми, крім службових і з провідниками (командами), які супроводжують вантажі, ставляться у вантажні поїзди однією групою і повинні мати прикриття від локомотива, відкритого рухомого складу з рейками, балками, колодами й іншими подібними вантажами, що можуть зрушитись від різких поштовхів та зупинок, і з хвоста поїзда не менше одного вагона.

Лекція 2.
НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ

Робота із забезпечення безпеки руху поїздів регламентується:

- Положенням про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України від 01. 04. 2011 № 27;

- Заходами щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізничному транспорті від 29. 08. 2011 № 495-Ц;

- Положенням про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України від 16. 10. 2003 № 800;

- Інструкцією про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України від 16. 10. 2003 № 801 тощо.

Загальні положення

Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України (Положення) регламентує основні напрями функціонування системи управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці. Його дія поширюється на всі підприємства та структурні підрозділи Укрзалізниці, вимоги є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту загального користування під час організації та виконання робіт.

Система управління безпекою руху поїздів є цільовою підсистемою загальної системи управління в Укрзалізниці.

Вона забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію організаційних, управлінських та технічних рішень, спрямованих на убезпечення руху поїздів, збереження життя та здоров'я людей, майна, довкілля та виявлення й оцінку чинників, що впливають на рівень безпеки.

Комплексне управління безпекою руху поїздів здійснює Укрзалізниця. Залізниці, підприємства та структурні підрозділи Укрзалізниці на підставі цього Положення розроблюють свої положення про систему управління безпекою руху поїздів.

Управління безпекою руху поїздів здійснюють їх керівники.

Основною метою забезпечення безпеки руху є спроможність транспорту функціонувати в режимі, що забезпечує виконання поїзної та маневрової роботи й унеможливлює чи мінімізує рівень відхилень від нормального експлуатування, які є потенційною або наявною небезпекою, а також здатність змінювати свої параметри у разі виникнення потенційної загрози для унеможливлення її подальшого розвитку.

Безпека на транспорті повинна підтримуватися з додержанням таких принципів:

- забезпечення пріоритетності безпеки руху над господарськими та відомчими інтересами;

- забезпечення належного технічного рівня рухомого складу та технічних засобів об’єктів інфраструктури;

- впровадження технічних засобів і технологій, спрямованих на підвищення рівня забезпечення безпеки руху;

- організація технічного навчання з питань безпеки руху;

- підвищення відповідальності працівників та керівників залізничного транспорту за забезпечення виконання ними вимог безпеки, широке використання заохочення працівників за безаварійну роботу та вжиття заходів з підвищення рівня безпеки руху;

- забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки руху;

- удосконалення системи управління безпекою руху поїздів на транспорті.

З метою організації та координації діяльності, спрямованої на забезпечення безпеки руху, передбачаються:

- організація контролю за приведенням рухомого складу та елементів інфраструктури у відповідність до вимог ПТЕ;

- організація та проведення обстеження технічних засобів і вжиття заходів щодо утримання їх у постійній справності;

- безумовне дотримання вимог чинного законодавства до стану рухомого складу, що подається під навантаження небезпечних та негабаритних вантажів, виконання правил маневрової роботи й організації перевезення цих вантажів;

- здійснення постійного контролю за станом та надійною експлуатацією пристроїв і приладів безпеки руху, ужиття заходів щодо забезпечення надійної їх роботи;

- проведення постійної роботи зі створення та впровадження нових пристроїв, приладів безпеки та систем діагностування;

- здійснення нагляду за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення безпеки руху;

- аналіз діяльності працівників, що здійснюють контроль за технічним станом та якістю робіт;

- упровадження дієвих форм роботи щодо зміцнення дисципліни залізничників, робота яких пов'язана із рухом поїздів, підвищення мотивацій для працівників, відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок порушення безпеки руху;

- організація технічного навчання кадрів і підвищення їх кваліфікації, відпрацювання практичних дій на випадок виникнення нестандартних ситуацій;

- періодична перевірка знань працівників, вимог нормативних документів та нормативно-правових актів та посадових інструкцій;

- забезпечення своєчасного перегляду нормативних документів та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства з безпеки руху;

- проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників;

- здійснення пропаганди безпеки руху;

- централізоване забезпечення наочним матеріалами, спеціальною технічною літературою з питань безпеки руху поїздів;

- співпраця з центральними та іншими органами виконавчої влади з питань запобігання проявам терористичних актів та незаконного втручання в роботу залізничного транспорту.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.