Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаходи щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізничному транспорті

З метою підвищення рівня безпеки руху поїздів встановити обов’язковими до виконання наступні заходи:

1. Постійно забезпечувати підвищення рівня безпеки руху, проводити системну роботу щодо своєчасного виявлення й усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів.

2. Упроваджувати дієві форми роботи щодо зміцнення трудової та технологічної дисципліни залізничників, ужиття заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і спеціалістів за безпеку руху, а працівників – за дотримання вимог інструкцій на робочих місцях та інструкцій за видами виконуваних робіт.

3. Систематично організовувати та проводити обстеження рухомого складу, технічних засобів залізничного транспорту, пристроїв та споруд колійного господарства, сигналізації і зв'язку, електропостачання, вживати заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ.

4. Упроваджувати технічні засоби, направлені на підвищення стану безпеки руху, покращення діагностики рухомого складу й інфраструктури та технології виконання ремонтних робіт.

5. Особливу увагу приділяти постійному підвищенню рівня технічних знань працівників галузі, забезпечуючи при цьому:

- щорічне розроблення та направлення структурним підрозділам типових тематичних планів і програм, рекомендацій з питань планування та проведення навчання, підбору та визначення відповідальних за організацію навчання, застосування технічних та наочних засобів навчання, а також розроблення робочих навчально-тематичних планів і програм з урахуванням діючих та нововведених нормативних та розпорядчих документів Укрзалізниці;

- впровадження сучасних форм і засобів технічного навчання;

- обладнання вагонів-тренажерів для проведення практичних занять з працівниками господарства перевезень;

- організацію вивчення та поширення передового досвіду структурних підрозділів та окремих залізничників, що працюють без порушень безпеки руху;

- контроль якості стану навчально-матеріальної бази для проведення технічного та професійного навчання й організацію проведення навчань, підвищення кваліфікації кадрів на базі вищих навчальних закладів I…IV рівнів акредитації;

- якісне і своєчасне проведення та вдосконалення інструктажів з безпеки руху, індивідуальних співбесід, перевірки знань працівників, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху;

- своєчасний перегляд інструкцій, технологічних процесів (карт) та інших регламентуючих документів та приведення їх у відповідність до вимог чинних нормативних актів з безпеки руху.

6. Начальникам головних управлінь і управлінь Укрзалізниці, начальникам залізниць, дирекцій залізничних перевезень, відокремлених підрозділів та станцій особливу увагу приділяти безпеці руху поїздів, для чого забезпечити дотримання регламенту переговорів причетними працівниками залізниць під час виконання ними своїх посадових обов’язків, особливо у разі виникнення нестандартних ситуацій.

7. Начальнику Головного управління перевезень, начальникам залізниць, дирекцій залізничних перевезень, станцій:

- на основі аналізу стану безпеки руху розробляти й здійснювати комплекс організаційно-технічних заходів щодо попередження порушень безпеки руху і, у першу чергу, підвищувати рівень трудової та технологічної дисципліни працівників, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів, маневровою роботою та операціями з обслуговування поїздів, забезпечувати усунення всіх недоліків, які виявляються у процесі технічних ревізій, контрольних перевірок та під час проведення іншої профілактичної роботи;

- здійснювати контроль за поїзним станом на залізницях і міжзалізничних стикових станціях, своєчасним виведенням готових поїздів з основних залізничних вузлів України, направленням рухомого складу відповідно до планових завдань перевезень, виконанням графіка руху поїздів;

- здійснювати заходи щодо раціонального використання локомотивного парку, надавати пропозиції щодо ділянок обертання локомотивів і локомотивних бригад, дотримання режиму роботи локомотивних бригад.

- забезпечувати розроблення заходів стосовно розвитку і запровадження обчислювальної техніки в господарстві перевезень, організацію підготовки і введення в експлуатацію автоматизованих систем оперативного управління процесом перевезень і автоматизованих систем управління на сортувальних станціях, автоматизованих робочих місць працівників господарства перевезень.

- забезпечувати в установленому порядку надання «вікон» для виконання робіт з ремонту об`єктів інфраструктури залізниць;

- надавати погодження технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів згідно з вимогами чинних нормативних документів.

8. Начальнику Головного комерційного управління спільно з причетними управліннями Укрзалізниці, ДП «Ліски», начальникам залізниць, начальникам дирекцій залізничних перевезень:

- забезпечити регулярний перегляд чинних правил і умов перевезення вантажів, розробку типових технологічних процесів роботи під'їзних колій і станцій примикання, товарних контор, пунктів комерційного огляду, контор передачі на прикордонних станціях, механізованих дистанцій вантажно-розвантажувальних робіт та інших підрозділів комерційних служб залізниць;

- вжити заходів щодо забезпечення виконання вантажовідправниками та вантажоодержувачами чинних нормативних документів стосовно перевезення вантажів;

- організовувати розроблення та впровадження нормативного та методологічного забезпечення, єдиної організаційно-функціональної структури, технологічного і технічного забезпечення транспортного обслуговування із застосуванням принципів транспортної логістики, здійснення заходів щодо їх упровадження та вдосконалення;

- перевіряти креслення і розрахунки щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах, умови перевезення яких не передбачені Правилами перевезень вантажів та Технічними умовами розміщення та кріплення вантажів;

- здійснювати впровадження двоплатформенних тензометричних статичних вагонних ваг та систем відеоспостереження на станціях масового навантаження вагонів, вантажів на відкритому рухомому складі, припортових та на яких установлено динамічні вагонні ваги;

- організувати проведення модернізації вагоперевірних вагонів, розглядати питання виготовлення нових вагоперевірних вагонів та обладнання до них;

- організовувати проведення фахової підготовки та навчання з питань перевезення небезпечних вантажів керівників, відповідальних за проведення технічного навчання з питань перевезення небезпечних вантажів.

9. Профілактична робота посадових осіб щодо забезпечення безпеки руху повинна проводитися відповідно до річних (квартальних) планів роботи.

10. Періодичність здійснення планових заходів (ревізії) господарств із питань безпеки руху поїздів здійснюють у такому порядку:

- залізниць – один раз на рік Головним управлінням безпеки руху та екології;

- підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці – один раз на півтора року Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці;

- служб залізниць – один раз на рік ревізорським апаратом з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці;

- структурних підрозділів залізниць – один раз на рік ревізорським апаратом безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці за участю ревізорського апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці;

- дирекцій залізничних перевезень – один раз на рік апаратом з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці за участю ревізорського апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці;

- станцій позакласних та першого класу – один раз на рік апаратами з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниць залізниць за участю дорожніх ревізорів апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці;

- станцій, роз’їздів віднесених до другого…п’ятого класів вибірково під час проведення планових заходів (ревізії) дирекцій залізничних перевезень, але не менше 10% від загальної кількості – один раз на рік апаратом з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці за участю ревізорського апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, та один раз на рік ревізором руху (спеціалістом) відділу перевезень (станцій).

Лекція 3.
ТРАНСПОРТНІ ПОДІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.