Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДії працівників, які беруть участь у службовому розслідуванні транспортних подій

Передача інформації про транспортні події і наступні дії працівників, які беруть участь в організації їх службового розслідування, здійснюються у відповідності з Інструкцією про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в Державній адміністрації залізничного транспорту України з питань надзвичайних подій та взаємодії з Міністерством транспорту України й іншими центральними органами виконавчої влади, наказом Укрзалізниці «Про оперативний штаб з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій», а також Інструкцією з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України.

Про випадки транспортних подій зі значною перервою руху поїздів, загибеллю чи травмуванням пасажирів або втратою вантажу начальник залізниці доповідає генеральному директору Укрзалізниці негайно.

Про загибель і травмування пасажирів при транспортних подіях начальник залізниці, дирекції залізничних перевезень сповіщає Головне пасажирське управління Укрзалізниці.

Про транспортні події заступник начальника залізниці - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту в установленому порядку доповідає в Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.

Не пізніше як через 24 години з моменту катастрофи або аварії начальник дирекції залізничних перевезень, головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та прокурор спільно повідомляють телеграмою про обставини катастрофи або аварії Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці, начальника залізниці, органи прокуратури України.

Порядок оформлення результатів службового розслідування

Після з'ясування причин катастрофи, аварії або серйозного інциденту, визначення винних працівників і встановлення ступеня пошкодження колії, споруд, пристроїв і рухомого складу, але не пізніше як через 48 годин з моменту випадку, начальником дирекції залізничних перевезень складається акт службового розслідування форми РБУ-1 у восьми примірниках. Зазначений акт затверджується начальником залізниці або керівником відповідного об'єднання чи підприємства, що підпорядковані Укрзалізниці. На підставі цього акта в апараті Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці складається у трьох примірниках облікова картка форми РБУ-6, один примірник якої зберігається в апараті Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, другий - надсилається до Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці для контролю та надання остаточного технічного висновку щодо класифікації випадку, а третій (після надання остаточного технічного висновку) - до відповідного головного управління Укрзалізниці, у господарстві якого сталася катастрофа, аварія або серйозний інцидент.

Начальник дирекції залізничних перевезень і начальник залізниці відповідно у 9-денний і 12-денний термін після катастрофи або аварії, а також у 7 та 10-денний термін після серйозного інциденту повинні розробити заходи щодо попередження та недопущення подібних випадків і оформити матеріали службового розслідування.

Матеріали розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів, незалежно від наслідків, готуються до розгляду відповідною службою залізниці і розглядаються начальником залізниці з викликом причетних працівників. Своєчасність розслідування і повноту матеріалів контролює головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.

Порядок оформлення матеріалів службового розслідування катастрофи, аварії або серйозного інциденту на залізниці і подальшої роботи з ними у відповідних головних управліннях Укрзалізниці визначається Головним управлінням безпеки руху та екології.

Матеріали та висновки комісії з розслідування катастрофи розглядаються за участю причетних осіб, узгоджуються Головним управлінням безпеки руху та екології та затверджуються Генеральним директором Укрзалізниці чи його Першим заступником.

Матеріали та висновки комісії з розслідування аварій розглядаються за участю причетних осіб, узгоджуються Головним управлінням безпеки руху та екології та затверджуються Першим заступником Генерального директора Укрзалізниці чи заступниками Генерального директора, які відповідають за відповідні господарства.

При розслідуванні інцидентів та порушень у поїзній і маневровій роботі особи, що проводили розслідування, не пізніше 48 годин з моменту їх скоєння складають акт форми РБУ-3 у трьох примірниках за підписом членів комісії, які проводили службове розслідування.

Один примірник цього акта повинен знаходитись у начальника структурного підрозділу, працівники якого допустили інцидент чи порушення, другий - передається в апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, третій - зберігається у відповідній службі управління залізниці.

При розслідуванні транспортних подій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, додатково складається акт форми БНВ-1, який зберігається в комерційній службі залізниці, де транспортна подія сталася, а у разі необхідності – додатковий примірник акта, який надсилається залізниці навантаження.

Матеріали службового розслідування інцидентів та порушень готує структурний підрозділ, своєчасність розслідування і повноту матеріалів розслідування контролює відповідна служба залізниці і головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці.

Матеріали службового розслідування зберігаються:

1) про катастрофи та аварії - у Головному управлінні безпеки руху та екології і у відповідному головному управлінні Укрзалізниці, в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, у відповідній службі, в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та відповідному структурному підрозділі залізниці;

2) про інциденти та порушення - у структурному підрозділі, апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та у відповідній службі управління залізниці.

Лекція 4.
ІНСТРУКЦІЯ З СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Призначення та зміст

Інструкція з сигналізації на залізницях України (ІСИ) визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.

ІСИ включає наступні розділи та пункти:

І. Сфера застосування.

ІІ. Нормативні посилання.

ІІІ. Терміни та визначення понять.

IV. Сигнали (4.1. Видимі сигнали. 4.2. Звукові сигнали)

V. Світлофори (5.1. Вхідні світлофори. 5.2. Запрошувальний сигнал. 5.3. Вихідні світлофори. 5.4. Маршрутні світлофори. 5.5. Прохідні світлофори. 5.6. Умовно-дозволяючий сигнал світлофора. 5.7. Світлофори прикриття і загороджувальні. 5.8. Попереджувальні і повторювальні світлофори. 5.9. Локомотивні світлофори. 5.10. Позначення недіючих світлофорів).

VІ. Сигнали огородження (6.1. Постійні сигнали. 6.2. Тимчасові сигнали. 6.3. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робітна перегонах. 6.4. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях. 6.5. Огородження рухомого складу на станційних коліях. 6.6. Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні).

VІІ. Ручні сигнали

VІІІ. Сигнальні покажчики та знаки (8.1. Маршрутні покажчики. 8.2. Стрілочні покажчики. 8.3. Покажчики колійного загородження. 8.4. Покажчики гідравлічних колонок. 8.5. Покажчики перегріву букс. 8.6. Покажчики межі блок-ділянок. 8.7. Покажчики «опусти струмоприймача». 8.8. Постійні сигнальні знаки. 8.9. Тимчасові сигнальні знаки).

IX. Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи

X. Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць

XІ. Звукові сигнали

XІІ. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики

Сигнали

Сигнали призначені для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи. За способом сприйняття вони поділяються на видимі та звукові.

Видимі сигнали

Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і кількістю сигнальних показань. Для їх подання служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

За часом їх застосування вони бувають:

1) денні, що подаються у світлий час доби – диски, щити, прапорці та сигнальні покажчики;

2) нічні, що подаються у темний час доби – вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках (Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше 1000м, сигналів зменшення швидкості – менше 400м, маневрових – менше 200м);

3) цілодобові, що подаються однаково у світлий і темний час доби –вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, постійні та тимчасові знаки «Зменшення швидкості», червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста вантажного поїзда, сигнальні покажчики та знаки (у тунелях застосовуються тільки нічні або цілодобові сигнали).

Звукові сигнали

Вони подаються сполученням звуків різної тривалості та кількості. Значення їх удень і вночі однакове.

Для їх подання використовуються свистки локомотивів, моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки та петарди. Вибух петарди вимагає негайної зупинки.

Світлофори

Світлофори за призначенням бувають:

1) вхідні –дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

2) вихідні – дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

3) маршрутні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

4) прохідні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки на іншу;

5) прикриття – для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, трамвайними коліями і тролейбусними лініями, розвідних мостів і ділянок, які проходять з провідником;

6) загороджувальні – вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах з черговим працівником, великих штучних спорудах і обвальних місцях, а також у разі огородження рухомого складу для огляду і ремонту вагонів на станційних коліях;

7) попереджувальні – попереджують про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального та прикриття);

8) повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

9) локомотивні – для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попередження про показання світлофора, до якого наближається поїзд;

10) маневрові –дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

11) гіркові –дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.

Світлофори поділяються на такі, що нормально горять і нормально не горять.

На ділянках з автоблокуванням умовно-дозволяючий сигнал подається щитом з світловідбивним знаком прозоро-білого кольору у вигляді літери «Т», дозволяє вантажному поїзду проходження світлофора з червоним вогнем зі швидкістю не більше 20 км/год з особливою пильністю та готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху. Щит встановлюється на щоглі прохідного світлофора (покажчику межі блок-ділянок), розміщеного на затяжному підйомі.

Світлофори повинні позначатися буквами або цифрами. На кожному перегоні прохідні світлофори автоматичного блокування нумеруються, починаючи від вхідного світлофора, при цьому світлофори непарного напрямку позначаються непарними числами (1, 3, 5...), а світлофори парного напрямку – парними (2, 4, 6...).

При обладнанні двоколійних дільниць двостороннім АБ до номера прохідного світлофора, встановленого для неправильного напрямку руху, додається римська цифра, яка означає номер колії.

Станційним світлофорам присвоюється літери «Н» або «Ч» в залежності від напрямку руху. На вихідних світлофорах додатково цифрою вказується номер колії, до якої відноситься світлофор, а на додаткових вхідних до основної літери додається літера «Д».

У позначеннях маршрутних світлофорів до літери «Н» («Ч») додається літера «М», до яких можуть додаватися цифри для позначення номеру колії.

Маневровим світлофорам привласнюється літера «М» з парним порядковим номером у парній горловині станції та з непарним – у непарній горловині.

Світлофорам прикриття привласнюються літери «НП» або «ЧП».

Загороджувальні світлофори позначаються літерою «З» та цифрою від 1 до 4, а попереджувальні до них літерою «П».

Загороджувальні світлофори, що використовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях, позначаються літерами «НЗ» або «ЧЗ» та цифрами, які вказують номер колії.

Попереджувальні та повторювальні світлофори позначаються літерою «П» та літером основного світлофора.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.