Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМаневри на сортувальних гірках і витяжних коліях

На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування вагонів, маневри мають проводитись відповідно до Інструкцій, затверджених начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), в яких відображується також порядок користування пристроями автоматизації процесу розформування составів. Інструкції є додатком до ТРА.

Вагони з вибуховими матеріалами, які не мають у перевізних документах штемпелю «З гірки не спускати», можна розпускати з сортувальних гірок і проводити з ними маневри поштовхами. Швидкість співудару цих вагонів при зчепленні з іншими вагонами повинна не перевищувати 5 км/год.

Забороняється виконувати маневри поштовхами таозпускати з гірки:

1) вагони, що зайняті людьми, крім вагонів з провідниками (командами), які супроводжують вантажі;

2) вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у Правилах перевезень вантажів, Правилах перевезень небезпечних вантажів і Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам;

3) платформи та піввагони, що завантажені вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів і вантажами з верхньою негабаритністю 3-го ступеня і понаднегабаритними, а також завантажені транспортери;

4) локомотиви в недіючому стані, моторвагонний рухомий склад, состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани на залізничному ходу;

5) вагони та спеціальний рухомий склад, що мають трафарет «З гірки не спускати»;

6) вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху.

Зазначений рухомий склад може прямувати через сортувальну гірку тільки з маневровим локомотивом.

Забороняється пропускати через сортувальні гірки: завантажені та порожні транспортери, що мають 12 і більше осей; завантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) за наявності в зчепі однієї чи двох проміжних платформ, а також рухомий склад, що має трафарет «Через гірку не пропускати».

Якщо в перевізних документах на вагони є штемпель «Не спускати з гірки» або на вагонах і спеціальному рухомому складі є трафарет «З гірки не спускати», то маневри з ними проводяться тільки осаджуванням або «зйомом» локомотивом зі сторони підгіркового парку. Швидкість з’єднання таких вагонів і спеціального рухомого складу при їх зчепленні з іншими вагонами або локомотивом не повинна перевищувати 3 км/год. Пропускання їх через сортувальну гірку проводиться тільки з локомотивом.

Під час гальмування вагонів на станційних коліях забороняється встановлювати гальмові башмаки:

1) безпосередньо перед рейковим стиком (1 м і менше) і на рейковому стику (якщо він не зварений);

2) перед хрестовиною стрілочного переводу;

3) на рамну рейку стрілочного переводу, до якого прилягає вістряк;

4) на зовнішню рейку кривої.

Маневри на витяжних коліях проводяться, як правило, поштовхами – серійними чи по одному.

Маневри на головних і приймально-відправних коліях

Маневри на головних коліях або з перетинанням їх, а також з виходом за вихідні стрілки можуть допускатися у кожному випадку тільки з дозволу ДСП за умови закритих відповідних вхідних світлофорів, що відгороджують вхід на колії та стрілки, на яких виконуються маневри.

У приймально-відправних парках станції маневри можуть проводитися тільки на тих коліях (стрілках), які будуть вказані ДСП під час видачі завдання складачеві поїздів на маневрову роботу.

Забороняються маневри з виходом состава за межі станції на перегін на одноколійних і на неправильній колії на двоколійних ділянках без наказу ДНЦ і усної згоди ДСП сусідньої станції та без встановленого дозволу, що видається машиністу. Маневри з виходом состава за межу станції правильною колією на двоколійних ділянках дозволяється за згодою ДНЦ за усним дозволом ДСП.

Дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійному перегоні є:

1) при АБ – ключ-жезл, що видається машиністу маневрового локомотива після відкриття відповідного вихідного світлофора;

2) при НАБ – ключ-жезл даного перегону, а у разі його відсутності – колійна записка;

3) при ЕЖС – жезл або ключ-жезл даного перегону;

4) при телефонному зв’язку – колійна записка.

В усіх випадках виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійний перегін з видачею машиністу колійної записки може здійснюватися тільки з дозволу ДНЦ, що передається водночас на обидві станції, що обмежують перегін, без закриття основних засобів сигналізації та зв’язку.

При двосторонньому АБ після переключення блок-системи на відповідний напрямок руху виїзд маневрового состава за межу станції неправильною колією може проводитися за правилами, передбаченими для одноколійних перегонів.

Забороняється, як правило, займати приймально-відправні колії окремими вагонами або групами вагонів. Тимчасове заняття таких колій рухомим складом під час проведення маневрів може бути допущене тільки з дозволу ДСП.

Забороняється займати уловлюючі тупики будь-яким рухомим складом, а запобіжні тупики – пасажирськими та вантажними вагонами, зайнятими людьми, вантажними вагонами з небезпечними вантажами.

Маневрова робота у районах, що не обслуговуються черговими стрілочних постів

За необхідності заїзду маневрового локомотива на колії вантажних районів, вугільних складів, вагонних або локомотивних депо тощо ДСП або складач поїздів повинен попередньо узгодити з керівником робіт у даному районі можливість подавання або виведення вагонів.

Порядок узгодження встановлюється у ТРА станції.

Складач поїздів перед заїздом маневрового состава на колії даних районів зобов’язаний особливо уважно перевірити положення колій і стрілок та переконуватися у відсутності перешкод для руху.

Переведення стрілок у таких районах здійснюється складачем поїздів або іншим працівником, вказаним у ТРА станції.

Забороняється виїзд на станційні колії маневрових локомотивів або составів з районів, що не обслуговуються черговими стрілочних постів, без дозволу ДСП.

Порядок виїзду маневрових локомотивів з таких районів установлюється в ТРА станції.

Лекція 9.
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ У ПОЇЗДИ ВАГОНІВ З ВАНТАЖАМИ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ОБЕРЕЖНОСТІ, ТА СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. НОРМИ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

Загальні положення

Вагони (цистерни) з вантажами, що вимагають особливої обережності при постановці в поїзди, в деяких випадках повинні мати прикриття від локомотивів, від вагонів з людьми та між собою. Відомості про умови перевезення вантажів, що вимагають особливої обережності, їх перелік і встановлені норми прикриття наведено в Правилах перевезення небезпечних вантажів й інших нормативних документах.

Дані, що характеризують основні властивості такого вантажу, а також необхідні норми прикриття вказуються вантажовідправником у перевізному документі.

Одиночні вагони зі справними ходовими частинами, непридатні для прямування у составі поїзда, мають пересилатися до пунктів ремонту тільки окремими локомотивами після складання вагонними депо або промивально-пропарювальними станціями встановлених пересильних документів.

Дозволяється курсування на коліях загального користування спеціального власного рухомого складу при дотримання наступних умов:

1) вагонів для перевезення агломерату і окатишів на візках ЦНИИ-Х3 зі швидкістю не більшою за 80 км/год;

2) хопер-дозаторів замкнутими маршрутами з вагоном для обслуговуючого персоналу. Порожні та завантажені маршрути, які курсують составами, меншими норми за довжиною та масою поїзда, встановленої графіком руху поїздів, дозволяється доповнювати іншим рухомим складом, крім думпкарів (за виключенням типів 6ВС-60, 7ВС-60 і ВС-66). При цьому для маршрутів із хопер-дозаторів ЦНИИ-2 і ЦНИИИ-3 сумарна маса навантаженого состава не повинна перевищувати 2600 тонн;

3) спеціальних вагонів-цистерн для перевезення стиснутих і скраплених газів й інших небезпечних вантажів за наявності встановлених трафаретів і знаків небезпеки, терміну випробування котла та технології розпуску з гірок;

4) вагонів-думпкарів типу 6ВС-60, 7ВС-60 і ВС-66 зі швидкостями, встановленими для вантажних поїздів, повносоставними маршрутами та збільшеними групами з поповненням як у порожньому, так і в завантаженому стані будь-яким рухомим складом до встановленої довжини та маси поїзда відповідно до плану формування.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.