Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома

1. Цей метал був виділений із галунів у складі чистого оксиду, згодом названим глиноземом. За своєю вартістю він наближався до золота і використовувався лише для виготовлення ювелірних прикрас. А через століття він став одним з найпоширеніших і найважливіших промислових матеріалів. Великому всесвітньо відомому хіміку Д.І. Менделєєву під час перебування у Лондоні в 1889 році на відзнаку його заслуг перед наукою було піднесено особливо цінний подарунок – терези, виготовлені із золота і цього металу. Після відкриття дешевого способу добування і завдяки його найважливішим властивостям – легкості, ковкості, стійкості до корозії – його широко стали впроваджувати в техніку. Це метал, що використовують в літакобудуванні. Назвіть цей металічний елемент, якщо будова ЗЕРА …3s23p1 і охарактеризуйте його за поданим планом.

2. До нас дійшла давня легенда. Один багатий східний володар захотів стати ще багатшим, отримавши з алмазів менших розмірів один величезний алмаз. Він вирішив переплавити їх, як це робили з золотом чи сріблом. І як не вмовляв його придворний мудрець, наказав внести в розжарену піч тигель з алмазами. А коли через певний час дістали тигель з печі, він був порожній. «Де мої алмази?» - закричав оскаженілий володар. Повернути назад їх було неможливо.

Який елемент утворює просту речовину алмаз, якщо протонне число його дорівнює 6. Охарактеризуйте цей елемент за поданим планом.

 

Хімічна вікторина

1. Як було відкрито благородні гази?

2. Які елементи одержали назву на честь частин світу?

3. Які елементи названі на честь учених?

5. Які елементи одержали назву на честь різних країн світу?

6. Які елементи названі на честь небесних тіл?7. Хто і коли відкрив передбачені Д. Менделєєвим екаалюміній, екабор; екасиліцій?

8. Який елемент Д. Менделєєв передбачив і вказав спосіб його відкриття?

9. Назвіть вісім елементів, існування яких передбачив Д. Менделєєв.

Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин

1. Вкажіть елемент, у якого найменший радіус атома:

a)N; б)Р; в) As; г) Sb.

2. Вкажіть ряд, у якому неметалічна активність елементів послаблюється:

a) Si, С, Ge; б) Si, Ge, Sn; в) Pb, Sn, Ge; г) Si, C, Sn.

3. Вкажіть елемент, який виявляє металічні властивості:

а) Cl ; б)F; в) О; г) Na.

4. У якій групі атоми елементів найбільше подібні за електронною будовою:

а) Сl, Мn, Мо; б) Mg, Са, Ва; в) Li, Са, Аl; г) N, F, О.

5. У якій групі атоми елементів найменше подібні за електронною будовою:

а) Ва, Ra, Mg; б) Аr, Cu, Rb; в) F, Br, І; г) Хe, Аr, Не.

6. Укажіть елемент 4 періоду, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні є октет електронів.

а) Кальцій; б) Галій; в) Криптон; г) Бром.

7. Розташуйте ряд елементів у порядку зростання їх неметалічних властивостей:

а) Флуор; б) Йод; в)Хлор; г) Астат.

8. Розташуйте ряд елементів у порядку зменшення їх металічних властивостей:

а) Калій; б) Натрій; в)Літій; г) Цезій.

9. Вкажіть, яка з наведених характеристик елементів не змінюється у межах одного періоду періодичної системи елементів:

а) неметалічні властивості;

б) металічні властивості;

в) число енергетичних рівнів;

г) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

10. Знайдіть спільні ознаки для елементів з протонними числами:

І) 17 і 18; ІІ) 3 і 11; ІІІ) 11 і 19

а) кількість електронів;

б) кількість нейтронів;

в) кількість енергетичних рівнів;

г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні?

11. В елементів однієї групи і підгрупи незмінним залишається:

а) радіус атома,

б) число енергетичних рівнів в атомі,

в) будова зовнішнього енергетичного рівня атома.

12. Яка з наведених характеристик атомів хімічних елементів не змінюється в періодах:

а) будова зовнішнього енергетичного рівня;

б) радіуси атомів;

в) число енергетичних рівнів в атомі?

13. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають незбудженому стану атомів елементів, а які - збудженому? Назвіть елементи.

а) 1s22s22p2 ; б) 1s22s12p3 ; в) 1s22s22p3 .

14. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають незбудженому стану атомів елементів, які - збудженому? Назвіть елементи.

а) 1s22s22p3 ; б) 1s22s22p5 ; в)1s22s12p1 .

 

Періодична система і хімічні властивості сполук

1. Які хімічні властивості виявляють оксид і гідроксид елемента з порядковим номером 11:

а) основні ; б) кислотні; в) амфотерні.

2. Які хімічні властивості виявляють вищий оксид та гідроксид елемента з порядковим номером 17:

а) основні; б) кислотні; в) амфотерні.

3. Укажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RО2:

а) 14 і 16; б) 13 і 14; в) 14 і 32.

4. Укажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RO3:

а) 15 і 16; б) 16 і 24; в) 16 і 17.

5. Вкажіть порядкові номери хімічних елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу Н23:

а) 6 і 16; б) 14 і 16; в) 14 і 22.

6. Вкажіть набір порядкових номерів хімічних елементів, вищі оксиди яких є кислотними:

а) 12 і 14; б) 15 і 24; в) 11 і 19.

7. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду 108.

8. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, відносна молекулярна маса кислоти, яка відповідає вищому оксиду, дорівнює 98.

9. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в І групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 62.

10. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, відносна молекулярна маса кислоти, яка відповідає вищому оксиду, дорівнює 145.

11. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки дорівнює 32.

12. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 34.

13. Вищий оксид елементу має формулу ЕО2. Масова частка Оксигену у ньому - 53,3%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду та його леткої сполуки з Гідрогеном.

14. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О3. Масова частка Оксигену в ньому - 68,57%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду.

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ.

Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів

1. Серед запропонованого переліку виберіть елемент, який має найбільше значення електронегативності:

а) Mg, P, Cl, Na, Si;

б) As, P, Sb, Bi, N;

в) Ca, Be, Sr, Mg, Ba;

г) Br, I, Cl, F, As;

д) Са, As, K, Br, Se.

2. Зобразіть електроні формули атомів елементів і вкажіть, який з них має більше значення електронегативності . Поясніть свій вибір.

а) Мg і S;

б) O і Li;

в) B і Al;

г) N і P;

д) Al і Cl.

3. У наведених нижче формулах підкресліть символ найбільш електронегативного елемента:

а) КCl, Na2O, HI;

б) H2S, AlBr3, NH3;

в) ZnO, H2O, PCl3;

г) Al2S3, PH3, CO2;

д) CuS, CCl4, OF2.

4. Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 2 періоду і найбільш електронегативним елементом VІ групи головної підгрупи.

5. Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 3 періоду і найбільш електронегативним елементом 3 періоду.

6. Складіть формулу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 4 періоду і найбільш електронегативним елементом 2 періоду. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.

7. Складіть формулу сполуки, утвореної найбільш електронегативними елементами ІV групи головної підгрупи та VІ групи головної підгрупи. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.