Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Будова атома. Класифікація хімічних елементів

1. Серед переліку елементів випишіть символи лужних елементів; знайдіть відносну атомну масу кожного з них і у відповіді вкажіть суму відносних атомних мас цих лужних елементів: Fe, Cu, Na, Li, Ca, K, S, Rb, Cl, Cs, Fr ?

2. У переліку символів елементів Ca, F, Ba, Cl, O, I, He, Br більше

а) інертних елементів; б) галогенів; в) лужноземельних металів?

3. Яку валентність виявляють лужні метали у сполуках з іншими елементами:

а) I ; б) II ; в) III ; г) IV.

4. Укажіть групу споріднених за властивостями елементів, що утворюють прості речовини, які не взаємодіють з воднем і металами:

а) лужні елементи; б) галогени;

в) інертні елементи; г) лужноземельні елементи.

5. Вкажіть формули продуктів взаємодії лужного металу з галогеном :

K2O, LiCl, CaBr2, MgCl2, NaF, Na3N, KBr, CsI.

6. Укажіть назву групи подібних елементів, молекули яких є двохатомними:

а) інертні елементи; б) лужні елементи;

в) лужноземельні елементи; г) галогени.

7. Серед переліку символів виберіть ті, що належать інертним елементам, і з них складіть ряд у порядку зменшення їх атомних мас:

Al, Fe, Ar, Cl, Ne, Br, He, Ag, Mn, Rn.

8. Лужний елемент утворює оксид з відносною формульною масою 186.

Визначте відносну атомну масу цього елемента.

9. Галоген утворює оксид, у якому виявляє валентність V. Відносна молекулярна маса цього оксиду у 120 разів більша за молекулярну масу водню. Знайдіть відносну атомну масу галогену.

10. Галоген утворює оксид, у якому виявляє валентність VII. Встановіть відносну атомну масу галогену, якщо відносна молекулярна маса оксиду у 45,75 разів більша, ніж відносна атомна маса найлегшого інертного елемента.

11. Урівняйте коефіцієнти в рівняннях реакцій і знайдіть суму коефіцієнтів у кожному з них: А) Na2O + H2O → NaOH

Б) KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2OВ) Cl2O7 + NaOH → NaClO4 + H2O

Г) CaO + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Д) Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O.

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

1. Порядкові номери хімічних елементів А, Б і В відповідно n, n + 2 , n + 4. Для кожного випадку знайдіть невідомі елементи.

А. Якщо хімічний елемент А – найлегший галоген, то яким хімічним елементом буде Б?

Б. Якщо хімічний елемент Б – найпоширеніший у природі елемент, то якими хімічними елементами будуть А і В ? Чи можуть А, Б, В у вигляді простих речовин за звичайних умов бути газами ?

В. Елемент А утворює просту речовину, яка здатна намагнічуватись. Якщо хімічні елементи А і Б входять до одної групи, то яким буде елемент В ?

2. Встановіть відповідність між формулою леткої сполуки елемента R з Гідрогеном та формулою його вищого оксиду:

А. RH4 1. R2O5

Б. RH3 2. RO3

В. H2R 3. RO2

Г. HR 4. RO

5. R2O3

3. Назвіть елемент 4 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном HR.

4. Назвіть найактивніший неметалічний елемент VI групи.

5. Назвіть найактивніший металічний елемент 4 періоду.

6. Назвіть елемент, розташований у V групі, відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном якого — 78.

7. Назвіть елемент, розташований у III групі, відносна формульна маса вищого оксиду якого дорівнює 102.

8. Визначте відносну атомну масу елемента, який утворює водневу летку сполуку із загальною формулою RH3. Також цей елемент утворює вищий оксид із відносною молекулярною масою 142.

9. Визначте відносну атомну масу елемента, який утворює вищий оксид із загальною формулою RO2. Цей оксид є основою кварцу. Воднева летка сполука елемента має відносну молекулярну масу у 2 рази більшу, ніж відносна атомна маса найпоширенішого елемента на Землі.

10. Цей елемент потрібен для росту, цвітіння та врожайності рослин, стимулює розвиток грибів. У деяких безхребетних виконує ту саму функцію, що залізо в крові хребетних. У людському організмі накопичується в зубах. Встановіть відносну атомну масу елемента, якщо він розміщений у ІІ групі періодичної системи, а відносна формульна маса його оксиду дорівнює 81.

Структура періодичної системи хімічних елементів

1. Серед переліку символів елементів виберіть окремо ті, що знаходяться в малих і великих періодах: Ca, Na, Hg, Al, Fe, N, He, O, Mn, P.

Розташуйте символи елементів малих періодів у порядку зростання їх відносних атомних мас, а елементи великих періодів – у порядку зменшення їх відносних атомних мас.

2. Дано перелік символів елементів: B, Se, Cr, Zn, Ba, Sc, Hg, Al, S, Mo, V, Ag .

Серед них виберіть:

а) елементи, які знаходяться в одній групі;

б) елементи головних підгруп;

в) елементи побічних підгруп.

3. У кожному ряду знайдіть один хімічний елемент, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі хімічних елементів:

a) H, He, Ne, Ar

б) Fe, Co, Ni, Ar

в) H, Li, Be, B

г) F, Cl, Mn, Br

д) C, Si, Ti, Ge

е) N, P, S, Cl

4. Гра "Хрестики і нолики". Виграшний шлях складають:

а) елементи одного і того ж періоду;

б) елементи однієї і тієї ж головної підгрупи

в) елементи, що знаходяться поряд у періодичній системі.

a) Be N Si б) Zn Cl Al в) Mg As Fe

Al Na C Be Mg Ca Na Se N

Cl Mg Ge Si S Na Cl Br O

5. Вкажіть кількість елементів, які розташовані у 6 періоді :

а) 10; б) 18 ; в) 28 ; г) 32.

6. Вкажіть кількість елементів, які знаходяться у VIII групі, підгрупа В:

а) 6 ; б) 8 ; в) 10 ; г) 12.

7. Один із передбачених Д.І.Менделєєвим елементів, який розташований у 4-му періоді, утворює оксид, у якому масова частка Оксигену становить 34,78%.

Визначте цей елемент.

8. Знайдіть формулу невідомого оксиду Феруму, у якому масова частка Феруму становить 70%, а відносна формульна маса цього оксиду у 10 разів більша, ніж молекулярна маса метану(СН4).

9. Встановіть формулу фосфор оксиду, у якому масова частка фосфору становить 43,66% . Відносна молекулярна маса речовини більна за молекулярну масу хлору у 2 рази.

10. Встановіть формулу нітроген оксиду, у якому масова частка Нітрогену становить 36,64 %. Відносна молекулярна маса оксиду більша за молекулярну масу водню у 38 разів.


Будова атома

1. Виберіть елементи 2 періоду, в атомах яких 6 нейтронів і запишіть їх символи .

2. Розташуйте символи елементів у порядку зростання їх нуклонних чисел : Хром, Силіцій, Калій, Алюміній, Нітроген, Цинк, Магній.

3. Вставте пропущені слова (атом, ядро, протон, нейтрон, електрон, заряд, електронейтральний, додатній, хімічний елемент, ядерні реакції) у відповідному відмінку:

а) вся маса атома зосереджена в ……….., оскільки масою ……мізерно малою, можна знехтувати;

б) заряд ядра атома завжди ………і рівний кількості ……. в ньому;

в) положення хімічного елемента в періодичній системі Д.І.Менделєєва залежить від числа …….. в його атомі, тобто від величини…….. ядра атома.

г) якщо змінити число протонів у ядрі, тобто ……ядра атома, то з початкового хімічного елемента можна одержати інший …….

Такі перетворення називаються ……..

д) якщо зберегти незмінним число протонів в ядрі атома хімічного елемента, а змінити в ньому число ……, то ……. ядра атома не зміниться, оскільки не утворюється новий хімічний елемент.

4. Вкажіть сумарне протонне число атомів :

а) Магнію і Калію;

б) Карбону і Кальцію;

в) Алюмінію і Цинку;

г) Фосфору і Мангану;

д) Хрому і Натрію.

5. Запишіть символи нуклідів Мангану, Цезію, Арсену. Флуору, Кобальту, вказавши значення протонного та нуклонного числа для кожного з них.

6. Визначте хімічний елемент, якщо

а) в його атома на 5 електронів більше, ніж в атома Купруму;

б) в нього заряд ядра атома у 3 рази більший, ніж в атома Магнію;

в) нуклонне число атома у 2 рази більше, ніж в атома Сульфуру;

г) протонне число його атома у 4 рази менше, ніж в атома Кальцію;

д) нуклонне число цього атома рівне протонному числу атома Ванадію.

7. Хімічний елемент, який необхідно визначити, дуже важливий для людини. Він підтримує стійкість серцевих скорочень, а 1% його бере участь у передачі нервових імпульсів.

За нестачі цього елемента в організмі порушуються функції паращитовидної залози, з'являється катаракта, викришуються зуби, випадає волосся. Якщо його надто багато в організмі, тоді затримується ріст, погіршуються пам'ять та апетит.

Кров, позбавлена катіонів цього елемента, не зсідається на повітрі, у такому випадку від найменшої подряпини організм загинув би від повної втрати крові.

Для поповнення запасів в організмі цього елемента потрібно вживати у їжу сир, молоко, курагу, хурму, огірки, салат, баклажани, часник.

Про який хімічний елемент йдеться, якщо це елемент 4 періоду, в атомі якого однакове число протонів та нейтронів.

8. Рекордсменом по відкриттю хімічних елементів (9) був видатний американський вчений Г.Сіборг зі своїми співробітниками: Плутоній, Америцій, Кюрій, Берклій, Каліфорній, Ейнштейній, Фермій, Менделєвій, Резерфордій.

На другому місці по кількості відкритих хімічних елементів є шведський хімік Карл Шеєле (6 елементів): Оксиген, Хлор, Вольфрам, Манган, Молібден, Барій.

Визначте положення кожного з елементів у Періодичній системі та вкажіть кількість протонів, електронів та нейтронів в їх атомах.

9. Ніобій і тантал називають «металами хірургів», оскільки вони добре подразнюють живої тканини, тому їх використовують для скріплення поламаних кісток, черепів. Крім того, з ніобію і танталу виробляють тонкі нитки, якими зшивають сухожилля, кровоносні судини і нерви.

Вкажіть кількість електронів, протонів, нейтронів в атомах Ніобію і Танталу.

10. Метал, про який йдеться, має температуру плавлення понад 30000С. Із сплавів цього металу виготовляють танкову броню, контейнери для зберігання радіоактивних речовин, найбільш важливі деталі літаків і двигунів.

Його використовують для виготовлення розжарювальних спіралей в освітлювальних лампах.

Встановіть металічний елемент, якщо він знаходиться у VI групі періодичної системи і в його атома 110 нейтронів.


Ізотопи

1. Для ізотопів Оксигену з нуклонним числом 16,17,18 визначити кількість нейтронів.

2. Виберіть справедливе твердження:

I. Ізотопи мають однакові фізичні властивості і різні хімічні властивості.

ІІ. Ізотопи мають різні фізичні властивості і однакові хімічні властивості.

ІІІ. Ізотопи мають однакову кількість протонів і різну кількість нейтронів.

ІV. Ізотопи мають однакову кількість протонів і нейтронів.

А. II і IV; Б. III і IV; В. ІІ і ІІІ; Г. І і ІІІ.

3. Якого ізотопу Калію у природі більше: з нуклонним числом 39, 40 чи 41. Відповідь обґрунтуйте.

4. Чи будуть ізотопами нукліди :

40 40 40

Х ; Х ; Х ?

18 19 20

5. Скільки різних видів молекул нітроген (І) оксиду можна отримати з ізотопів ітрогену 14N і 15N та двох ізотопів Оксигену 17O і 18O ?

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.