Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНа колії, не обладнані колійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, а також на колії, розділені маршрутним світлофором на дві дільниці

(до п.16.6 ПТЕ)

 

1. Приймання пасажирських поїздів виконується на вільні колії, які призначені для цього технічно-розпорядчим актом станції, і тільки при відкритому вхідному світлофорі. При прийманні пасажирських поїздів на колії, не обладнані колійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, локомотивна бригада зобов’язана вести поїзд із меншою швидкістю та з готовністю зупинитися за наявності заборонного показання на вихідному (маршрутному) світлофорі. Черговий по станції інформує локомотивну бригаду про приймання пасажирського поїзда на колію, не обладнану колійними пристроями локомотивної сигналізації та за наявності дозвільного (заборонного) показання вихідного (маршрутного) світлофора з даної колії.

2. Перелік станцій, на яких допускається приймання електропоїздів за маршрутним світлофором, що розділяє колію для приймання:

Дніпропетровськ – колії №№ 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12;

Синельникове І – колія № 4 Західного парку;

П’ятихатки – колія № 2 Південного парку;

Запоріжжя 2 – колії № 2, 3;

Сухачівка – колії № 5, 6.

 

Порядок, що забезпечує безпеку пасажирів та безпеку руху поїздів при прийманні (пропусканні) на колії, розділені маршрутним світлофором на дві ділянки (секції), встановлюється місцевими інструкціями, затвердженими начальником регіональної філії.

 

 

Порядок

Перевірки поїзда та відповідальність працівників станції за правильність підготовки поїзда до відправлення

(до п. 16.22 ПТЕ)

1. Відповідальність за правильність формування поїзда відповідно до вимог ПТЕ і затвердженого плану формування покладається на маневрового диспетчера, а там, де він не передбачений штатним розписом, на чергового по станції або чергового по сортувальній гірці, керівника бригади складачів поїздів відповідно до своїх обов’язків згідно з технологічним процесом роботи станції та посадовими інструкціями.2. Відповідальність за правильне оформлення натурного листа на вантажний поїзд, відповідність його фактичному розташуванню вагонів у складі поїзда покладається на працівників станційного технологічного центру з обробки поїзної інформації і перевізних документів (СТЦ), а там, де вони не передбачені штатним розписом, – на чергового по станції.

3. Перевірка правильності розміщення та міцності кріплення вантажів на відкритому рухомому складі проводиться при комерційному огляді складу перед відправленням поїзда. На станціях, де встановлені пункти комерцій-ного огляду (ПКО), перевірка поїзда проводиться старшим прийомоздавачем ПКО. На станціях, де ПКО не передбачені, перевірку проводить старший прийомоздавач, прийомоздавач або інший працівник, призначений начальником дирекції залізничних перевезень. Вказані працівники повинні пройти навчання та скласти іспит на знання технічних умов розміщення та кріплення вантажів на відкритому рухомому складі.

Про готовність поїзда до відправлення в комерційному відношенні працівник, що оглядав поїзд, доповідає черговому по станції і записує у книзі реєстрації комерційних несправностей форми ГУ-98 або в натурних листах поїзда.

4. Відповідальність за своєчасність і правильне позначення хвоста вантажного або вантажно-пасажирського поїзда сигнальними приладами (червоним диском) покладається на працівників вагонного господарства. Зняття таких дисків із хвостового вагона прибулого вантажного або вантажно-пасажирського поїзда також покладається на працівників вагонного господарства. Порядок навішування і зняття червоних дисків встановлюється технологічним процесом роботи пункту технічного обслуговування вагонів (ПТО) залежно від місцевих умов.

На станціях, де немає працівників вагонного господарства, зняття і навішування сигнальних приладів при зміні складу поїзда або відправлення раніше відставленого поїзда проводиться працівниками, що призначаються начальником дирекції залізничних перевезень.

Про позначення хвоста поїзда згідно з Інструкцією із сигналізації на залізницях України працівники, на яких покладено ці обов’язки, доповідають черговому по станції по телефону, по двосторонньому парковому зв’язку, через чергового стрілочного поста або іншим способом. Забороняється відправлення поїзда без одержання повідомлення про наявність на хвостовому вагоні встановлених сигналів.

 

Порядок руху поїздів

На малодіяльних дільницях і під’їзних коліях

(до п.16.26 ПТЕ)

Порядок руху поїздів на малодіяльних дільницях і під’їзних коліях встановлюється місцевими інструкціями, які затверджуються начальником регіональної філії.

 

Перелік світлофорів з одним жовтим (немиготливим) вогнем, які розміщені на ділянці, обладнаній автоблокуванням, на відстані, меншій гальмівного шляху від наступного світлофора, а на ділянці, не обладнаній автоблокуванням – розміщеній від основного сигнала на відстані, меншій гальмівного шляху при повному службовому гальмуванні та швидкість, з якою дозволяється їх проїжджати

(до п.16.30 ПТЕ)

№ з/п Станція, перегін Літер світлофора Довжина ділянки, яку огороджує світлофор Швидкість проїзду
пас. вант.
1. ст. Нижньодніпровськ НМ1
2. ст. Нижньодніпровськ-Вузол Н1И
3. ст. Роздори Н
4. Ч
5. ЧМ
6. ст.Письменна Н
7. ст.Письменна НМ
8. ст. Чаплине Чм3
9. Нм15
10. Нм15А
11. Нм4
12. Нм4К
13. Н4А
14. пост Амур Ч2А
15. ст. Горяїнове Ч1
16. Ч2
17. Ч3
18. ст. Діївка Нм3
19. ст. Баглій НмIА
20. ст. Верхньодніпровськ
21. ст. Верхівцеве ЧмIIА
22. Б/П 75 км Ч
23. ст. Нікополь НмI
24. НмII
25. ст. Марганець Н
26. ст. Пришиб НМ
27. ст. Каховське Море Чм2
28. ст. Кривий Ріг Нм
29. Чм2
30. ЧмIБ
31. Ч2
32. ст. Кривий Ріг-Головний ЧIА
33. Ч2А
34. ст. Новоблочна НIА
35. Н2А
36. ст. Дніпробуд 2 Нм I
37. Чм II
38. ст. Кушугум Нм I
39. Чм II
40. ст. Запоріжжя-Ліве Нм I
             

Порядок руху поїздів на триколійних дільницях

(до п. 16.32 ПТЕ)

 

На триколійній дільниці Дніпропетровськ – Сухачівка:

- по першій головній колії – непарні поїзди усіх найменувань, крім приміських поїздів (через відсутність пасажирських платформ);

- по другій головній колії – парні поїзди усіх найменувань;

- по третій головній колії – парні та непарні поїзди усіх найменувань.

На триколійних перегонах Дніпропетровськ – Горяїнове, П’ятихатки – П’ятихатки – Стикова по кожній головній колії встановлюється рух поїздів за правилами одноколійних перегонів.

 

Організація руху з’єднаних поїздів

(до п. 16.34 ПТЕ)

Дільниці обертання з’єднаних поїздів у межах дирекції залізничних перевезень встановлюються наказами начальника дирекції залізничних перевезень.

Дільниці обертання з’єднаних поїздів у межах двох і більше дирекцій залізничних перевезень встановлюються наказами начальника регіональної філії.

З’єднання та роз’єднання поїздів із постановкою локомотива в голові і в середині з’єднаного поїзда здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера.

Порядок організації з’єднання та роз’єднання вантажних поїздів, порядок руху таких поїздів здійснюється із дотриманням вимог Інструкції з організації руху вантажних поїздів підвищеної ваги й довжини на залізницях України та місцевих інструкцій, затверджених начальником регіональної філії або його заступником.

 

Кількість ручних гальм вагонів вантажного поїзда

Та порядок приведення їх в дію локомотивною бригадою

У разі вимушеної зупинки поїзда на перегоні зі стоянкою,

Довшою за 20 хвилин

(до п.16.43 ПТЕ)

Для утримання вантажного поїзда на місці у доповнення до ручних гальм і гальмівних башмаків, що є на локомотиві, необхідно привести в дію таку кількість ручних гальм вагонів:

 

    Найменування дільниці Керуючий ухил у тисячних ‰ Критична вага поїзда (у тоннах) Норма гальмівних осей на 100 т ваги поїзда Кіл-сть ручних гальм (в осях)
Красноармійськ – Чаплине 8,0 0,6
Нижньодніпровськ-Вузол – Чаплине 8,3 0,6
Нижньодніпровськ-Вузол – Верхівцеве 8,1 0,6
Верхівцеве – П'ятихатки 7,8 0,5
Лозова – Синельникове І, ІІ 8,7 0,6
Синельникове І – Запоріжжя 1 9,4 0,7
Новомосковськ-Дніпровський – Красноармійськ 6,0 0,4
Новомосковськ-Дніпровський – Верхівцеве (через Плотину) 11,5 0,9
Нижньодніпровськ-Вузол – Нижньодніпровськ-Пристань 3,0 0,4
Дніпропетровськ – Кайдацька 5,6 0,4
Нижньодніпровськ-Вузол –Апостолове 8,4 0,6
Нижньодніпровськ-Вузол –Новомосковськ-Дніпровський 6,0 0,4
Верхівцеве – Дніпродзержинськ 11,2 0,9
Дніпродзержинськ – Баглій 16,0 1,4
Сухачівка – Правда 8,9 0,6
П'ятихатки-Грекувата – Терни 7,0 0,5
П'ятихатки – Шмакове – Кривий Ріг-Головний 8,1 0,6
Кривий Ріг-Головний – Тимкове 7,5 0,5
Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве 7,8 0,5
Кривий Ріг-Головний – Апостолове 4,2 0,4
Нікополь – Апостолове 8,0 0,6
Нікополь – Запоріжжя 2 8,7 0,6
Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2 11,0 0,9
Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя 2 7,5 0,5
Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ 9,2 0,7
Синельникове І – Запоріжжя 1 9,4 0,7
Запоріжжя 1 – Мелітополь 9,2 0,7
Запоріжжя 2 – Пологи 8,5 0,6
Пологи – Комиш-Зоря 6,2 0,4
Пологи – Чаплине 8,6 0,6
Пологи – Бердянськ 8,5 0,6
Комиш-Зоря – Мелітополь 8,7 0,6
Мелітополь – Сіваш 8,5 0,6
Федорівка – Нововесела 4,0 0,4
Таврійськ – Каховське Море 8,4 0,6
Українська – Каховське Море 8,0 0,6
Волноваха Дон. – Комиш-Зоря 0,4
Лозова – Красний Лиман 0,6

 

Перелік місць,

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.