Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок подання вагонів до технічного обслуговування

(до п.12.11 ПТЕ)

Вагони, які потребують технічного обслуговування з відчепленням, визначаються під час технічного обслуговування составів поїздів, які надходять на станцію.

Вагони, які надходять на МПОВ, ППВ, повинні мати чітку крейдову розмітку «МР».

Змінний бригадир, старший оглядач вагонів МПОВ зобов’язаний перевірити технічний стан вагонів і зробити крейдову розмітку усіх недоліків для подальшого їх усунення під час технічного обслуговування.

Несправні вагони подаються на ремонтні колії маневровим локомотивом. Розстановка вагонів на МПОВ, ППВ виконується за вказівкою змінного бригадира (старшого оглядача вагонів) після узгодження з ДСП.

Вагони, які подаються на технічне обслуговування, закріплюються складачем поїздів і огороджуються відповідно до місцевої Інструкції з охорони праці та організації огородження поїздів на ПТО.

Випуск відремонтованих вагонів із ремонту виконується після готовності усієї групи або частини вагонів із відставленням їх на колії станції. Постановка і прибирання вагонів на МПОВ проводяться відповідно до графіка, який узгоджений з начальником станції.

Після закінчення ремонту виконується перевірка гальм на вагоні групами за допомогою установки з випробування автогальм і прийняття вагонів бригадиром, майстром МПОВ, старшим оглядачем вагонів.

Крейдові розмітки після ремонту стираються. На відремонтовані вагони бригадир оформляє повідомлення форми ВУ-36М у двох екземплярах: перший вручається черговому по станції, другий – оператору, який передає повідомлення 1354 в ІОЦ.

Листок комплектації ф.ВУ-35-Р складається у випадку випуску вагонів з ТОВ-1, ТОВ-2 при виконанні ремонту колісних пар або литих деталей візків (коди несправностей 100-299), а також при виявленні невідповідностей фактичної комплектації даним АБД ПВ (вимога телеграфної вказівки УЗ від 21.03.2013 № ЦЗ-С-1-8/426).Відремонтовані вагони після узгодження з черговим по станції маневровим локомотивом виставляються на колії станції.

Під час технічного обслуговування з відчепленням для усунення недоліків, виявлених оглядачами вагонів, виконуються такі ремонтні роботи: ремонт кузова, рами, ремонт стояків, заміна або ремонт торцевих дверей, їх запорів, ремонт металевої обшивки кузова, проводиться заміна деталей і вузлів, які не відповідають вимогам Інструкцій ЦВ-0030.

Порядок пред'явлення вагонів до технічного обслуговування

 

Всі вагони, що знаходяться на станції (порожні, прибуваючі в складі поїздів, після вивантаження, навантажені під здвоєні операції) та вагони, що подаються під навантажування, повинні пред'являтися черговим по станції до технічного обслуговування оглядачам вагонів пункту технічного обслуговування. Фактичний час пред'явлення вагонів до технічного обслуговування та їх номери записуються в Книгу форми ВУ-14 за підписом чергового по станції.

Старший оглядач вагонів пункту технічного обслуговування, після проведення технічного обслуговування, доповідає черговому по станції про готовність вагонів під навантаження по гучномовному зв'язку або телефоном, розписується в Книзі форми ВУ-14. Під час повідомлення одночасно надається інформація про вагони, що потребують технічного обслуговування з відчепленням до подавання на фронти навантаження-вивантаження (під'їзні колії).

На вагони, що відправляються під навантаження на лінійні станції, де немає пункту технічного обслуговування, складається супроводжуючий документ форми ГУ-38 (ГУ-38б) за підписами прийомоздавальника вантажу та багажу (агента комерційного) та оглядача вагонів.

Перелік пунктів технічного обслуговування, які виконують обслуговування та ремонт вагонів для лінійних станцій, на яких відсутні ПТО, в межах дирекції встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень.

 

Порядок пред'явлення вагонів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність, а також порядок огляду і ремонту вагонів перед причепленням до поїзда на станціях, де немає пунктів технічного обслуговування

(до п.12.12 ПТЕ)

 

На станціях, де пункти ПТО відсутні, кожний вагон перед причепленням до складу поїзда черговий по станції записує в Книгу форми ВУ-14 й пред'являє працівникам, на яких покладено обов’язки з технічного обслуговування вагонів.

Працівник, який виконував огляд вагонів, доповідає черговому по станції по гучномовному зв'язку, телефону або по радіозв’язку про їх придатність щодо постановки в поїзди й розписується в Книзі форми ВУ-14, але не пізніше 30 хвилин після відправлення поїзда. Під час повідомлення одночасно надається інформація про вагони, що потребують технічного обслуговування з відчепленням.

При неможливості усунення несправностей вагонів під час проведення технічного обслуговування, придатність їх щодо постановки в поїзди визначається працівниками найближчого пункту технічного обслуговування.

Поїзда, тимчасово залишені на станції без локомотива, де немає пункту технічного обслуговування, перед відправленням повинні оглядатися працівниками, які пройшли спеціальне навчання та атестацію у вагонному депо, а при їх відсутності – працівниками найближчого пункту технічного обслуговування за наказом поїзного диспетчера.

Огляд і випробування автогальм виконується відповідно до вимог діючих нормативних документів з безпеки руху.

Порядок навчання працівників, на яких покладаються обов’язки з технічного обслуговування вагонів, проведення атестації, виконання робіт за сумісництвом встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень.

Порядок пред'явлення поїздів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність, а також порядок огляду і ремонту вагонів перед причепленням до поїзда на станціях, де немає пунктів технічного обслуговування

 

Після закінчення формування состава поїзда черговий по станції пред’являє його до технічного обслуговування по гучномовному зв’язку або по телефону із записом у книзі пред’явлення форми ВУ – 14.

Перед виставленням сформованого состава черговий по станції повідомляє оглядачів-ремонтників вагонів, із зазначенням номера колії, кількості вагонів у составі, номерів головного та хвостового вагонів і час відправлення поїзда. Ці дані оглядач вагонів записує в графі виконаної роботи (настільному журналі) із зазначенням часу пред’явлення состава поїзда.

При готовності декількох составів поїздів чергу їх технічного обслуговування встановлює черговий по станції. При цьому час пред’явлення до технічного обслуговування кожного наступного состава визначається з моменту закінчення обслуговування попереднього.

Отримавши інформацію від чергового по станції, оглядач вагонів проводить огородження поїзда, повідомляє про це чергового по станції, в свою чергу, черговий по станції дає дозвіл на проведення технічного обслуговування состава.

Після огородження сформованого состава оглядачі-ремонтники вагонів і слюсарі з ремонту рухомого складу починають технічне обслуговування поїзда з усуненням несправностей відповідно до крейдових позначок, які були нанесені по прибуттю состава. Одночасно також усуваються несправності, не виявлені по прибуттю, які виникли в процесі розпуску і формування состава.

Головний оглядач-ремонтник вагонів зі слюсарем з’єднують повітряні рукави, відкривають кінцеві крани і рухаються до середини состава.

Хвостовий оглядач-ремонтник вагонів перекриває кінцевий кран хвостового вагона, з’єднує повітряні рукави, відкриває кінцеві крани і рухається назустріч головному.

Оглядачі-ремонтники вагонів і слюсарі з’єднують рукави, впевнюються у відсутності снігу, бруду, піску, проводять ремонт за крейдовими відмітками на вагонах, у місці зустрічі записують номер контрольного вагона.

У разі виявлення в транзитних поїздах вагонів із незачиненими дверима, люками, бортами, завантажувально-розвантажувальними пристроями, зачинення їх покладається на робітників ПТО, а в составі свого формування – на прийомоздавачів станції. За наявності в поїздах таких вагонів оглядач вагонів до усунення вказаних недоліків не повинен видавати довідку ВУ – 45.

У процесі контролю технічного стану та обслуговування гальмівного обладнання повинно бути забезпечене увімкнення всіх гальм у составі, з’єднання рукавів, відкривання кінцевих кранів, правильне включення режимів повітророзподільників.

На вагони, пошкоджені під час маневрів або вантажних операцій, складається акт форми ВУ – 25.

Після ремонту, з’єднання усіх рукавів і підключення локомотива, працівниками, згідно з вимогами Інструкції ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, перевіряється вільність проходу повітря і виконується повне випробування гальм від повітряної магістралі або локомотива.

У составах місцевого формування перевіряється технічний стан вагонів згідно з вимогами інструкції ЦВ-0043.

Про готовність состава всі робітники доповідають старшому оглядачу вагонів, який доповідає про це черговому по станції. Старший оглядач вагонів розписується у книзі пред’явлення поїздів форми ВУ – 14.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.