Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПерелік знань, вмінь та навичок, що формуються під час проходження практики

Після проходження практики студенти повинні знати:

правила експлуатації офісної комп’ютерної техніки в сучасному офісі;

основну нормативну базу вітчизняного діловодства, класифікацію та основні вимоги до оформлення документів;

організацію документообігу, технологічну базу діловодства;

основні види та призначення сучасного офісного програмного забезпечення, способи та методи його використання у виробничому середовищі;

типове оснащення автоматизованого робочого місця працівника сучасного офісу;

правила (інструменти) колективної (сумісної) роботи над документами в сучасному офісі;

функції, можливості та прийоми використання текстових редакторів, електронних таблиць, редакторів комп’ютерних презентацій для створення документів;

базові прийоми машинопису (десяти пальцевий метод набору текстів на клавіатурі);

правила організації робочого місця із додержанням санітарних умов та правил охорони праці.

Після проходження практики студенти повинні вміти:

вибирати та використовувати програмні засоби для підготовки документів на комп’ютері з використанням офісного програмного забезпечення;

створювати та професійно оформлювати електронні документи та шаблони документів;

набирати тексти на клавіатурі десяти пальцевим методом з мінімальної кількістю помилок;

застосовувати інструменти колективної розробки документів з використанням офісного програмного забезпечення;

здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет;

працювати в середовищі соціальних мереж для забезпечення функціонування електронного офісу;

використовувати інструменти системи Ліга: Закон для організації нормативно-правового забезпечення діяльності підприємства (компанії, установи, фірми).

Форми проведення практики

Основними формами проведення практики є:

заняття під керівництвом викладача (керівника практики), прилюдний захист виконаних завдань практики – 60 год., в тому числі

робота в малих групах для формування навичок колективної роботи над документами та комунікації – 12 год.;

індивідуальна самостійна робота студентів (вивчення питань програми практики, виконання практичних та індивідуальних завдань) – 70 год.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна практика базується на таких дисциплінах, як Інформатика, Економічна теорія, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Українська мова за професійним спрямуванням.


 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Проходження практики передбачає виконання низки завдань, результати виконання яких оформлюється у вигляді аналітичного звіту. За окремими завданнями передбачено проходження сертифікації або тестування з отриманням сертифікатів.

Завдання для практики

Завдання 1 Оволодіння базовими основами десяти пальцевого набору текстів на клавіатурі комп’ютера з використанням клавіатурного тренажера

Методика виконання завдання.

1. Відкрити Інтернет - ресурс за адресою http://vse10.ru

2. Пройти стартовий тест і тест зі сертифікації для перевірки навичок щодо набору тексту на клавіатурі.

3. Зареєструватися на ресурсі для отримання доступу до уроків з тренування в наборі символів на клавіатурі.

4. Виконати завдання всіх уроків.

5. Пройти сертифікацію та отримати сертифікат від розробників клавіатурного тренажера.

Порада. Для оволодіння базовими основами 10-ти пальцевого методу набору тексту необхідно щонайменше двохгодинні щоденні заняття протягом двох тижнів. Основним показником повинно бути мінімальна кількість помилок при швидкості, що дозволяє пройти конкретний урок (50-80 знаків за хвилину).

Результатом виконання завдання є демонстрація показників набору тексту, відомість про проходження уроків в особистому кабінеті клавіатурного тренажера, наявність Сертифікату.

Завдання 2 Оволодіння основами діловодства

Методика виконання завдання.

1. Вивчення базових понять про документ, діловодство, документообіг.

a. Ознайомитися з матеріалами підручнику Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування, стор. 6-30. Відповісти на контрольні питання в підручнику.

2. Вивчення основних вимог, що пред’являється до складання та оформлення управлінських документів.

а. Ознайомитися з матеріалами підручнику Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування, стор. 31-55. Відповісти на контрольні питання в підручнику.

б. Ознайомитися з основним положеннями ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» http://staratel.com/iso/DocSys/Doc/DSTU4163_03/DSTU.htm.

в. Ознайомитися з основним положеннями Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою Постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2011 №1242 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF/page

3. Вивчення основних вимог до оформлення звітів у галузі науки і техніки

a. Ознайомитися з основним положеннями ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

Завдання 3 Автоматизоване робоче місце оператора комп’ютерного набору

Методика виконання завдання.

1. Огляд можливостей офісного пакету програмного забезпечення Microsoft Office http://office.microsoft.com/uk-UA.

2. Огляд матеріалів з навчання Microsoft Office http://office.microsoft.com/uk-ua/support/FX010056500.aspx

Завдання 4 Огляд інструментів підвищення комп’ютерної грамотності працівника сучасного офісу (оператора комп’ютерного набору)

Методика виконання завдання.

1. Визначення змісту понять комп’ютерна та інформаційна грамотність.

2. Огляд відкритих ресурсів мережі Інтернет щодо підвищення особистої комп’ютерної грамотності (ECDL, Microsoft Guru, Microsoft Digital Literacy, e-leaning (http://www.microsoft.com/uk-ua/education/Students/IT-academy.aspx), intuit.ru, безкоштовне і відкрите програмне забезпечення Microsoft http://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/default.aspx).

Завдання 5 Розробка типових документів

Методика виконання завдання.

1. Розробка типових документів інструментами текстового редактора MS Word (Резюме, Автобіографія, Наказ, Довідка, Заява).

2. Створення шаблонів документів.

3. Інструменти злиття документів, розробка листів, розсилок документів.

Завдання 6 Інструменти оформлення документів

Методика виконання завдання.

1. Діаграми в документах.

2. Формули в документах.

3. Схеми, блок-схеми в документах.

Завдання 7 Використання програм групи Стандартні в діловодстві

Методика виконання завдання.

1. Можливості програм групи Стандартні операційної системи Windows та способи їх використання під час розробки документів на підприємстві (організації, установі).

2. Застосування технології OLE (зв’язування і вбудовування об’єктів) під час розробки документів на підприємстві (організації, установі).ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.