Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІ. Попередні відомості про пацієнта

1. Реєстрація тварин: видпорода ____________________

стать ______________ кличка ______________ масть __________________

прикмети ______________________, вік _____________________________

ріст ______________________ жива маса _____________________________

 

2. Власник та його адреса _________________________________________

_________________________________________________________________

3. Анамнез: а) догляд та утримання __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(годівля, напування, в якому приміщенні утримується, які порушення санітарно – гігієнічних умов і ін.)

б) експлуатація ___________________________________________________

в) коли захворіла тварина __________________________________________

г) причина захворювання___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

д) помічені розлади _______________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) попереднє лікування _____________________________________________

_________________________________________________________________

(хто надавав і яку)

є) зустрічались такі захворювання в господарстві ______________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ж) куди відправлено тварину________________________________________

_________________________________________________________________

(амбулаторне чи стаціонарне лікування, чи одноразова допомога лікаря)

4. Попередній діагноз _____________________________________________

_________________________________________________________________

ІІ. Загальне дослідження тварин

1. Габітус: а) будова тіла ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) вгодованість ___________________________________________________

в) положення тіла в просторі ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) темперамент ____________________________________________________

_________________________________________________________________

(відповідно хворобі)

2. Слизові оболонки ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Лімфатичні вузли ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Шкіра і шкірний покрив ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Температура тіла ____________ пульс __________ дихання ___________

ІІІ. Дослідження по системах

Тварин при поступленні на лікування

1. Система органів травлення _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни, симптоми, які враховують для підтвердження діагнозу)

2. Система органів дихання _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни, витіки з носу, кашель та його характер, хрипи, зміни форми грудної клітки, зміни

дихання, які враховують для підтвердження діагнозу)

 

3. Серцево-судинна система _____________________________________--- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(основні зміни: тони, серцевий поштовх та наповнення судин, які враховують для підтвердження д-зу)

 

4. Сечостатева система ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни: стан нирок, діурез, поза, біль при діурезі, які враховують для підтвердження д-зу)

5. Нервова система і органи чуття __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни: поверхневі та глибокі рефлекси, чутливість шкіри: больова, температурна, тактильна,

судоми, парези, які враховують для підтвердження д-зу)

6. Органи руху ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни: переступання кінцівок, кульгавості, спотикання, тримання біля стін, перегородок стійл,

статична чи динамічна атаксія, які враховують для підтвердження д-зу)

ІV. Клініко-лабораторні дослідження

1. Дослідження сечі _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни: фізичні та хімічні властивості сечі, включення, домішки, які враховують для підтвердження д-зу)

 

 

2. Дослідження калу ______________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(основні зміни: фізичні та хімічні властивості фекалій, домішки, форма та консистенція, які враховують

для підтвердження д-зу)

3. Дослідження крові _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні зміни: кількість еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну; серологічне досл. крові та біохімічні

показники, які враховують для підтвердження д-зу)

4. Інші дослідження _____________________________________________

4.1 Мікроскопічне _________________________________________________

_________________________________________________________________

4.2 Бактеріологічне ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Хіміко – токсикологічне ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 Гістологічне ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані лабораторних досліджень, які служать для підтвердження діагнозу або для диференційованого діагнозу; беруть із звітів про лабораторні дослідження патологічного матеріалу або ж експертного висновку)

V. Попередній діагноз ____________________________________________

________________________________________________________________

VІ. Остаточний діагноз ___________________________________________

_________________________________________________________________

VІІ. Побічний діагноз _____________________________________________

_________________________________________________________________

VІІІ. Супутні хвороби _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІХ. Закінчення хвороби ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Х. Перебіг хвороби та лікування

Дата Темпе-ратура Пульс Дихання Перебіг х-би (клінічні ознаки) Лікування, дієта, режим утримання
  Ранок вечір   Ранок вечір   Ранок вечір Самі важливі, які вра-ховують у діагностиці. Дуже конкретні. Дуже коротко Ті рекомендації по утриманню та годівлі чи експлуатації, які Ви, як спеціаліст рекомендуєте створити пацієнту для його ви-здоровлення. Дуже коротко. Ліки у вигляді рецепта – Rp.:
  Р В Р В Р В    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Сторінок вибираєте скільки вам потрібно, тобто продовжуєте схему

ХІ. Епікриз ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розкрити хворобу за схемою:

1. Визначення хвороби. Дати загальну характеристику хвороби і проаналізувати форму прояву хвороби в даному випадку (конкретно цьому випадку).

2. Етіологія хвороби. вказати причини взагалі і дати аналіз сприятливих причин, які зумовили виникнення хвороби конкретно в даної тварини.

3. Описати патогенез захворювання на основі літературних джерел, а потім розвиток хвороби у даної тварини. Пояснити виникнення симптомів. Розкрити механізм пат. процесу і характер змін функцій у хворого. У випадку загибелі тварини з’ясувати, які особливі ураження негативно вплинули на перебіг хвороби і завадили видужанню.

4. Описати характерні ознаки хвороби, відзначити найбільш важливі клінічні симптоми, виявлені при дослідженні тварини (при перкусії, аускультації, пальпації, огляді і послідуючому спостереженні). Що встановлено при лаб.досл., якщо такі проводилися. Особливо якщо отруєння.

5. Обґрунтування лікування. Вказати лікування, яке застосовували при даному захворюванні у даної тварини, навести план лікування, обґрунтувати необхідність застосування даних способів лікування. Вказати, що було самим ефективним, а які ліки і способи дії не дали, або ж були менш дійовими.

6. Висновок при закінченні лікування. Повідомити чим закінчилося лікування, порадити як поводитися з твариною надалі, дати рекомендації щодо профілактики даної хвороби. Якщо тварина загинула – скласти протокол патологоанатомічного розтину і порівняти з даними клінічного дослідження. Обов’язково підписати історію хвороби!

Використана література ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Підпис куратора:

(того, хто лікує тварину - фельдшер або лікар)

 

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

 

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

 

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

 

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

 

Додаток 4

АКТЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.