Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПро здійснення розтину трупа тварини

20 року місяця дня. Село (господарство) _________

_________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

цього числа провели розтин трупа тварини, що загинула (вид) ___________

Стать ______ Масть та прикмети ______________ Кличка ______________

Вік _____ Вгодованість ______________ Жива маса ___________ кг, що належить ________________________________________________________

Яка захворіла (дата) ________________ і загинула (дата) ________________

Вет. допомогу надавала (хто, де і коли) ______________________________

_________________________________________________________________

Клініко-анамнестичні дані (умови утримання та годівлі) ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

При розтині трупа виявлено ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Патологоанатомічний діагноз: _______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Причини захворювання

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Висновок:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Винність окремих осіб в загибелі тварин ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Заходи:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Розтин трупа проводив лікар (фельдшер) ветеринарної медицини _________

_________________________________________________________________

 

Шкура з трупа _____________ знята, не знята з причини ________________

_________________________________________________________________

 

Труп захоронено на ________________________________________________

 

Акт складено в _____________ примірниках _________________________

 

 

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

 

Акт одержав ________________________________

 

Додаток 5

Назва господарства _____________________________________

Населений пункт _______________________________________

Район _________________________________________________

 

АКТ

Ветеринарно-санітарного

Обстеження окремої ферми господарства

 

Нами, комісією в складі: ___________________________________________________

(Представник держрайлікарні вет. мед)

 

Власник господарства_____________________________________________________

Зав.фермою______________________________________________________________

Лікар вет.мед. господарства________________________________________________

________________________________________________________________________

Студент практикант та обслуговуючий персонал ______________________________

В період ___________________________ було проведено обстеження_____________

________________________________________________________________

(вказати: МТФ,СТФ,ВІВЦЕФЕРМА, КОНЕФ і т.д..)

 

1. Ветеринарно – санітарний стан тваринницької ферми:________________________

_________________________________________________________________

територія ферми: огородження, в’їзд, дезбарєр,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Сан.стан приміщень:прибирання гноївки, стан підлоги, вікон, дверей, освітлення, вентиляція)

________________________________________________________________

 

2. Утримання тварин_______________________________________________

дезковрики, клітки для утримання новонароджених та станки для молодняка старшого віку

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Які засоби використовують у господарстві, їх збереження

__________________________________________________________________________________________

кратність проведення дезінф. дезісекц. дератизації

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Годівля і напування тварин ______________________________________

________________________________________________________________

Наявність раціонів, чи відповідають по збалансованості поживних, мінеральних, вітамінних речовин

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прибирання годівниць, водопостачання, роздача корму, кратність годівлі, дезінфекція інвентаря

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Зберігання і підготовка кормів до згодовування______________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль якості і безпечності кормів та води, способи підготовки кормів

___________________________________________________________________________________________

 

 

5. Клінічне обстеження поголів’я ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вибірково термометрію, стан пульсу, дихання, скорочення рубця, лімфатичних вузлів

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Виявлено хворих________________________________________________

_________________________________________________________________

скільки, яка причина

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

7. Клінічні ознаки_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Патологоанатомічна картина при розтині ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Забезпечення працівників ферми спецодягом та засобами гігієни

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Календарний план роботи служби вет.медицини____________________

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

Наявність планів: діагностичні, профілактичні, лікувально-профілакичні,ветеринарно санітарні заходи, стан їх ведення

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. При виявленні недоліків, вет.-сан. заходи, які необхідно провести в господарстві з призначенням відповідального за виконання та терміну виконання

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Акт складено в _______________ примірниках і вручено: представнику від ДРЛВМ,

керівнику господарства, завідувачу фермою, лікарю ветеринарної медицини господарства.

 

Підписи: __________________________ (_____________________)

__________________________ (_____________________)

__________________________ (_____________________)

__________________________ (_____________________)

 

Додаток 6

Господарство ____________________________________

Ферма (бригада) __________________________________

Село ____________________________________________

Район ___________________________________________

 

 

АКТ

_____________________ 20 р.

На проведення щеплення, обробки (непотрібне закреслити)

проти ________________________________________________

 

Мною, (нами), ____________________________________________________

(вказати посаду, місце роботи, прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________________________________________

в присутності ____________________________________________________

(вказати посаду, місце роботи, прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________________________________________

 

проведено цього числа щеплення, обробку (непотрібне закреслити)

_________________________________________________________________

(вказати, проти якої хвороби)

 

На день щеплення, обробки є в наявності ________________________ голів,

(кількість)

в т.ч. (вказати по групах) ___________________________________________

_________________________________________________________________

щеплено, оброблено _______ голів, в т.ч. (вказати по групах) ____________

 

Щеплення кожної голови проводилось окремо стерильною голкою (вказати чим) ____________________________________________________________

Стерилізація проводилась __________________________________________

(вказати, яким методом)

 

Не оброблено, не щеплено _________________ голів, в тому числі вказати (по групах і причину) ______________________________________________

_________________________________________________________________

 

Обробка щеплення проводилась (вказати чим, якої біофабрики)

_________________________________________________________________

серія № _____ контроль № ______ термін придатності _______ доза _____

 

Використано (вказати, що і скільки) __________________________________

_________________________________________________________________

 

Знищено (вказати що, як і скільки) __________________________________

_________________________________________________________________

 

Повторна обробка, щеплення повинні проводитись _____________________

(число, місяць, рік)

Намічені заходи в період після щеплення (обробки) ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(що зробити, кому і в які строки)

_________________________________________________________________

 

 

Акт складено в примірниках.

 

Підписи:

посада ___________________ прізвище та ініціали

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник господарства

«___»_________20__ р.

 

АКТ

Вибракування тварин

 

Вид тварин_______________________________________________________

По фермі _________________________________________________________

Ми, комісія в складі: спеціаліста вет.медицини ________________________

(лікар в.м. або фельдшер)

Бригадира ферми № _______________________________________________

Склали дійсного акта про те, що при обстеженні поголів’я тварин виявили:

_________________________________________________________________

(вид тварин, загальну кількість, середню живу масу)

_________________________________________________________________

 

Тварини не піддаються лікуванню, відстають у рості, лікування не ефективне (потрібне підкреслити.)

 

№ з/п Вид, стать   Причина вибракування Кількість голів Ідентифі-каційний номер Т ºС тіла тварини
    Диспепсія      
    Гастроентерит      
    Бронхопневмонія      
    Рахіт      
    Авітаміноз      
    Аліментарна анемія      
    Аліментарна дистрофія      
    Остеодистрофія      
    Пара кератоз свиней      
    Пара кератоз рубця      
    Хронічна атонія рубця      
    Травматизм      
    Гіпофункція яєчників      
    Агалактія      
    Фізіологічна старість      

 

Комісія вирішила тварин у кількості _________________ голів вибракувати і відправити на забій на м’ясокомбінат, забити в господарстві (потрібне підкреслити) з дотриманням ветеринарно – санітарних правил.

 

Акт складено в господарстві _______________________________________

_________________________________________________________________

 

Підписи: 1. __________________________ (____________________)

2. __________________________ (____________________)

3. __________________________ (____________________)

4. __________________________ (____________________)

5. __________________________ (____________________)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник господарства

20 р.

 

ПЛАН

Диспансеризації поголів’я великої рогатої худоби

в господарстві _______________________________

_________________ району _______________ області

в 20 р.

 

Назва заходу Термін виконання Виконавець
     
1. Клінічний огляд тварин Квітень  
2. Біохімічне дослідження крові, молока, сечі контрольних груп Квітень  
3. Біохімічне дослідження кормів    
4. Аналіз годівлі тварин    
5. Корекція раціонів згідно з результатами лабораторного дослідження крові, сечі, молока, кормів По потребі, протягом року  
6. Лікування тварин з порушенням обміну речовин По потребі, протягом року  
7. Організація моціону для поголів’я худоби Зим. стійловий період  
8. Контроль мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Зим. стійловий період  
9. Підготовка літніх таборів до прийому тварин Квітень  
10. Обстеження пасовищ з метою профілактики кормового травматизму і кормових отруєнь   Квітень-травень  
11. Організація поступового переходу з зимового на літній раціон   Квітень-травень  
12. перевірка якості гігієни водопою На протязі року  
13. Контроль за забезпеченням поголів’я кухонною сіллю і мінеральними підкормками   На протязі року  
     
14. Контроль за якістю заготівлі кормів (органолептичний і лабораторний) Період заготівлі кормів  
15. Контроль за внесенням в корми синтетичних добавок і консервантів Період заготівлі кормів  
16. Контроль здоров’я глибоко тільних кормів На протязі року  
17. Організація отелів корів в зимово-стійловий період На протязі року  
18. Контроль за здоров’ям новонароджених і молодняку На протязі року  
19. Клінічний огляд тварин Вересень  
20. Біохімічне дослідження крові, молока, сечі контрольних груп корів   Вересень  
21. Складання заявки на медикаменти на наступний рік Жовтень  
22. Складання помісячних планів роботи ветслужби Кожного місяця  

 

Лікар ветмедицини __________________

(підпис)

 

 

«» 20 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник державного підприємства

ветеринарної медицини

району

(назва)

прізвище, ініціали

(підпис)

«___» ___________ 20 ___ р.

 

ПЛАН

роботи ветеринарної служби _________________

_______________________________________________

(назва господарства, ветеринарної установи)

______________________________ на ________________ місяць 20 р.

(назва населеного пункту) (назва)

 

 

Назва заходу (проти заразних і незаразних хвороб) Ферма, бригада, насел. пункт Заплановано Фактично
Дата Вид тварин Кількість (гол., кв.м) Дата Кількість (гол., кв.м)
             

 

 

Дата __________________________

 

Головний лікар ветеринарної медицини

(господарства, керівник установи) _____________ прізвище, ініціали

(підпис)

 

Видається спеціалістам ветеринарної медицини, яким в

установленому порядку надано право видавати відповідні

ветеринарні документи на підконтрольні вантажі,

що перевозяться в межах міста, адміністративного району

 

+

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА №

 

від «» ___________ 20 р.

Видана _____________________________________________________

(кому – найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи; адреса)

_________________________________________________________________

у тому, що належна йому __________________________________________

(найменування продукції, вид, вік, стать тварин, птиці (риби))

у кількості _______________________________________________________

(кг, місць, штук, голів) (упаковка) (маркування, № і форма товара)

піддані _________________________________________________________

(клінічному огляду, дослідженням, трихінелоскопії, вакцинації, обробкам, дезінфекції,

________________________________________________________________

консервації, пастеризації (стерилізації) та ін.)

відправляються _________________ ____________________________

(вид транспорту) (маршрут прямування)

в _______________________________________________________________

для _________________________________________________________

(дорощування, відгодівлі, забою, реалізації, зберігання, переробки та ін.)

_______________________________________________________________

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ __________________________________________

(вказуються: № ветеринарних тавр, № і кличка тварин

_________________________________________________________________

та інші необхідні відмітки, які заповнюються при відправці на особливих умовах)

_________________________________________________________________Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.