Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

  Назва роботи Орієнтований час на її виконання, дні
   
1. Ознайомлення з районним підприємством державної ветеринарної медицини, його структурою, штатним розписом, розпорядком дня, функціональними обов’язками спеціалістів, організацією ветеринарного обслуговування тваринництва, документацією, ознайомлення з господарством, де студент проходить практику, з природно кліматичними умовами, економічними та епізоотичним станом, спеціалізацією, виробничою структурою, планами і напрямами подальшого розвитку. Бесіда з спеціалістами господарства, вивчення правил внутрішнього розпорядку, інструктаж з техніки безпеки і особистої гігієни.  
2. Робота на посаді фельдшера ветеринарної медицини: - виконання вимог правил охорони праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки; - робота в аптеці по виготовленню, зберіганню та використанню різних лікарських форм, веденню аптечної документації. - прийом, реєстрація і лікування хворих тварин, оформлення історії хвороби;    
   
   
   
- участь в проведенні лікувально-профілактичних заходів, складанні плану диспансеризації тварин та його реалізації; - взяття проб крові, сечі, молока, кормів, зіскобів для лабораторних досліджень, оформлення супровідної; - участь в розробці і проведенні протиепізоотичних заходів у господарстві, масових діагностичних досліджень, в складанні актів за виконану роботу, плану роботи служби ветеринарної медицини господарства на місяць; - ознайомлення з обладнанням карантинних приміщень, ізоляторів, біотермічних ям та їх призначенням; - участь в копрологічних дослідженнях на виявлення гельмінтозів у тварин і птиці, організації і проведенні профілактичних дегельмінтизацій та інших протипаразитарних обробок; - участь у штучному осіменінні та визначенні ректальним методом вагітності корів, у проведенні профілактики, діагностики та лікуванні тварин з акушерсько-гінекологічними хворобами, надання рододопомоги при нормальних та патологічних родах; - участь в проведенні кастрації самців, інших нескладних хірургічних операцій, діагностиці та лікуванні хірургічно хворих тварин; - аналіз причин виникнення захворювань і загибелі тварин у господарстві, зоні діяльності установи ветеринарної медицини; - участь в проведенні розтину трупів тварин і птиці, відборі і фіксації патологічного матеріалу та оформленні протоколів розтину трупів тварин, актів на їх загибель, супровідної на патологічний матеріал; - ознайомлення з обладнанням і роботою бойні (забійного пункту) господарства, проведення передзабійного клінічного огляду тварин, експертиза туш різних видів тварин, знезараження конфіскатів; - ознайомлення з обладнанням і роботою молочно-сепараторного пункту господарства, визначення жирності, сортності молока, його знезараження при окремих хворобах тварин; - проведення санітарно-гігієнічного обстеження тваринницьких ферм і складання акта; - аналіз впливу умов утримання, годівлі і використання с/г тварин на їх здоров’я, продуктивність і собівартість продукції; - ознайомлення з організацією державної служби ветеринарної медицини в районі, формами первинного  
   
ветеринарного обліку і звітності в господарстві (установі ветеринарної медицини), з організацією і роботою приватних та орендних установ ветеринарної медицини; - участь в заходах з охорони навколишнього середовища від забруднення, в проведенні ветеринарно-санітарної пропаганди знань серед тваринників і населення; Виконання індивідуального завдання.  
3. Виробничі екскурсії. Екскурсії в кращі господарства району, найближчий м’ясокомбінат, молокозавод, районну державну лабораторію ветмедицини, науково-дослідні установи, виставки для вивчення сучасних досягнень в галузі тваринництва і ветеринарної медицини, приватні та орендні установи ветеринарної медицини.  
4. Оформлення звіту-щоденника. Упорядкування, систематизація, узагальнення і оформлення матеріалів практики за встановленими формами і вимогами.  

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Ознайомлення з господарством, державною

Установою ветеринарної медицини

 

Ознайомлення з господарством починається бесідою з головним спеціалістом (лікарем ветеринарної медицини). Звертається увага на спеціалізацію і напрями розвитку господарства, його розміри, структуру, основні показники роботи. Важливо ознайомитись з організацією лікувально-профілактичної роботи, посадовими обов’язками спеціалістів ветеринарної медицини, правилами внутрішнього розпорядку. Керівник ветеринарної установи знайомить з її матеріальним оснащенням, зоною обслуговування тварин, роботою ветспеціалістів.

Керівник практики від господарства, ветеринарної установи проводить вступний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, надає консультації і здійснює керівництво по виконанню програми виробничої переддипломної практики, забезпечує належні умови праці та побуту студентів, систематично перевіряє звіт-щоденник.

У період ознайомлення з господарством, установою ветеринарної медицини необхідно виконати завдання:

 

 

Завдання 1. Коротко опишіть, хто проводив інструктаж та його зміст

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Завдання 2. Запишіть основні дані господарства

Назва господарства_______________________________________________

Село_____________________________________________________________

Район __________________ область _________________________________

Виробниче направлення господарства________________________________

Вказати кількість ферм за провідними напрямками _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(великої рогатої худоби, свиноферми, вівцеферми)

 

Таблиця 1

Склад земельних угідь (заповніть таблицю 1)

 

Вид угідь Площа, га У відсотках до загальної площі
Всього земель    
Сільськогосподарські угіддя:    
- рілля    
- сіножаті    
- пасовища    
- багаторічні насадження    
Аналізуючи склад земельних угідь господарства встановили, що найбільшу питому вагу складає -    
В якому відсотку?    

 

 

Завдання 3. Ознайомтесь з породами та чисельністю поголів’я тварин і їх продуктивністю.

Показники Одиниця виміру 20__ р.   20__ р.
Великої рогатої худоби – всього      
В тому числі корів      
Одержано телят протягом року      
Вихід телят на 100 корів      
Надоєне молоко на 1 фуражну корову      
Свиней – всього      
В тому числі основних свиноматок      
Одержано приплоду поросят      
Вихід поросят на 1 свиноматку      
Вихід поросят на 100 свиноматок      
Овець - всього      
В тому числі вівцематок      
Одержано приплоду ягнят      
Одержано ягнят на 100 вівцематок      

Завдання 4. Ознайомтесь з структурою поголів’я тварин у господарстві

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(види тварин, кількість голів)

Розділ 2. Робота дублером фельдшера

Дата Місце роботи Зміст роботи Об’єм роботи
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Сторінок скільки Вам потрібно  

Розділ 3.

 

Таблиця

«Фізіологічні показники здоров’я тварин»

 

№ з/п Вид тварин Фізіологічні показники Строки вагітності самок
Т0 С Частота пульсу Частота дихання Частота скорочень рубця у жуйних тварин
             
  Коні          
  новонароджені          
  ВРХ дорослі          
  ВРХ новонароджені          
  ВРХ корови          
  Вівці          
  новонароджені          
  Кози          
  новонароджені          
  Свині          
  новонароджені          
  Собаки          
  новонароджені          
  Коти          
  новонароджені          
  Кролі          
  Зоопаркові тварини          
             
             
             
  Екзотичні тварини          
             
             
             
             
             
             
             

ЗВІТ

Про переддипломну практику

(складається за виконану роботу, описану в

Щоденнику в розрізі спец дисциплін)Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.