Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗразок звіту з предмета «Епізоотологія з мікробіологією»

 

Ознайомився(лась) з епізоотичним станом господарства, зони обслуговування установи ветеринарної медицини. Господарство (зона) благополучні (неблагополучні) з інфекційних захворювань.

За час практики під контролем її керівника провів(вела):

- профілактичне щеплення проти сибірки гол.;

- профілактичне щеплення проти бешихи свиней гол.;

- алергічне дослідження великої рогатої худоби на туберкульоз гол.;

- взяв(ла) проби крові від великої рогатої худоби для дослідження

на лейкоз від гол.

Виконану роботу оформив(ла) відповідними актами.

Також взяв(ла) участь в проведенні дезінфекції тваринницьких приміщень площею кв.м., дератизації кв.м.

Провів(ела) лікування:

свиней - гол. з діагнозом «підозра на бешиху»

свиней - гол. з діагнозом «підозра на хворобу Тешена»

телят - гол. з діагнозом «трихофітія»

 

ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ С/Г ТВАРИН

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ВЕТЕРИНАРНА ХІРУРГІЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ФАРМАКОЛОГІЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА З ОСНОВАМИ
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ТВАРИННИЦТВО, ЗООГІГІЄНА ТА ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ОХОРОНА ПРАЦІ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

Заповнити таблицю зведених даних про виконану роботу

За період виробничої переддипломної практики

Зміст роботи Обсяг виконаної роботи
   
1.Діагностичні дослідження: - взяття проб крові для дослідження на: бруцельоз лейкоз - алергічне дослідження ВРХ на туберкульоз - алергічне дослідження птиці на туберкульоз - серологічне дослідження птиці на пулороз - -  
- копрологічні дослідження на ВРХ - копрологічні дослідження на овець - копрологічні дослідження на свиней - копрологічні дослідження на птиці      
2.Профілактичні щеплення проти: - сибірки - трихофітії ВРХ - бешихи свиней - чуми свиней - хвороби Тешена - хвороби Ауєскі свиней - сальмонельозу телят - сальмонельозу поросят - парагрипу телят - сказу - хвороби Ньюкасла -      
3.Лікувально-профілактичні обробки: - клінічний огляд: ВРХ на лейкоз - гіподерматоз - свиней на ІАР - купання овець проти саркоптоідозів - обробка ВРХ проти ектопаразитів - обробка ВРХ проти гіподерматозу - дегельмінтизація проти: фасціольозу ВРХ фасціольозу овець диктіокаульозу ВРХ    
диктіокаульозу овець аскаридозу свиней аскаридозу птиці  
4.Дезінфекція (приміщень, площа)  
5.Дезінсекція (приміщень, площа)  
6.Дератизація (приміщень, площа)  
7.Проведено кастрацій:    
8.Проведено штучне осіменіння с/г тварин та птиці, голови  
9. Надано акушерську допомогу: - при нормальних родах - при патологічних родах  
10.Проведено досліджень на вагітність корів, телиць - ректальним методом - зовнішнім дослідженням - лабораторним методом  
11.Дослідження на вагітність інших тварин  
12.Проведено клінічний передзабійний огляд тварин  
13.Проведено ветсанекспертизу м’ясних туш: ВРХ, свиней та інших тварин  
14.Проведено патологічний розтин трупів тварин (птиці)  
15.Надано лікувальну допомогу хворим тваринам: - внутрішніми незаразними хворобами - хірургічними хворобами - інфекційними хворобами - інвазійними хворобами - акушерсько-гінекологічними хворобами  
16.Інші види робіт:  

 

 

Висновки і пропозиції студента-практиканта

 

Описати, де проходив(ла) практику, під чиїм керівництвом, чого навчився, чи достатня база для виконання програми практики, можливість подальшого її використання для зазначеної теми, побутові умови, конкретні пропозиції щодо поліпшення проходження виробничої переддипломної практики.

 

 

Підтвердження проходження практики

Дані звіту-щоденника за виконану роботу практикантом

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента-практиканта)

 

_________________________________________________________________

(назва господарства, установи ветеринарної медицини)

 

завіряємо. Оцінку за практику «»

 

М.П. Керівник господарства _____________________________

установи (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Керівник практики ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

(Підписи керівників обов’язково скріплюються печаткою)

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Проходив(ла) виробничу переддипломну практику в ___________________

_________________________________________________________________

3 ___________________________ по _________________________________

Назвати види робіт, в яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь, навичок, відношення до роботи, дисципліни, контакт з колективом

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи за фахом

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

М.П. Дата «» 20 р.

Підпис керівника практики

від підприємства ____________

 

Звіт-щоденник пред’явити на рецензію керівнику практики від навчального закладу.

 

РЕЦЕНЗІЯ

Керівник практики від навчального закладу

на звіт-щоденник студента(ки)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Оцінка виконання програми виробничої переддипломної практики студентом за розділами програми і в цілому

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

2. Висновок про рівень організації практики _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

3. Підсумки виробничої практики (співбесіда) ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

4. Участь студента в підсумковій теоретичній конференції

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

5. Відмітка про загальну оцінку практики з врахуванням захисту перед комісією навчального закладу ________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Дата _______________ р. Керівник від практики

навчального закладу ____________

 

ДОДАТКИ

До звіту-щоденника

Назва документа, матеріалу Кількість примірників
   
1. Журнал реєстрації хворих тварин  
2. Історія хвороби  
3. Протоколи розтину трупа тварин  
4. Акт на загибель тварини  
5. Акт ветеринарного обстеження господарства  
6. Акт ветеринарних обробок  
7. Акт на вибракування тварин  
8. План диспансеризації поголів’я худоби в господарстві  
9. План роботи ветслужби господарства (ветустанови) на місяць  
10. Довідка клінічного огляду тварин  
11. Довідка про проведені ректальні дослідження  
12. Довідка про штучне осіменіння корів  
13. Супровідна в лабораторію ветеринарної медицини  
14. Законсервований патологічний матеріал  
15. Зразки нових лікарських речовин, біопрепарати, мікро- та гістопрепарати, інструкції, плакати з спеціальності  
16. Акт на проведення дезінфекції  
17. Супровідна в лабораторію ветеринарної медицини на патматеріал  
18. Акт на проведену дегельмінтизацію  

 

 

Примітка. Додатки 2,3,6 виконуються в двох примірниках.

 

Додаток 1

ЖУРНАЛ

Реєстрації хворих тварин

Порядковий номер Число і місяць поступлення тварин Господарство, прізвище та ініціали власника тварин, адреса Кличка тварини, вид, стать, вік, жива маса Дата захворювання тварини Діагноз тварини (на українській та латинській мовах)
Первинного обліку Повторного обліку Первинний Заключний
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Анамнез, клінічні ознаки, додаткові дослідження, лікувальна допомога, рекомендації Закінчення хвороби, дата Особливі позначки, прізвище спеціаліста, який проводив лікування
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Додаток 2

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ № ___

 

Приймається раз Захворіла 20 р.

Поступила 20 р. Вибула 20р.

Пробула днів.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.