Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаняття 9. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

Мета: перевірити якість засвоєння знань в процесі розв’язування тестових завдань.

Обладнання: ПСХЕ, індивідуальні завдання в тестовій формі.

Тип : контроль знань.

Форми роботи: індивідуальна робота за тестовими завданнями.

ХІД :

I. Організація .

II. Оголошення теми й мети .

III. Контрольна робота

Перед початком тестування викладач має проінструктувати про послідовність виконання роботи, звернути увагу на те, що в роботі є завдання з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями, завдання на послідовність, відповідність і завдання відкритої форми — перетворення й задачі.

І варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть місце металів у ПС:

а) у верхній правій частині;

б) у головних підгрупах;

в) у побічних підгрупах;

г) у лівій нижній частині, І—ІІІ

групах і побічних підгрупах.

2. Укажіть лужноземельний метал:

а) Mg;

б) Na;

в) Al;

г) Fe.

3. Укажіть найбільш м’який метал:

а) алюміній;

б) золото;

в) калій;

г) цезій.

4. Укажіть метал, який має найменшу теплопровідність:

а) олово;

б) свинець;

в) мідь;

г) ртуть.

5. Укажіть лужний метал:

а) Ca;

б) K;

в) Cr;

г) Mn.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії натрію з водою:

а) Na2O;

б) NaOH;

в) NaH;

г) Na2O2.

7. Укажіть, які властивості проявляють оксиди лужних і лужноземельних металів:

а) кислотні;

б) амфотерні;

в) основні;

г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати з калієм:

а) К;

б) MgO;

в) Cl2;

г) SO2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +1:

а) Алюміній;

б) Ферум;

в) Натрій;

г) Рубідій.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати кальцій оксид:

а) Ва;

б) MgO;

в) HCl;

г) CO2.

11. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:а) Na2SO4;

б) MgSO4;

в) Mg(HCO3)2;

г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) вологе повітря;

б) вугілля;

в) сульфур(ІV) оксид;

г) фосфор.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій гідроксид:

а) H2SO4;

б) MgO;

в) N2;

г) SO3.

14. Укажіть особливості будови атомів металів:

а) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

в) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

а) Rb;

б) K;

в) Li;

г) Na.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На 8 г магній оксиду подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії калію з 300 г 9,8%-го розчину сульфатної кислоти?

ІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається руйнування металів у природних умовах:

а) алюмінотермія;

б) металургія;

в) корозія;

г) електроліз.

2. Укажіть формулу калій гідроксиду:

а) K2O;

б) K2O2;

в) KOH;

г) K2SO4.

3. Укажіть, чим усувають постійну твердість води:

а) кип’ятінням;

б) дією соди;

в) дією вапняного молока;

г) кислотою.

4. Укажіть сполуку, яку можна використовувати для відновлення металів:

а) Na2SO3;

б) CO2;

в) CO;

г) K2O.

5. Укажіть лужний метал:

а) Ba;

б) Be;

в) Cu;

г) Fr.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок узаємодії калію з водою:

а) K2O2;

б) KH;

в) KOH;

г) K2O.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних і лужноземельних металів:

а) відновні;

б) основні;

в) амфотерні;

г) кислотні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати з кальцієм:

а) K2O;

б) S;

в) NaOH;

г) SO3.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +2:

а) Калій;

б) Барій;

в) Магній;

г) Алюміній.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій оксид:

а) Са;

б) SO3;

в) H2O;

г) KOH.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) вологе повітря;

б) вугілля;

в) сульфур(ІV) оксид;

г) фосфор.

12. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій гідроксид:

а) H2SO4;

б) MgO;

в) N2;

г) SO3.

13. Укажіть правильні твердження:

а) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

в) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

14. Укажіть сполуки, які спричиняють постійну твердість води:

а) Na2SO4;

б) MgSO4;

в) Mg(HCO3)2;

г) CaCl2.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Al;

б) Na;

в) Si;

г) Mg.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На кальцій оксид подіяли 19,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

K K2O KOH KCl AgCl.

20. На лужний метал масою 9,2 г подіяли хлоридною кислотою. При цьому утворилося 4,48 л (н. у.) газу. Визначте метал.

ІІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається зв’язок, що обумовлюють вільні електрони:

а) ковалентний;

б) іонний;

в) металічний;

г) водневий.

2. Укажіть формулу магній гідроксиду:

а) MgO;

б) Mg(HCO3)2;

в) Mg(OH)Cl;

г) Mg(OH)2.

3. Укажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:

а) утворенням іонів;

б) утворенням спільних електронних пар;

в) особливостями будови металічної кристалічної ґратки;

г) утворенням диполів.

4. Укажіть сполуку, яка належить до оксидних руд:

а) Na2CO3;

б) FeS2;

в) Fe2O3;

г) FrO.

5. Укажіть лужноземельний метал:

а) Br;

б) Be;

в) Hg;

г) Sr.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії барію з водою:

а) BaO2;

б) Ba(OH)2;

в) BaH2;

г) BaO.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних металів:

а) окисні;

б) кислотні;

в) амфотерні;

г) основні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з літієм:

а) H2O;

б) S;

в) HCl;

г) SO2.

 

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть пари металів, які мають ступінь окиснення +1:

а) Калій і Барій;

б) Стронцій і Барій;

в) Натрій і Цезій;

г) Калій і Францій.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати барій гідроксид:

а) HCl;

б) CO;

в) H2O;

г) Р2O5.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) дія кислот;

б) волога;

в) пісок;

г) сірка.

12. Укажіть речовини, з якими не може реагувати калій оксид:

а) H2SO3;

б) BaO;

в) N2;

г) CO2.

13. Укажіть правильні твердження:

а) метали у природі поширені переважно у вигляді сполук;

б) у металах ковалентний зв’язок;

в) метали з оксидних руд добувають відновленням;

г) метали в хімічних реакціях приєднують електрони.

14. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:

а) CaSO4;

б) MgSO4;

в) Mg(HCO3)2;

г) Ca(HCO3)2.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

а) Са;

б) Mg;

в) Ва;

г) Sr.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На 9,6 г магнію подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм (н. у.) водню утворився?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. На натрій оксид подіяли 40 г 6,3%-го розчину нітратної кислоти. Яка маса солі утворилась?

IV варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть місце лужних металів у ПС:

а) у верхній правій частині;

б) у І групі головній підгрупі;

в) у побічних підгрупах;

г) у ІІ групі побічній підгрупі.

2. Укажіть лужний метал:

а) Ва;

б) Са;

в) Al;

г) Fr.

3. Укажіть найбільш пластичний метал:

а) алюміній;

б) золото;

в) срібло;

г) цинк.

4. Укажіть метал, який міститься в земній корі у вільному стані:

а) золото;

б) свинець;

в) кальцій;

г) ртуть.

5. Укажіть назву методу добування металів з оксидних руд алюмінієм:

а) силікотермія;

б) алюмінотермія;

в) електроліз;

г) термоліз.

6. Укажіть сполуку А, яка утворюється в схемі перетворень

Na2O A Na2CO3:

а) NaCl;

б) NaH;

в) NaOH;

г) Na2O2.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужноземельних металів:

а) кислотні;

б) амфотерні;

в) основні;

г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з магнієм:

а) Ca(OH)2;

б) HCl;

в) Cl2;

г) O2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які енергійно реагують з водою:

а) кальцій;

б) ферум;

в) натрій;

г) мідь.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати кальцій гідроксид:

а) Ва;

б) P2O5;

в) H2SO4;

г) S.

11. Укажіть чим можна зменшити тимчасову твердість води:

а) Na2CO3;

б) Na2SO4;

в) Ca(OH)2;

г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть газоподібні речовини, які спричиняють корозію металів:

а) Cl2;

б) O2;

в) H2S;

г) NO2.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати літій оксид:

а) H2;

б) HNO3;

в) Br2;

г) SO3.

14. Укажіть правильні твердження:

а) у металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

б) у металів більші радіуси атомів порівняно з неметалами;

в) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

г) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електрони.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Са;

б) К;

в) Ті;

г) Sс.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції:

18. На калій гідроксид подіяли 39,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. На лужний метал масою 18,4 г подіяли водою. При цьому утворилося 8,96 л водню (н. у.). Який це метал?

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.