Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАгния Львовна Барто загальна характеристика творчості

Барто Агния Львовна (настоящая фамилия Волова) (1906-1981), русская поэтесса. Родилась 4 (17) февраля 1906 в Москве в семье врача-ветеринара. Получила хорошее домашнее воспитание, которым руководил отец. Училась в гимназии, где испытывая творческое влияние А.А. Ахматовой и В.В. Маяковского, начала писать стихотворные эпиграммы и зарисовки. Одновременно занималась в хореографическом училище, куда на выпускные зачеты приехал А. Луначарский и, прослушав стихи Барто, посоветовал ей продолжать писать. В 1925 были опубликованы ее первые стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». За ними последовали «Первое мая» (1926), «Братишки» (1928), после публикации которых К.И. Чуковский отметил незаурядный талант Барто как детского поэта. Некоторые стихотворения были написаны совместно с мужем, поэтом П.Н. Барто («Девочка чумазая» и «Девочка-ревушка», 1930). После выхода в свет цикла поэтических миниатюр для самых маленьких «Игрушки» (1936), а также стихов «Фонарик», «Машенька» и др. Барто стала одним из самых известных и любимых читателями детских поэтов,

написала сценарии кинофильмов «Подкидыш» (1940, совм. с актрисой Риной Зеленой),

В годы Великой Отечественной войны Барто находилась в эвакуации в Свердловске, выезжала на фронт с чтением своих стихов, выступала на радио, писала для газет. Ее стихи военных лет (сборник «Подростки», 1943, поэма «Никита», 1945 и др.)

Книга А. Барто «Найти человека!» вначале была опубликована в журнале «Знамя», вызвала огромный поток отзывов и затем вышла отдельным изданием в «Советском писателе» и «Роман-газете». Книга эта адресована, конечно, взрослому читателю, но идея её, идея самих поисков была связана с одним из лучших произведений Барто для детей — с её поэмой «Звенигород», где рассказывается о том, как Советская страна выхаживала детей, потерявших своих родных во время войны, как она растила их в детском доме, призванном заменить им родительский дом. 

БІЛЕТ №18

  1. Евген Гуцула трагічна доля головних персонажів в оповіданні Шапка і зяблик

Народився Євген Гуцало 14 січня 1937 року в селі Старому Животові (нині — Новоживотів) Оратівського району Вінницької області в родині сільських учителів. Батько письменника народився в селі Овечаче Бердичівського повіту Київської губернії (зараз це село Дружне Калинівського району Вінницької області).

Після блискучого закінчення середньої школи, на початку 50-х років, найкращий школяр села подався на науку до Києва. Він подав документи до Київського університету ім. Т.Шевченка на факультет журналістики.

Творчий та життєвий злет Євгена Гуцала припав на період «хрущовської весни»

Поетичний цикл «Зелена радість конвалій» (1961) та збірка віршів «Письмо Землі» (1981), «Час і простір» (1983), «Живемо на зорі» (1984), «Напередодні нинішнього дня» (1989) вводили у стан зосередженості на духовному сприйнятті світу, переживання природного буття в багатстві його реалій.

збірки — «Яблука з осіннього саду» (1964) та «Хустина шовку зеленого» (1966) засвідчили сформованість Гуцало як самобутнього новеліста,

Розповідається в обох оповіданнях про хлопчиків, про їхню тяжку долю. В оповідання Шапка йдеться про хлопчика який так любив свою шапку, що через неї постраждав. В оповідання Зяблик хлопчики були під впливом війни, (в цей період закінчилась війна) що навіть не помітили, що вони загралися в гру «Війна», скинули Зяблика з моста,

  1. Пришвин характеристика творчества

Життя Пришвіна було типове для російської людини, що пережив три війни й революцію. Доля М. М. Пришвіна – це характерна доля російської людини саме тому, що майже завжди щире життя його проходить у тіні. Вона ніколи про себе не заявляє голосно й у той же час є присутнім щомиті в слові письменницькому. Кожна фраза, навіть кожне слово в Пришвіна, як у віршах, несе більше значеннєве навантаження. Це така мудра поезія в прозі. У ній немає повчань, але їсти рідне цнотлива увага до всьому, і до людини насамперед: ти голодний – я тебе нагодую, ти самотній – я тебе полюблю. Усе в письменника – мир, природа, людина – у загальній сукупності й становить красу життя, яку необхідно відстоювати, борючись зі злом у будь-яких його проявах. Саме цій темі було присвячене казка-минуле “Комора сонця”. У ній ми зустрічаємо знайомі прикмети народної російської казки, починаючи від казкового пейзажу, розмов птахів, тварин і кінчаючи щасливою розв’язкою з перемогою добра над злом.

І в той же час – це повість, що розширює наші знання про життя. Читаючи цю книгу, ми довідаємося про бондарне ремесло й про цілющі властивості журавлини, про значення лісу для людини й про те, як мисливець улаштовує облави на вовків, і які звички в зайця й лисиці, у вовка й у тетерева, чому треба, особливо на болоті, триматися твердої стежки й що собою представляють більші торф’яні болота. Багато чого, про що пише у своїх творах Пришвін, не фантазія. В основу всього його творчості покладені дійсні події, власні спостереження й враження.

· “Ніде у світі немає такої чудової мови, як росіянин, – писав Пришвін. – От візьми, наприклад, слово “Батьківщина”. Скільки слів з тим же коренем: батьківщина, рід, родичі, рідний, джерело, джерельце, родинний, родинне увага…”

Пришвін – один зі головних письменників. Він ні на кого не схожий – ні в нас, ні у світовій літературі. Гіркий про нього писав: “У жодного з російських письменників я не зустрічав, не почував такого гармонічного сполучення любові до Землі й знання про неї, як бачу й почуваю це у Вас”. І ще: “Відмінно знаєте Ви ліси й болота, рибу й птаха, трави й звірів, собак і комах, дивно багатий і широкий мир, пізнаний Вами”, Слово Пришвіна незвичайно сучасно, особливо в трагічні моменти нашого життя, на переломі, хоча здається, що творчість Пришвіна досить благополучно: писав він про природу й відомий як співак природи, але думати так – те ж саме, що, входячи в ліс, бути впевненим, що він тільки для відпочинку й призначений. Але ж життя природи йде по своїх мудрих глибинних законах.

· Для риби потрібна чиста вода – будемо охороняти наші водойми. У лісах, степах, горах різні коштовні тварини – будемо охороняти наші ліси, степи, гори.

· Рибі – вода, птахові – повітря, звірові – ліс, степи, гори. А людині потрібна батьківщина. І охороняти природу – значить охороняти батьківщину.

Творчість Пришвіна – це як що заново народжується, знову почутий нами дзенькіт, що йде зараз усе ширше й ширше. У таку важку годину нашого життя слово Пришвіна звучить усе голосніше й голосніше. Він пережив найтяжкі історичні катаклізми й все-таки служив вічному.

Білет № 19

1. 60-70-е годы в России - это новый этап в формировании и развитии художественно-реалистической литературы для детей. Исключительная роль в становлении детской литературы в России принадлежит Льву Николаевичу Толстому (1828-1910г) Его повести «Детство», «Отрочество», Севастопольские рассказы» издались для детей с 1856. Печатались отдельными главами в хрестоматиях, в приложениях к детским журналам.

Учебной педагогической деятельностью, озабоченной просвещением народа, образованием крестьянских детей, писатель в начале 60-х годов печатался в журнале «Ясная поляна» статьи на педагогические темы, а приложениях к нему рассказы для детей. Для маленьких писателей Толстой продолжал писать и после закрытия журнала.

В 1872 г. вышла в свет «Азбука» Л.Н. Толстого. Книга включала собственно азбуку, произведения для русского и славянского чтения, арифметику и руководство для учителя. «Горды мои мечты об этой - «Азбуке», - писал Л.Н. толстой Страхову, - по этой «Азбуке» только учиться два поколения русских всех детей от царских до мужитских, и первые впечатления получают от нее…»

Однако педагогическая критика сурово встретила «Азбуку» Толстого. Книга не была рекомендована для народных школ, т.к. нарушала принятую официальную систему в народном образовании.

Писатель болезненно воспринял отрицательное отношение к его четырнадцатилетнему напряженному труду. «Я вполне убежден, что «Азбука» моя есть необыкновенно хорошая и ее не поняли, - утверждал он. Тем не менее, писатель переработал ее, выпустив «Новую азбуку» и отдельно «Русские книги для чтения» в четырех частях (1875). «Русские книги переиздавались много раз и до сих пор сохраняют свою ценность как в отдельных изданиях, так и выборочно в учебных книгах для чтения школьников. Не «два поколения», как полагал Толстой, а десятки их получили и получают первые поэтические впечатления о жизни из его произведений.

Созиданию произведений для детей предшествовало глубокое изучение художником запросов, интересов и языка крестьянских ребят. С этой целью Толстой даже занялся совместно с детьми творческой работой, о чем он писал в статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским детям у нас, или нам у крестьянских детей?». Толстой несомненно идеализировал способности крестьянских детей.

Тем не менее подобный эксперимент помогал писателю глубже проникать в психологию ребенка-читателя, в его восприятии окружающего мира. Он ставил перед собой задачу расширить кругозор крестьянских детей, воспитать в них стремление к знаниям, высокие нравственные качества: правдивость, честность, трудолюбие, любовь к родине, к своему народу, внушить отвращение к жадности, трусости, равнодушию, лени, невежеству. «Напрасно думают, что дети не любят морали, - писал Толстой - ребенок любит мораль, но только умную, а не глупую, и не в форме поучения, а как невидимый и ощутимый результат, не слова, а действия являются руководящими принципами». Ни одну мысль Толстой не выразил в произведениях открыто, обнажено, разве, что в форме пословицы, в заглавии («Охота пуще не воли» или в конце произведения («Два раза не умирать, а раз не миновать»).

Известны различные жанры произведений писателя для детей: рассказ, быль, очерк, рассуждения, сказка, басня и др.

Для работы над произведением для детей Толстой привлек обширный фольклорный материал, как русский, так и иностранный (арабский, индийский, персидский), а так же литературные источники (басни Эзопа, сказки Ш. Перо, Андерсена и др.) но основой его произведений была русская действительность, русское народное творчество: пословицы, былины, сказания, легенды.

Главный персонаж детских рассказов Толстого - крестьянский ребенок («Филипок», «Девочка и грибы», «Пожар»).

Крестьянские дети в рассказах умны, догадливы, чутки, отзывчивы, настойчивы, трудолюбивы. Эти качества детей Толстой раскрывает в их поступках, действиях, отношений к окружающим.

Один из привлекательных образов - любознательный, настойчивый мальчик Филиппок Мальчик преодолевает все трудности и достигает цели - его принимают в школу учиться. Многие рассказы писателя вызывают у юного читателя сопереживания «Акула», «Прыжок» «Котенок» и др. высокого психологического накала в этих рассказах достигает Толстой Быстрым развитием сюжета. В рассказе «Акула» за двумя плавающими в океане мальчиками погналась акула. Выручает героев находчивость, самообладание отца одного из мальчиков - офицера - артиллериста, метко выстрелившего из корабельной пушки в аулу.

Во многих рассказов Толстого изображены правдивые картины сурового крестьянского быта («Пожар», «Корова», «Солдаткино житье» и т.д.)

Велика Толстого заслуга в создании научно-популярных произведений для детей. Вместо длинных скучных татей писатель обращается к описаниям и рассуждениям, занимательным историям, живым ответам на детские вопросы. : «от чего, как».

Писатель знакомит маленьких детей с явлениями природы, с особенностями животного мира, дает им элементарные сведения из области физики и химии. Он стремился воспитать в детях вдумчивое чуткое отношение к родной природе. Даже в научной книге Толстой проявляет себя как художник, внося в нее, по выражению С. Маршака «живой голос», «живые наблюдения» («Заяц», «Русак», «Орел», «Лебедь» и др.)

Толстой писал короткими предложениями, применяя главным образом имя существительное и глагол, не допуская причастных форм. Л.Н. Толстой написал для детей 629 произведений, но в «Русской книге для чтения» поместил лишь 373, остальные были впервые напечатаны уже во второй половине 20 века в полном собрании сочинений писателя в 93 томах.

В круг детского чтения вошли и написанные не для юных читателей повести Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость» Последняя часть «Молодость» не закончена писателем.

Несомненно в повестях Толстого изображены афтобиаграфические моменты, но писатель решительно протестовал, когда повесть «Детство» была напечатана в журнале «Современник» под заглавием «История моего детства» за подписью Л. Н. Толстого. Автору не хотелось, чтобы читающая публика могла воспринять его повести как документ о жизни какого-то конкретного частного лица. Произведения писателя для детей стали образцами художественного мастерства.

 

 

2 Г. Тютюнник тяжка доля дітей під час великої вітчизняної війни в оповіданні "Климко"

Головний герой, як і сам письменник, залишився сиротою, виховувався у дядька, доки той не загинув від німецької бомби. Вже з початку повісті ми бачимо, що хлопчик серйозний, відповідальний. А зі смертю дядька йому і зовсім довелося покладатись тільки на себе. І Климко, і його друг Зульфат – чуйні, чутливі до чужого горя. Самі беззахисні, вони прихистили у себе свою вчительку з її немовлям. Зрозумівши, що запасів на зиму обмаль, Климко вирішив іти у Слов’янськ по сіль, на яку можна було наміняти харчів. Подорож далека й безпечна, але Клим-ко готовий терпіти холод і голод заради Зульфата, заради Наталії Миколаївни і її дитинчати. Взаємодопомога – характерна риса майже всіх героїв оповідання. На перший погляд безпорадна людина у трагічній ситуації знаходить сили і можливість допомогти іншій: хлопці допомагають вчительці, старий безногий швець разом з голодним Климком рятують молоденьку дівчину від облави, чужа жінка доглядає хворого Климка і навіть запрошує залишитися жити у неї. Біда зближує, згуртовує людей, виявляє глибини людської душі: доброту, порядність одних і жорстокість та підлість інших. Климко загинув від фашистської кулі уже біля самого дома, а «з пробитого мішка тоненькою цівкою потекла на дорогу сіль».Ця повість страшна своєю правдою про війну і красивою правдою про благородних людей.

БІЛЕТ № 20

1.

 

 

2.

Родился Николай Носов в 1908 году в семье актера. Детство его прошло в поселке Ирпень, недалеко от Киева, где маль­чик и начал в гимназии. После 1917 года гимназия была ре­организована в школу-семилетку. Закончив ее, он работал чернорабочим на бетонном заводе в Ирпени, потом на кир­пичном в городе Буча. Постоянно в эти годы занимался само­образованием. Первым рассказом Н.Н.Носова был «Затейники» (1938 год). Первая тоненькая книжка — в 1945 году. Назы­валась она «Тук-тук-тук». Этот дружеский и дружелюбный стук услышали и дети, и издатели: «Детгиз» через год выпус­тил в свет следующую книгу — сборник рассказов «Ступень­ки».

Білет № 21

1. Чуковский Корней Иванович

Чуковский Корней Иванович (настоящая имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков) [19(31).3.1882, Петербург, — 28.10. 1969, Москва], русский советский писатель, критик, литературовед, переводчик. Доктор филологических наук (1957). Был исключен из 5-го класса одесской гимназии по причине "низкого" происхождения (мать Ч. была из крестьян). Вёл трудовую жизнь, занимался самообразованием. С 1901 выступал как журналист, печатая главным образом очерки о современных писателях, позднее собранные в книгах "От Чехова до наших дней" (1908), "Лица и маски" (1914) и др. Литературные портреты Ч. — острые и проницательные — порой грешили излишней субъективностью и парадоксальностью суждений. В книге "Нат Пинкертон и современная литература" (1908) талантливо осмеивалась буржуазно-мещанская литература. В 1916 М. Горький пригласил Ч. работать в издательстве "Парус" и посоветовал писать для детей. Созданные Ч. сказки в стихах "Мойдодыр", "Тараканище" (обе — 1923), "Муха-цокотуха" (1924; под названием "Мухина свадьба"), "Бармалей" (1925), "Айболит" (1929; под названием "Приключения Айболита"), изящные и остроумные, лишённые назидательности, быстро нашли дорогу к сердцам маленьких читателей. В результате кропотливого изучения речи, словотворчества и психологии детей возникла книга "Маленькие дети" (1928), позднее переизданная под названием "От двух до пяти" (21-е изд., 1970). Работа над наследием Н. А. Некрасова ("Некрасов как художник", 1922; сб. ст. "Некрасов", 1926; издание "Полного собрания стихотворений" Некрасова, 1927) привела к созданию капитального труда — книга "Мастерство Некрасова" (1952; Ленинская премия, 1962).

Впервые познакомив русского читателя с книгой У. Уитмена "Листья травы" (1907), Ч. в течение многих лет занимался переводческой деятельностью. Опыт работы современных переводчиков проанализирован в книгах "Принципы художественного перевода" (1919), "Высокое искусство" (1968). В мемуарных, историко-литературных работах ("Современники", 1962; "О Чехове", 1967) даны живые портреты деятелей русской культуры. Вёл большую редакторскую работу. Почётный доктор литературы Оксфордского университета (1962). Многие книги Ч. переведены на языки народов СССР и на иностранные языки. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Цікава та захоплива повість В. Нестайка оповідає про пригоди двох хлопців, яких звуть Павлуша Завгородній та Ява (Іван) Рень. Ці хлопці справжні винахідники. Вони планують прокопати метро під сараєм, зробити підводний човен; намагаються влаштувати справжню кориду з коровою Контрибуцією; беруть участь у театральних постановках разом з однокласниками — звісно, все це не без пригод! Повість складається з трьох частин, дві з них оповідає Павлуша, а одну — Ява. Те, що твір написано від першої особи, допомагає читачам не тільки побачити пригоди та витівки хлопців, але й осягнути їхній внутрішній світ, зрозуміти краще їхню вдачу, думки та прагнення. Павлуші та Яві передусім притаманна надзвичайна активність, вони просто не можуть всидіти на місці! Я думаю, це важлива та дуже гарна риса: не залишатися осторонь від подій, які навколо тебе. Хлопці дивують нас своїми вигадками. Я думаю, що образи Яви та Павлуші мають велике виховне значення в українській дитячій літературі.

Білет №22 - 1

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.